ČSOB

Pomáháme Nemocnici Pardubického kraje ušetřit 120 milionů

Siemens v rámci desetiletého projektu smluvně garantuje snížení emisí CO2 o více než 21 tisíc tun a finanční úsporu téměř 120 miliónů korun.

Energetická revitalizace objektů nemocnice

Společnost Siemens uzavřela s vedením Pardubického kraje smlouvu na energetickou revitalizaci objektů Nemocnice Pardubického kraje (dříve Pardubická krajská nemocnice). V rámci projektu řešeného metodou Energy Performance Contracting (EPC) došlo v areálu nemocnice k instalaci nové, energeticky efektivní prádelny a k realizaci dalších úsporných opatření.

Hlavní úsporná opatření byla realizována formou instalace nové technologie, která umožnila zdvojnásobit kapacitu prádelny pro nemocnici i další zdravotnická zařízení v regionu za současného snížení vstupních nákladů. Dalších úspor bylo dosaženo díky dodávce nového systému Desigo PX pro řízení budov (vizualizace pomocí Desigo Insight), modernizací části vnitřního osvětlení a optimalizací stávajícího tepelného hospodářství, včetně zavedení centrálního monitoringu spotřeb energií. Celková částka, kterou Siemens v projektu proinvestuje, činí téměř 90 miliónů korun (včetně DPH). 

Přes systém Desigo se ovládají přibližně 2/3 všech výměníkových stanic v budovách, vzduchotechnika v prádelně, parní výměník pro technologii prádelny a přibližně polovina celkového tepla.

 

Výhodou projektu řešeného metodou EPC je skutečnost, že veškeré investiční náklady budou hrazeny z dosažených úspor realizovaných v rámci smluvně zakotvených energetických služeb. Pardubický kraj tak do výstavby prádelny a dalších úsporných opatření neinvestuje vlastní prostředky, ale peníze, které ušetří z provozních výdajů, zejména na spotřebu energií.

Řešení na míru

Siemens nemocnici nabídl komplexní řešení na klíč, které spočívá v návrhu projektu, zpracování projektové dokumentace, dodávce nových technologií, zajištění financování formou dodavatelského úvěru a především v garanci dosažených úspor spotřebovaných energií ve výši 150 tisíc GJ a finančních prostředků na provoz v celkové hodnotě 120 miliónů korun.