cRSP – Platforma pro vzdálené připojení k technologiím budov

Kvůli koronavirové pandemii se zaměstnanci z rozsáhlých kancelářských komplexů přesunuli do režimu home office. Velká část kancelářských prostor tak zůstává prázdná. Při jejich omezeném využívání lze v rámci řídicích systémů nastavit maximálně úsporný provoz a v podstatě vše uvést do stavu podobného hibernaci. Utlumit veškeré technologie a s nimi spojené služby na nezbytné minimum na neurčitou dobu může znamenat nemalé obtíže při jejich opětovném spouštění do provozu. V rámci dostupné infrastruktury proto může být velmi užitečným pomocníkem systém pro vzdálené řešení kolizních stavů a řešení technických obtíží bez nutnosti fyzické přítomnosti technika objektu nebo servisního pracovníka. 

Vzdálený servis

Společnou platformu vzdálené služby (cRSP common Remote Service Platform) lze použít ke vzdálenému přístupu k systémům požární ochrany, zabezpečení a automatizace budov. Společnost Siemens v rámci svých servisních služeb poskytuje tuto službu jako další rozměr spolupráce bez nutnosti okamžité fyzické přítomnosti. Servisní tým tak může být velmi nápomocen při hladkém průběhu přípravy pro návrat zaměstnanců do budovy a plného provozního stavu.

 

 „V našem týmu pro integraci globálních operací – zde v centrále Siemens Smart Infrastructure ve švýcarském Zugu – jsme zaznamenali prudký nárůst poptávky po vzdálených připojeních k technologiím budov,“  říká Marco Erny, vedoucí globálních provozních cloudových aplikačních služeb pro inteligentní infrastrukturu ve společnosti Siemens.

 

Důvod je zřejmý – cRSP je IT platforma používaná v celé skupině Siemens k implementaci vzdáleného přístupu k zařízením založeným na komunikaci IP. Tento koncept zohledňuje veškerá možná bezpečnostní opatření, která přijímáme k ochraně dat zákazníků a systémů IT při používání našich vzdálených služeb. Platforma cRSP může být aplikována na všechny naše bezpečnostní, požární a automatizační systémy budov, pro které jsou vzdálené služby k dispozici po celou dobu životnosti.

 

Systém cRSP nabízí dvě velmi základní služby: vyškolení pracovníci servisního týmu společnosti Siemens mohou prostřednictvím cRSP připojení na základě požadavku zákazníka identifikovat a případně odstranit závadu nebo modifikovat systémové nastavení. Stejně tak mohou být prostřednictvím cRSP zákazníkovi jednoduše nápomocni při řešení kolizí provozních stavů – aniž by museli být fyzicky na místě. Zákazníci mohou použít stejné připojení k dosažení svých systémů bez ohledu na čas a místo, kde se právě nacházejí.

 

Technici společnosti Siemens tak i nadále řeší mnoho žádostí o podporu, aniž by však zákazníka museli navštívit fyzicky, čímž snižují rizika spojená s šířením pandemie. Zákazníci zase mohou sledovat a optimalizovat ekonomický, nepřetržitý a efektivní provoz svých budov. V momentě, kdy dojde k rozvolnění omezení a technologie se budou vracet k normálnímu provozu, mohou jejich uživatelé téměř okamžitě a jednoduše pokračovat tam, kde přestali.  

Struktura cRSP SSL-VPN ​

Rekordní počet připojení

„Mezi lednem a březnem 2020 jsme poskytli takové množství připojení koncovým zákazníkům jako obvykle za celý rok. Navíc za stejné tři měsíce dostalo přihlášení tolik našich zaměstnanců, jako za rok 2019,“ uvádí Marco Erny.

 

Na začátku dubna 2020 bylo dosaženo významného milníku: země, ve kterých Siemens SI RSS působí, vytvořily přihlašovací údaje cRSP pro 10 000. zákazníka. V současné době je k cRSP připojeno celkem 25 000 budov a 100 000 zákaznických systémů.

 

Koncept cRSP umožňuje nejen rychleji a efektivněji určit příčiny problémů s daným systémem, ale také umožňuje tyto problémy díky vzdálenému připojení rychle a produktivně vyřešit. Užitečné informace jsou k dispozici i v případech, kdy nelze provést opravu vzdáleně. Pomocí vzdálené diagnostiky pomůže servisní technik poskytovat zákazníkům tu nejlepší možnou a vysoce efektivní podporu na místě. To znamená, že náš technik přesně ví, co má dělat, jaký problém lze očekávat na tuto situaci bude dostatečně připraven.

 

Aby bylo možné zabezpečit provoz a zpracovat všechny požadavky, bylo nutné v krátké době vybudovat další zdroje. Na jedné straně vznikla potřeba rozšířit technickou infrastrukturu, aby byla zachována stabilita mnoha paralelních vzdálených připojení. Na druhou stranu bylo nutné zvýšit kapacitu ověřovacího serveru, aby se v jeden okamžik mohl přihlásit vysoký počet zákazníků bez omezení datového provozu a s tím souvisejících služeb. „Tento proces by byl náročný i za normálních okolností. Ale když pracujete z domova, jako většina zaměstnanců datového centra, úkol je ještě obtížnější. Dokázali jsme však udržet naši infrastrukturu cRSP stabilní,“ doplňuje Erny. A aby byla kvalita služeb do budoucna i nadále zachována na této úrovni, je centrální správa služeb cRSP připravena dále rozšiřovat technické zázemí a reagovat na vzrůstající tendenci dalšími podpůrnými opatřeními. 

Kontaktní osoba

Libor Zachoval

Vedoucí servisní skupiny Praha

libor.zachoval@siemens.com