SIEMENS Siveillance VMS – integrace se Saimos Analytics 

Video systémy hrají v dnešní době klíčovou roli při zabezpečení objektů, areálů, veřejných místech, ale i v perimetrickém řešení pro ověřování a zpracování alarmů. Na základě zvyšování požadavků na vyšší bezpečnost, funkčnost a eliminaci falešných poplachů představujeme integraci pro kamerový management Siemens Siveillance Video. SAIMOS Video Analytics byla vybrána jako výsledek důkladného srovnání mezi hlavními poskytovateli serverové analýzy videa pro perimetrickou analýzu. Kromě svých algoritmů detekce perimetru s vysokou mírou detekce a nízkou mírou falešných poplachů poskytuje SAIMOS Video Analytics několik pokročilých funkcí a jednoduchou konfiguraci v přímé integraci se Siveillance Video ve všech jeho vydáních Core, Core Plus, Advanced, Pro (dříve VMS50, VMS100, VMS200 a VMS300). 

SAIMOS Video Analytics využívá umělou inteligenci, která mnohonásobně zvyšuje funkčnost celého systému a díky značnému snížení počtu falešných poplachů ulehčuje i práci obsluze v operačním středisku. Většina modulů je možné připojit do chytrých map. Tyto mapy jsou interaktivní a obsluha ihned vidí, kde se nachází daný pachatel s přiblížením lokace narušení a se zobrazeným živým náhledem. 

SAIMOS Video Analytics  zahrnuje následující moduly a funkce: 

Kontaktní osoba

Tomáš Věrný

Produktový manažer CCTV

tomas.verny@siemens.com