Siemens dodá bezpečnostní monitorovací systém a systém kontroly vstupu pro metro

Společnost Siemens ve spolupráci s polským integrátorem Gülermak společně získali zakázku na instalaci kamerového systému (CCTV) a systému řízení vstupu (ACS) pro 8 stanic nové linky metra ve Varšavě. 

Společnost Gülermak je mezinárodní lídr v oblasti dopravních a železničních systémů a je odpovědný za dodávky komplexních projektů právě například varšavskému metru. V současné době staví druhou linku metra, která spojuje západní a východní část Varšavy. Počátek společné spolupráce mezi integrátorem, koncovým zákazníkem a společností Siemens sahá až do roku 1999, kdy Siemens dodal kamerový a přístupový systém pro několik stanic metra.

 

Při volbě dodavatele řešení CCTV a ACS padla opětovná volba na Siemens mimo jiné kvůli hlubokým znalostem standardů a potřeb obou společností. Koncept, který podpořily obě strany, bude implementován do stávajícího systému a koncovému zákazníkovi zpřístupní potřebné a pro provoz a bezpečnost relevantní informace.

Jaká je hodnotová nabídka pro zákazníka?

Cestující nové linky metra budou těžit z vysoké úrovně bezpečnosti na nových stanicích. Oba zákazníci navíc oceňují úzkou podporu a spolupráci s místním týmem Siemens SI RSS. Výsledkem je přizpůsobený koncept, který provozovateli poskytne přístup k datům potřebným k vyhodnocení bezpečnostních rizik a nezbytným informacím pro zajištění bezpečnosti. 

   

Jaké jsou celkové podrobnosti o projektu?

Siemens SI RSS poskytuje řešení „šité na míru“, které kromě samotné dodávky systémů a technologií, zahrnuje také veškeré inženýrské a projekční činnosti související s projektem. Společně se subdodavateli budeme koordinovat všechny implementační projektové aktivity na různých místech na víceúrovňové bázi. Na 8 nových stanicích metra bude dodán plně přizpůsobitelný monitorovací systém, který zahrnuje více než 600 kamer. Tyto kamery jsou určeny k plnohodnotnému zajištění maximální bezpečnosti cestujících a pomohou diagnostikovat potenciálně nebezpečné události, jakými jsou například vandalismus nebo krádeže. 

 

Systém kontroly přístupu bude účinně vymezovat veřejné a technické zóny. Kromě toho bude tým projektových manažerů Siemens SI RSS koordinovat kabelové práce nezbytné pro implementaci řešení a podílet se na koordinačních a podpůrných činnostech celého procesu. V rámci naší poradenské činnosti bude také analyzovat a ověřovat možnosti implementace dalších systémů z našeho systémového portfolia. 

 

Tento projekt představuje příležitost vybudovat jeden z nejrozsáhlejších CCTV systémů v Polsku i Evropě a bude vodítkem pro podobné projekty do budoucna.

Kontaktní osoba

Milan Ceeh

Head of Sales

milan.ceeh@siemens.com