Požární bezpečnost

Požární bezpečnost

Dokonalé místo je takové místo, které je chráněné

Požární bezpečnost obsahuje několik různých disciplín: detekci požáru, vyhlašování poplachu, organizaci evakuace, stabilní hašení a grafické nadstavbové systémy. Jejich promyšlenou kombinací a současným zohledněním požadavků zákazníka je vedle ochrany objektu zajištěno maximální bezpečí pro zaměstnance a návštěvníky. Našim zákazníkům nabízíme z jednoho zdroje všechny nezbytné výrobky, systémy a řešení pro ochranu objektů a jejich provozu před požárem.

Elektrická požární signalizace

Systémy elektrické požární signalizace

Všechny součásti ochrany v jednom systému

Naše inovativní systémy požární signalizace pro všechny požadavky jsou integrované do jednoho systému. Všechny systémy protipožární signalizace jsou snadno škálovatelné – od malých systémů po velké, od jednoduchých řešení po komplexní – a snadno rozšiřovatelné.

 
Systémy požární signalizace společnosti Siemens nabízejí bezkonkurenční přesnost a snadnou obsluhu pro pracovníky objektu, montéry i hasiče. Při prvním náznaku nebezpečí je vyhlášen koordinovaný poplach a aktivují se systémy stabilního hašení.

 

Všechny naše systémy splňují nejvyšší bezpečnostní standardy (EN, UL a GB/CCCF) zajišťující bezproblémové instalace a kvalitu výrobků. Požární signalizace Sinteso a nadstavbové systémy řady Desigo jsou instalovány a udržovány lokálním zastoupením Siemens. Systémy požární signalizace Cerberus jsou instalovány a udržovány v těsné spolupráci našimi partnery.  

Systém detekce požáru

Systémy pro detekci požárů

Čím rychleji se o požáru dozvíte, tím rychleji ho můžete uhasit.

Naše portfolio inteligentní detekce požáru zahrnuje:

  • výkonné a snadno ovladatelné ústředny požární signalizace,
  • kompaktní ústředny detekci požáru a řízení stabilního hašení,
  • požární hlásiče odolné proti rušivým vlivům prostředí instalace,
  • široké spektrum periferních zařízení,
  • spolehlivé speiální hlásiče. 
Systém pro vyhlašování poplachu a evakuaci

Systémy pro vyhlašování poplachu a evakuaci

Chcete-li lidi před požárem ochránit, musíte je rychle dostat z jeho dosahu.

Naše portfolio prvků pro vyhlašování poplachu a řízení evakuace zahrnuje:

  • modulární a rozšiřitelný systém evakuačního rozhlasu,
  • široké spektrum prvků pro vyhlášení požárního poplachu. 
Stabilní hašení

Stabilní hašení

Chránit to, co je důležité. Uhašení požáru pro ochranu osob a majetku. 

Naše portfolio systémů stabilního hašení pro prostorovou a objektovou ochranu zahrnuje systémy s přírodními plyny nebo chemickými hasivy, systémy kombinující plyn a vodu i systémy s vodní mlhou.

Nadstavbové systémy

Nadstavbové systémy

Správa vaší budovy znamená i ovládání její protipožární ochrany.

Nebezpečné situace, které mohou ohrozit váš majetek či podnikání, zvyšují potřebu vyšší úrovně ochrany a využití nadstavbových systémů. I proto se bezpečnost stala klíčovou nejen ve velkých kancelářských budovách, ale i v řadě domácností. Dokládá to mj. i výrazný nárůst investic do oblasti bezpečnostních technologií během posledních několika let. V komerčních i veřejných budovách dnes běžně naleznete i několik bezpečnostních systémů. Výkonné grafické nadstavbové systémy vám nabízí možnost propojení a ovládání všech systémů v jednotném prostředí.

Cloud

Cloud

Prostřednictvím dat můžete sledovat i několik míst najednou.

Naše portfolio cloudových aplikací Cerberus posouvá digitalizaci systémů požární bezpečnosti na vyšší úroveň. Obsahuje aplikace pro digitalizaci našich systémů protipožární ochrany. Díky nim mohou naši partneři snadno digitalizovat svou nabídku servisu a údržby.

Aplikace

Aplikace

Průvodce řešení protipožární ochrany v různých typech prostor

Nebezpečí vzniku požáru závisí do značné míry na účelu dané budovy a může se v jednotlivých prostorech objektu dost lišit. Nabízíme speciální koncepty ochrany pro všechna prostředí běžná pro komerční nebo veřejné budovy. Prozkoumejte naše doporučení pro návrh protipožárních systémů v konkrétních typech prostor.

Bezpečnost, ochrana
Dokonalé místo je takové místo, které je chráněné

Bezpečnost je důležitá

Když chráníte něco, na čem vám záleží, pak jsou důležité všechny součásti ochrany. Podívejte se, jak vám systémy požární bezpečnosti společnosti Siemens mohou pomoci ochránit to, co je důležité.

Zajímavá témata

Na špičce díky inovativním technologiím

Podnikání a budovy jsou čím dál složitější a vyžadují důmyslná řešení pro zajištění požární bezpečnosti. Můžete se spolehnout, že naše inovativní portfolio výrobků, využívá ty nejnovější technologie. Zaručujeme vám nejlepší možnou ochranu s maximálním využití potenciálu všech produktů.

Protipožární ochrana systémů ukládání energie v lithiových akumulátorech

Systémy ukládání energie v lithiových akumulátorech představují širokou škálu aplikací od výroby po spotřebu, pomáhají stabilizovat frekvenci a napětí a vyrovnávají rozdíly mezi dodávkou a poptávkou. Rychlá a spolehlivá detekce požáru je proto základním požadavkem při projektování protipožární ochrany lithiových bateriových systémů. Důležité je rovněž rychlé stabilní hašení, které lze zajistit automatickým hasicím systémem s vhodným hasivem.

Modernizace

Zajištění bezpečnosti osob a kontinuity podnikání je stejně důležité, jako schopnost rychle a pružně reagovat na změny požadavků trhu, potřeb zákazníků a na nově vznikající rizika. Předvídání je zejména důležité pro zajištění požární bezpečnosti. Nové obchodní postupy, výpadky funkcí systému nebo navýšení provozních nákladů díky náročnější údržbě nebo falešným poplachům vyžadují využití modernějších bezpečnostních opatření. S nejmodernější detekcí, vyhlašováním poplachu, evakuací, hašením a nadstavbovými systémy z našeho širokého portfolia nabízíme nejvhodnější řešení modernizace a rozšíření vašich systémů tak, aby splňovaly dnešní i budoucí standardy.

Tiché hašení

Data jsou alfou a omegou moderní společnosti. Životaschopnost malých a velkých podniků je nyní tak silně závislá na datech, že jejich ztráta je pravděpodobně jedním z největších rizik přerušení kontinuity podnikání, anebo i zániku celých společností. Máte správnou koncepci protipožární ochrany, aby byla vaše data v bezpečí? V případě požáru je důležité nejen reagovat rychle a efektivně, ale také minimalizovat poškození drahého a citlivého elektronického zařízení. Naše technologie tichého hašení Sinorix byla vyvinuta speciálně s cílem ochránit moderní systémy pro uchování dat a zajistit pokračování provozu i po případném požáru.

Reference

Kontakt

Spojte se s námi!

Pro další informace o našem komplexním portfoliu technologií, řešení a služeb v oblasti požární bezpečnosti se na nás neváhejte obrátit.