IoT řešení pro chytré nemocnice

Digitalizace se dotýká každého aspektu lidského života. Jinak tomu není ani v nemocnicích. Nové možnosti využití internetu věcí (Internet of Things – IoT) vedou k větší spokojenosti pacientů a umožňují personálu zkvalitňovat poskytovanou péči. Vzhledem k vlivu na optimalizaci lidských zdrojů i podpoře provozního výkonu lze s IoT dosáhnout efektivnějšího využívání prostor a úspory energií. Díky tomu je návratnost investic do těchto řešení velmi rychlá a tyto systémy se stávají v nemocnicích standardem.

IoT platforma Smart Hospital společnosti Siemens zahrnuje tři hlavní komponenty. Jsou to smart multisenzory Enlighted, zabudované především ve svítidlech, dále multiplatformní aplikace BlueGPS, určená pro pacienty, personál a management nemocnice a v neposlední řadě cloudové jádro systému pro zabezpečený sběr dat, analýzu a komunikaci se třetími systémy.

 

Pacientům může IoT platforma Smart Hospital velmi usnadnit návštěvu a zpříjemnit pobyt v nemocnici. Umožňuje například v předstihu, z pohodlí domova, vyřídit nezbytné formality, registrovat se k vyšetření nebo zákroku a minimalizovat tak prostoje v čekárně u lékaře. Při příjmu do nemocnice umožní aplikace získat na jednom místě přehledné informace o nemocničních službách, o léčbě a jejím plánu. Pacienti i návštěvníci si mohou rovněž rezervovat parkování a zajistit povolení vjezdu do areálu nemocnice na základě automatického rozpoznání registračních značek svých vozidel. Pomocí vnitřní navigace se v budovách nemocnice snadno zorientují a rychle naleznou nejkratší cestu do ordinace, na rentgen nebo do jiného požadovaného místa. Po propuštění může být pacient s pomocí platformy informován o následné péči nebo například o platebních údajích za poskytnuté služby. V neposlední řadě může nemocnici poskytnout zpětnou vazbu o spokojenosti s poskytnutou péčí.   

Pomoc pro zaměstnance nemocnic

Sestrám, lékařům, technickým pracovníkům a ostatnímu personálu nemocnic usnadňuje IoT platforma Smart Hospital v mnoha ohledech každodenní práci. V první řadě představuje časovou úsporu, které lze dosáhnout například rychlým dohledáním nemocničního vybavení a mobiliáře pomocí RTLS (polohových služeb v reálném čase) a snadnou rezervací tohoto vybavení podle plánu léčby. Platformu lze také využít k snadnému ohlášení závady či požadavku na údržbu.

 

Mobilní vybavení nemocnic nepředstavují pouze drahé diagnostické a terapeutické přístroje, ale také velké množství lůžek, lehátek, nejrůznějších vozíků, kolečkových křesel pro přepravu pacientů, kyslíkových setů, infuzních stojanů a dalšího drobného inventáře.

 

Pokud je tento inventář opatřen Bluetooth značkou (tagem), lze v aplikaci BlueGPS sledovat jeho přesnou polohu. V aplikaci lze dokonce vyznačit virtuální polygon a nastavit doručení výstražné notifikace v případě, že vybavení tento prostor opustí. Zkušenosti ukazují, že vybavení, kterého se mnohdy na odděleních pocitově nedostává, nechybí, pouze proto o něm není dostatečný přehled. Sledovat lze i pohyb rychle se kazících produktů (vakcíny, infuze, léčiva, laboratorní vzorky…)  kdy aplikace, kromě aktuální polohy, eviduje  také data o expiraci. 

Označením vybavení se podstatně omezí jeho ztráty, krádeže a znehodnocení. Přehled o pohybu mobilního inventáře zároveň zamezuje vytváření nadměrných zásob a nadbytečným výdajům za pravidelnou údržbu a servis. Personál také dostává prostřednictvím systému automatické upozornění v případě nízkého stavu těchto zásob. V odůvodněných případech lze tagy využít i pro zvýšení bezpečnosti pacientů, trpících například poruchou orientace. Ošetřující personál může dostávat automatické upozornění, pokud takový pacient opustí určité prostory oddělení a hrozí mu tak akutní nebezpečí.

 

Čas, uspořený hledáním vybavení, může personál věnovat širší odborné péči o pacienty při stejném pracovním nasazení. Kromě toho si mohou lékaři v systému přehledně a snadno rezervovat ordinaci nebo místnosti a provádět personalizované nastavení funkcí, jako jsou například úprava teploty, nebo intenzita osvětlení. Konkrétním skupinám uživatelů lze zasílat na jejich mobilní telefon také oznámení o naléhavých událostech, jako jsou hromadné nehody, urgentní příjem, požár a jiné nebezpečí v budově a další. 

Data, data a zase data

Data, získaná z běžného nemocničního provozu, umožňují trvale zlepšovat procesy v rámci nemocnice. Management a správa nemocnice mohou na jejich základě dělat přesná a efektivní rozhodnutí vedoucí k optimalizaci a snižování energetické náročnosti. To vše má vliv na vnímání obrazu nemocnice v očích pacienta. Podle intenzity obsazenosti jednotlivých prostor se dá mnohem účelněji a flexibilněji využívat stávající plocha bez nutnosti stavebního rozšiřování. Na základě monitoringu využívání inventáře lze efektivněji řídit jeho nákupy, servisní smlouvy a optimální úroveň skladových zásob. Kromě toho, že senzory Enlighted, instalované ve svítidlech, poskytují užitečná data, navíc šetří elektrickou energii tím, že aktivují svítidla, ve kterých jsou nainstalované, pouze při zaznamenání pohybu osob v prostoru pod nimi a intenzitu svícení plynule přizpůsobují dopadajícímu dennímu světlu. Oproti tradičním systémům pro řízení osvětlení však pomáhají dosahovat mnohem vyšších úspor, například výše uvedeným přehledem o poloze mobilního vybavení. 

 

Pomocí dat, získaných ze senzorů lze optimalizovat také úklidový servis. Na základě analýzy pohybu lidí v určitých prostorech je možno rozpoznat nepoužité prostory a provádět úklid pouze tam, kde je to skutečně třeba.

To vše, a ještě mnohem více nabízí Smart Hospital platforma Siemens, která propojuje energetické systémy, technologie budovy a zařízení internetu věcí a výrazně tak zpříjemňuje pobyt pacientů, usnadňuje práci personálu a zlepšuje efektivitu a udržitelnost.

Kontaktní osoba

Michal Roubíček