Kombinované hlásiče požární signalizace Siemens Sinteso podle normy ČSN EN 54-29

EPS Siemens Sinteso byly úspěšně certifikovány podle normy ČSN EN 54-29: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinací kouřových a teplotních senzorů, a to ještě v období před její harmonizací.

Systém detekce požáru, vyhlášení poplachu a ovládání

Kombinované hlásiče kouře pracující s kouřovými a teplotními senzory se nasazují do prostředí, která vyžadují vysokou odolnost vůči falešným příznakům požárů a současně schopnost reagovat na široké spektrum požárů. Ve srovnání s normami pro bodové hlásiče používající pouze jeden senzor ČSN EN 54-5 (hlásiče teplot) a ČSN EN 54-7 (hlásiče kouře) předepisuje norma ČSN EN 54-29 další zkoušky, které prověří skutečnou vyšší stabilitu detekce u jednotlivých typů kombinovaných hlásičů. Norma ČSN EN 54-29 specifikuje požadavky, zkušební metody a kritéria provozu pro bodové multisenzorové hlásiče používané v systémech elektrické požární signalizace instalované v budovách, které mají v jednom mechanickém krytu zabudován alespoň jeden optický nebo ionizační kouřový senzor a alespoň jeden teplotní senzor. Celková detekce požáru je pak ovlivněna využitím kombinace detekovaných jevů. Norma ČSN EN 54-29 je dále určena k posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) pro bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů. 

Nejpřísnější parametrizace dle platných norem

U většiny výrobců hlásičů EPS jsou kombinované hlásiče požáru v současnosti vyráběny a testovány jenom podle normy ČSN EN 54-7 jako pouhé hlásiče kouře. Společnost Siemens tak splňuje nejpřísnější parametrizaci pro využití hlásičů dle platných norem. Úspěšné splnění požadavků normy ČSN EN 54-29 před jejím plným zavedením potvrzuje u všech kombinovaných hlásičů Siemens Sinteso FDOOT již nyní jejich rychlejší reakci na požáry a současně vyšší odolnost proti falešným příznakům požárů. Multisenzorové hlásiče Siemens Sinteso splňující ČSN EN 54-29 jsou našim zákazníkům dodávány již od června 2020.

Kontaktní osoba

Jan Morávek

Produktový manažer EPS

jan.moravek@siemens.com