Kancelářské prostory jsou součástí týmu.

Špičková kancelář: ideální podmínky pro skvělé výsledky. #CreatingPerfectPlaces
Neustálé změny v pracovním prostředí nepřetržitě vytvářejí nové výzvy

Digitální pracovní prostředí vyžaduje inteligentní pracovní prostory

Digitalizace všechno mění: jak žijeme i jak pracujeme. Čím více zařízení, tím více generovaných dat. Ve formě velkých dat a Internetu věcí tyto informace přetvářejí všechna odvětví, včetně stavebnictví. Díky moderní stavební technologii je možné přeměnit kancelářské budovy na dokonalé prostory s širokou škálou využití. Se správným propojením lidí, technologií a služeb vám můžeme pomoci vytvořit dokonalé pracovní prostředí: kancelářské prostory, které inteligentně a flexibilně reagují na výzvy budoucnosti.

Flexibilní, udržitelné a pohodlné – kancelářské budovy potřebují i „měkké dovednosti“

Klíčovými faktory atraktivity budov jak pro provozovatele, tak pro investory, zůstává úspora kapitálu a provozní náklady. S nástupem generace Y se do středu dostává uživatel a z produktivity, flexibility a udržitelnosti se stávají významné konkurenční výhody. Nezbytnými se stávají také nejmodernější technologie zabezpečení a požární bezpečnosti. To je doprovázeno rostoucím tlakem na co nejefektivnější práci a udržování maximální transparentnosti ve všech fázích – v návrhu, výstavbě a provozu budovy. Provozovatelé budov potřebují řešení, které propojuje maximální flexibilitu s co největším pohodlím v moderním a příjemném pracovním prostředí s cílem optimálně plnit obchodní cíle široké škály zúčastněných stran.

Skvělé prostředí pro produktivní práci

K dosažení perfektních výsledků je potřeba perfektní prostředí.

Produktivita, flexibilita, bezpečnost, transparentnost a udržitelnost: moderní kancelářské budovy mají za úkol čelit široké škále výzev. V roce 2030 bude 75 % pracovníků pocházet z generace Y a s jejich počtem rostou také vyhlídky na jejich pracovní prostředí.

Maximální výkonnost: technologie budov, která myslí dopředu

Perfektní je takové pracovní prostředí, které práci usnadňuje. Když nás obklopuje perfektní prostředí, jsme schopni se lépe soustředit na naše úkoly. Naše špičková kancelář je tak flexibilní, že se přizpůsobí velikosti pracovních týmů. Vyvolává v nás pocit úplného bezpečí a můžeme si také být jisti, že naše pohodlí nevzniklo na úkor životního prostředí.

Naše portfolio technologií budov vám nabízí vše, co potřebujete k vytvoření špičkových kanceláří s dokonalými pracovními podmínkami ve vaší budově. Platforma pro správu budov Desigo CC zajištuje optimální integraci všech technických systémů. Desigo Room Automation integruje řízení vytápění, větrání, klimatizace, osvětlení a stínění do jednoho koordinovaného a kompaktního celku. Každý zaměstnanec si pak individuálně může nastavit své vlastní prostředí. Optimální kvalita vzduchu v kancelářských prostorech zásadně ovlivňuje produktivitu. Systémy fungují flexibilně a mohou se přizpůsobit novým modelům používání a požadavkům jednotlivých místností bez výrazných nákladů na čas a peníze. Vysoce moderní systémy požární bezpečnosti a zabezpečení navíc zaručují, že do budovy mají přístup pouze určité osoby a také že lze budovu v případě nebezpečí evakuovat rychle a bez výskytu zranění.

Důraz na udržitelnost: lepší výkon, méně vlivu na životní prostředí

 U udržitelnosti podniku jde o více než jen o náklady.  V souhrnu provozních nákladů na budovy jsou náklady na energii jednou z největších položek a zvýšila se také očekávání veřejnosti ohledně sociální odpovědnosti podniků. Veřejnost totiž očekává, že společnosti budou odpovědně nakládat s přírodními zdroji. Ochrana životního prostředí tedy začíná přímo v kanceláři. Klíčem k efektivnímu provozu budovy je digitalizace. Budovy s námi komunikují a generují data, která nám přináší přehled o procesech v celé budově. Díky platformě pro správu budov Desigo CC jsou tato data transparentní. Tato platforma navíc poskytuje nejen cenné informace ohledně způsobu, jak lze snížit náklady a emise, ale také zvyšuje spolehlivost plánování údržby. Díky tomu bude vaše budova nízkonákladovější a přívětivější k životnímu prostředí. Bude také přímo zapojovat její uživatele do jednotlivých možností šetření energie.

Příklad představuje společnost DB Schenker

Budova této společnosti poskytuje prostor pro řešení.

Transport věcí z místa A do místa B působí jako jednoduchý úkol. Největší německá dopravní společnost DB Schenker v této oblasti dokonce dělá mnohem více – kvůli rostoucímu počtu lidí objednávajících čím dál tím více položek, které ovlivňuje životní prostředí, dopravu a města. Tým společnosti DB Schenker se tohoto úkolu zhostil a nadále vyvíjí nová řešení, která zaručují doručení objednávek přesně v momentu potřeby.

Nová řešení lze nacházet pouze tehdy, kdy jsou splněny konkrétní předpoklady: zaměstnanci se musí cítit pohodlně a bezpečně, aby odváděli dobrou práci. Stavební technologie Siemens přesně tuto potřebu uspokojují: řešení požární bezpečnosti, zabezpečení a správy budovy vytvářejí perfektní podmínky pro 900 zaměstnanců v prostorech o ploše 19 000 m². Obzvláště působivá je vysoká úroveň digitalizace řešení, která je centrálně řízená platformou pro správu budovy Desigo CC. Ta zahrnuje 560 pokojových ovladačů, protipožární poplašný systém s 1 500 požárními čidly, systém řízení přístupu se 40 čtečkami, systém detekce vniknutí, kamerový systém a řízení osvětlení DALI.

V kombinaci s konceptem udržitelnosti, který obdržel stříbrný certifikát LEED, je sídlo společnosti DB Schenker ideálním místem, které přitahuje nové talenty, aby vyvíjeli nová řešení. Bezpečná, pohodlná a udržitelná.

Jsem přesvědčená o tom, že naše moderní, efektivní a flexibilní budovy nám pomáhají přitahovat nové talenty.
Sandra Klein, manažerka marketingu, DB Schenker AG
Odkazy

#CreatingPerfectPlaces po celém světě

Za zeptání nic nedáte!

Máte dotaz? Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.