Nejčastější dotazy

Často kladené dotazy na téma chytrý termostat

Níže najdete nejčastěji kladené otázky týkající se chytrého termostatu. Odpovědi se Vám zobrazí po kliknutí na vybranou otázku. 

Uvedení do provozu

Koncepce dvoustupňového uvedení do provozu umožňuje zprovoznění chytrého termostatu ještě před dokončením budovy. Výhoda: Instalace může být dokončena během výstavby, zatímco konečné nastavení může být provedeno později.
Není-li WLAN k dispozici (např. pokud je budova ještě ve výstavbě), je možné chytrý termostat nainstalovat a dokončit základní konfiguraci pomocí průvodce uvedení do provozu. Připojení k routeru / síti a mobilnímu telefonu pak může být nastaveno v druhém kroku, a to i koncovým uživatelem (dvoustupňový koncept uvedení do provozu).
Ne, pro uvedení do provozu není vyžadován žádný nástroj. Uvedení do provozu můžete provést přímo na chytrém termostatu.

Balení

Balení obsahuje následující položky: Chytrý termostat (přední a zadní modul), kovovou montážní desku, sadu šroubů, vrutů a hmoždinek, aktivační kód, nálepky na kabely pro usnadnění zapojení, vícejazyčnou dokumentaci.
Dokumentace je k dispozici ve více jazycích (angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, řečtina, turečtina a čínština). Naleznete ji přímo v balení. Dokumentaci v českém jazyce naleznete také na www.siemens.cz/chytry-termostat. Chcete-li získat další informace, obraťte se na místní zastoupení společnosti Siemens.  

Energetická účinnost

"Chytrý termostat nabízí různé možnosti jak šetřit energii.

 1. Funkce zelený lísteček: Symbol lístečku se zobrazí červeně, pokud termostat nepracuje v energeticky optimalizovaném provozu. Jednoduché kliknutí na symbol lístečku, jej přepne zpět na zelenou barvu. Chytrý termostat se tím vrátí do energeticky optimalizovaného provozu. 
 2. Adaptabilní regulační algoritmus: Chytrý termostat přináší úspory energie díky dvěma adaptabilním regulačním algoritmům (Optimum Start Control a Adaptive Gain Control). 
 3. Časový program: Koncový uživatel si může v rámci časového programu vybrat ze třech žádaných provozních režimů (Komfort, Standard a Útlum), aby chytrý termostat pracoval co nejúčinněji. Chytrý termostat je certifikován dle eu.bac a splňuje energetickou účinnost třídy AA a požadavky směrnice Ekodesign (813/2013) třídy IV."
Chytrý termostat používá napájecí napětí 230 V AC. Jeho spotřeba je 9 VA.
Toto závisí na aktuálních podmínkách a typu budovy. Chcete-li získat hrubý odhad, obraťte se na místní zastoupení společnosti Siemens. 

Hlavní rysy

 1. Optimum Start Control je adaptabilní algoritmus, který sleduje rychlost natápění místnosti, na základě kterého stanoví ideální okamžik zahájení vytápění k dosažení dokonalé tepelné pohody ve správný čas. Výsledkem je nižší spotřeba energie a vyšší komfort. 
 2. Adaptive Gain Control je adaptabilní PID regulační algoritmus, který analyzuje dynamické chování prostorové teploty v závislosti na topném zařízení. Pro každý typ budovy optimalizuje parametry pro dosažení co nejlepší regulace teploty. To snižuje spotřebu energie a zvyšuje komfort. Výsledkem je, že chytrý termostat se přizpůsobí charakteristikám místnosti za méně než jeden den a rychle se adaptuje bez jakéhokoli lidského zásahu."
Díky těmto algoritmům se chytrý termostat přizpůsobí charakteristikám místnosti za méně než jeden den a rychle se adaptuje bez jakéhokoli lidského zásahu. To snižuje spotřebu energie a zvyšuje komfort.

Termostat obsahuje následující čidla:

 • Čidlo kvality vzduchu k informaci uživatelů o kvalitě vnitřního vzduchu. 
 • Čidlo relativní vlhkosti pro účely regulace a sledování vlhkosti v místnosti. 
 • Teplotní čidlo k zajištění maximální tepelné pohody. 
 • Detektor přítomnosti osob (PIR) a čidlo vzdálenosti, která rozpoznají přítomnost osob a reagují bez zásahu uživatele. 
 • Čidlo intenzity osvětlení pro optimální čitelnost displeje.
Díky integrovaným senzorům, jako je teplota, vlhkost a kvalita vnitřního vzduchu, chytrý termostat vždy zobrazuje aktuální podmínky v místnosti a pomáhá je zlepšit.
Ano, termostat je vybaven vestavěným čidlem vlhkosti. Regulaci vlhkosti může ještě zlepšit připojení odděleného čidla relativní vlhkosti.
Ano, termostat je vybaven vestavěným čidlem kvality vzduchu.
Chytrý termostat detekuje, jakmile někdo vstoupí do místnosti a přepne se z režimu "Jsme pryč" do režimu "Jsme doma". I když je uživatel mimo detekční oblast, chytrý termostat se nevypne.
Chytrý termostat bude moci řídit HVAC zařízení prostřednictvím sítě WLAN v budoucnu.
Chytrý termostat byl navržen podle evropských norem pro napájecí napětí 230 V AC.
Chytrý termostat může spínat zatěž maximálně do 5 A. Pro větší zátěž je třeba použít externí relé. Pro správnou instalaci postupujte podle informací a pokynů uvedených v návodu k montáži a katalogovém listu.
Vestavěný detektor přítomnosti snímá pohyb v místnosti až do vzdálenost přibližně 8 metrů. Malá zvířata nejsou detekována. V továrním nastavení přepíná chytrý termostat z režimu "Útlum" na "Komfort", když jsou detekovány osoby. Tuto funkci lze vypnout. Kromě toho, pokud jsou osoby detekovány, zapne chytrý termostat displej a zobrazí teplotu.
Hodnoty ze snímače venkovní teploty připojeného k multifunkčnímu vstupu lze zobrazit v mobilní aplikaci a na  displeji termostatu. Venkovní teplota nemá žádný vliv na regulaci prostorové teploty.

Montáž a zapojení

Doporučená výška je 1,50 m nad podlahou. Neumísťujte termostat do výklenků, mezi police, za závěsy, nad nebo do blízkosti zdrojů tepla. Kromě toho jej také chraňte před přímým slunečním zářením.
Pro instalaci není WLAN potřeba.
Standardní montážní deska vhodná pro kruhové a čtvercové elektroinstalační krabice je součástí balení termostatu. Pro obdélníkové eletroinstalační krabice je třeba samostatně objednat speciální montážní desku ARG100.01. 
Chytrý termostat je napájen 230 V a jeho výstupy mohou být rovněž připojeny na 230 V. Z tohoto důvodu musí být termostat instalován odborníkem s patřičnou kvalifikací.
K multifunkčním vstupům je možné připojit až dvě oddělená čidla. V závislosti na konfiguraci řídí chytrý termostat teplotu buď podle odděleného čidla (vestavěné čidlo je deaktivováno) nebo na průměrnou teplotu odděleného a vestavěného čidla. Nicméně jeden chytrý termostat nemůže regulovat teplotu ve více místnostech současně. V takovém případě je třeba instalovat chytrý termostat do každé místnosti. Mobilní aplikace může ovládat až 12 chytrých termostatů.
Chytrý termostat pokračuje v práci, i když WLAN není k dispozici. Termostat řídí HVAC systém podle posledního časového programu, který obdržel. Časové programy nelze nastavovat přímo na termostatu.
Podle návodu k montáži se topné zařízení připojí ke svorce Q14. Napájení zátěže je připojeno ke svorce Q11 (podrobnosti viz návod k montáži).
Ano. Pro větší elektroinstalační krabice, například velikosti 2”x4” nebo 4”x4”, lze samostatně objednat speciální montážní desku ARG100.01.

Řešení problémů

Ano, chytrý termostat si uloží konfiguraci, která byla nastavena před ztrátou napájení.

Mobilní aplikace

Aplikace Smart Thermostat pracuje na iOS od verze 10 a Android od verze 5.0.
Vzdálené ovládání a monitoring termostatu přes internetový prohlížeč bude k dispozici v budoucnu.
Jeden uživatelský účet může obsluhovat až 12 chytrých termostatů nainstalovaných na různých místech a / nebo v různých zónách.
Ano, uživatelský účet lze sdílet s ostatními členy rodiny. Chytrý termostat mohou ovládat ze svých mobilních telefonů. Počet současně přihlášených uživatelů k jednomu termostatu není omezen. Tzv. "podúčty" budou k dispozici později.
S největší pravděpodobností je to proto, že chytrý termostat zjistil, že během režimu "Útlum" podle časového programu někdo vstoupil do místnosti. V takovém případě se chytrý termostat automaticky přepne z "Útlumu" na "Komfort" až do dalšího plánovaného režimu podle časového programu. Funkci automatického přepínání provozního režimu však můžete vypnout parametrem "Povolit detekci přítomnosti osob" v části "Pokročilé nastavení".

Spotřeba dat závisí na způsobu používání. Níže naleznete přibližné údaje při pravidelném používání: 

 1. Termostat <-> cloud: méně než několik megabytů za den. 
 2. Mobilní aplikace <-> cloud: méně než nekolik megabytů za den (za předpokladu, že uživatel bude používat aplikaci 10 ~ 15 minut za den)
Po výběru možnosti "odebrat zařízení" je důležité počkat přibližně 15 minut, než do mobilní aplikace přihlásíte stejný přístroj.

Nastavení

Přímo na termostatu je možné upravit nastavení časového pásma (tovární nastavení: GMT). Je-li zapnuta ochrana heslem, může nastavení hodin změnit pouze servisní technik znalý hesla. Jinak může nastavení změnit sám uživatel.
Servisní technik nebo koncový uživatel nastaví pomocí rychlého průvodce uvedením do provozu (pod "Pokročilá nastavení") časové pásmo (tovární nastavení: GMT). Je-li chytrý termostat připojen k WLAN routeru, zašlou se datum a čas automaticky z cloudu a uloží se v chytrém termostatu. Pokud je spojení s cloudem náhle nedostupné, bude termostat používat uložené datum a čas, dokud se informace opět nesynchronizují s cloudem.
Servisní technik nebo koncový uživatel nastaví pomocí rychlého průvodce uvedením do provozu (pod "Pokročilá nastavení") časové pásmo (tovární nastavení: GMT). Je-li chytrý termostat připojen k WLAN routeru, zašlou se datum a čas automaticky z cloudu a uloží se v chytrém termostatu. To umožní, aby časový program chytrého termostatu pokračoval v běhu. Nastavení bude synchronizováno později, jakmile bude připojení WLAN opět k dispozici.
Když se uživatel dotkne klidové obrazovky, displej se změní na aktivní obrazovku.
Rozsah nastavení žádaných teplot je od 12 do 35 °C. Rozsah teplot může být upraven servisním technikem.
Časové programy chytrého termostatu můžete nastavit pomocí volby "Časový program" v mobilní aplikaci Smart Thermostat.
Když zapnete režim "Auto", chytrý termostat se řídí podle vámi nastaveného časového programu. Pokud chcete vypnout režim "Auto", můžete přepnout na režim "Ručně" jedním kliknutím (a naopak). V režimu "Ručně" můžete nastavit prostorovou teplotu sami. Každé tlačítko viditelné na displeji chytrého termostatu je i na domovské obrazovce mobilní aplikace.
Jednoduchým stisknutím symbolu "Jsme pryč" na chytrém termostatu před odchodem z domu nebo klepnutím na mobilní aplikaci přepnete chytrý termostat do úsporného režimu ("Útlum"). 
Chcete-li vytvořit účet, potřebujete platnou e-mailovou adresu.
Nastavení chytrého termostatu může provést montážní firma nebo koncový uživatel.
V současné době může být jeden chytrý termostat spárován pouze s jedním uživatelským účtem. Jeden uživatelský účet však může být spárován až s 12 chytrými termostaty.
Celým procesem uvedení do provozu vás provede rychlý průvodce uvedením do provozu, který je součástí chytrého termostatu. Jednoduše postupujte podle pokynů na displeji termostatu. 
Projeví se poslední příkaz přijatý serverem.
Zkontrolujte doručenou poštu a ujistěte se, že jste dostali aktivační e-mail. Podle pokynů aktivujte svůj účet a poté se přihlaste do mobilní aplikace.
Zkontrolujte e-mail ve složce Nevyžádané nebo Smazané pošty. Pokud ve složce Nevyžádaná nebo Smazaná pošta e-mail nenajdete, požádejte znovu o potvrzovací e-mail.
Je-li tato funkce zapnuta, spíná se čerpadlo nebo ventil v pravidelných intervalech. Je k dispozici pouze pro určité typy zařízení (např. radiátor s ventilem, radiátor s čerpadlem, podlahové vytápění s ventilem nebo podlahové vytápění s čerpadlem). 

Pokud jste vlastník chytrého termostatu, zvolte "Soukromá WLAN". To vám umožní změnit připojení WLAN v menu "Nastavení" a mít přímý přístup k "Pokročilým nastavením"

Pokud jste poskytovatel služeb nebo správce zařízení, zvolte "Poskytovaná WLAN" a nastavte heslo. V takovém případě jsou připojení WLAN a "Pokročilá nastavení" (například optimalizační parametry) chráněny heslem a mohou být změněny pouze poskytovatelem služeb nebo správcem zařízení v části "Pokročilá nastavení".

"Dočasně" se zobrazí, jestliže uživatel zvýší žádanou teplotu nad hodnotu podle časového programu. V příštím spínacím bodě časového programu se žádaná teplota vrátí na plánované hodnoty a nápis "Dočasně" se změní na "Auto".
Chcete-li změnit e-mailovou adresu svého účtu, musíte nejprve odebrat starou registrovanou e-mailovou adresu z chytrého termostatu tak, že se obratíte na tým podpory cloudu na adrese support.climatixic.ch@siemens.com. Poté můžete zopakovat postup a vytvořit nový účet a spárovat mobilní aplikaci s inteligentním termostatem.

Použití a aplikace

Displej lze čistit měkkým hadříkem.
Aplikace pro řízení chlazení budou do termostatu přidány později.
Koncový uživatel může aplikaci Smart Thermostat používat k ovládání a sledování teploty odkudkoli kdykoliv. V časovém programu lze nastavit různé žádané hodnoty, aby byla zajištěna tepelná pohoda v místnosti 24/7.
Symbol červeného lístečku se zobrazí, jestliže termostat nepracuje v energeticky optimalizovaném provozu. Jednoduché kliknutí na symbol lístečku, jej přepne zpět na zelenou barvu. Chytrý termostat se tím vrátí do energeticky optimalizovaného provozu.

Komfort: Umožní vám užívat maximálního pohodlí, když jste doma.

Stadard: Šetří energii, když není vyžadován maximální komfort, např. přes den nebo v noci.

Útlum: Šetří náklady snížením žádané teploty, např. když v místnostech nikdo není.

Symbol požadované teploty se zobrazí oranžově.
Pokud je vstup termostatu nastaven jako "okenní spínač" a jeho kontakt je rozepnutý, přepne se chytrý termostat do Ochranného provozního režimu (OFF). V takové případě nemůžete chytrý termostat ovládat. Po sepnutí kontaku okenního spínače se na termostatu opět zobrazí domovská obrazovka.

Spojte se s námi

Jsme tu pro Vás

Jako přední dodavatel a inovátor jsme zde, abychom vás podpořili. Máte-li konkrétní dotazy ohledně chytrého termostatu nebo jiné otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Přímý kontakt s vaším obchodním partnerem

Kontaktujte nás