Protipožární ochrana Li-Ion bateriových úložišť elektrické energie 

Energetická infrastruktura prochází radikální proměnou. Přebytky energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou větrná a solární energie, způsobují výkyvy v dodávkách a ohrožují stabilitu rozvodné sítě. Ukládání energie je proto klíčovým prvkem, který pomáhá vyrovnávat nabídku a poptávku a zmírňuje kolísání v síti. V současné době jsou nejběžnějším a nejúčinnějším typem úložišť lithium-iontové bateriové systémy, a proto jsou jejich instalace na značném vzestupu. 

Úložiště energie využívá nejčastěji lithium-iontových baterií. Tyto baterie se vyznačují velmi vysokou energetickou hustotou, ale obsahující vysoce hořlavý elektrolyt. Kombinace velkého množství chemicky vázané energie s hořlavým elektrolytem tak hrozí rychlým vznícením a výbuchem.  Následný požár může znamenat značné finanční ztráty a ohrožení životního prostředí. Klíčem k úspěšné koncepci protipožární ochrany je proto co možná nejrychlejší detekce částic, obsažených v parách elektrolytu, následovaná včasným potlačením požáru. Společnost Siemens nabízí pro stacionární Li-Ion bateriová úložiště unikátní koncept spolehlivé protipožární ochrany.

Koncept spočívá v kombinaci dvou špičkových technologií Siemens. První z nich je nejrychlejší možná detekce výparů elektrolytu pomocí nasávacího hlásiče FDA241. Díky patentované detekci dvěma světelnými zdroji o různých vlnových délkách dokáže hlásič FDA241 spolehlivě a včas tyto páry bezpečně rozpoznat. Spolehlivé vyhlášení stavu nebezpečí zajistí dvojice nezávislých hlásičů FDA241. 

Hlášení o stavu nebezpečí od jednotek FDA241 vyvolá reakci druhé technologie, využité v konceptu – spuštění inertizace atmosféry automatickým hasicím systémem Sinorix N2. Kromě toho jsou aktivovány i všechny další potřebné poplachové funkce, nutné pro ochranu před požárem, jako je akustická a optická signalizace, odblokování dveří a přivolání zásahu. Hasicí systém Sinorix N2 zastavuje lavinovité šíření tepla od poškozené baterie na baterie sousední a spolehlivě tak brání šíření požáru v bateriovém úložišti. Doba udržení nízké koncentrace kyslíku v prostoru baterií (30 minut) poskytuje zasahujícím složkám nejen dostatek času na reakci, ale zároveň zamezuje i vznícení baterií v pozdější fázi. Vadné baterie tak mohou zasahující profesionálové z úložiště vyjmout a provést jejich bezpečné dohašení bez nebezpečí zničení celého úložiště. 

Kontaktní osoba

Michal Roubíček