Měření a regulace klimatických podmínek Slovanské epopeje řídicím systémem Desigo

Slovanská epopej představuje cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, kterým Alfons Mucha shrnul dějiny slovanských národů. Siemens, spolu s ostatními technologiemi, zajišťuje pomocí systémů měření a regulace adekvátní podmínky pro vystavené obrazy.

Slovanská Epopej je v současné době vystavena ve východním křídle zámku Moravský Krumlov. Vlastník zámku, kterým je od roku 2016 město Moravský Krumlov, musel prostory pro Epopej upravit tak, aby vyhovovaly přísným podmínkám pro vystavení cenného díla. Podmínky se týkají bezpečnosti, úrovně a kvality výstavních prostor, osvětlení či stálé teploty a vlhkosti. V prostorách je kolem 20 stupňů Celsia a pětapadesátiprocentní vlhkost. Zámek nyní splňuje nejvyšší evropské parametry pro vystavení uměleckých děl. Instalace Siemens technologií proběhla ve druhé polovině roku 2020.

 

Ideální podmínky v prostorách expozice zajišťuje systém měření a regulace (MaR), který monitoruje a řídí jednotlivé technologie. Skládá se z regulátorů Siemens, čidel a akčních členů. Nadstavbovým řídicím systémem je Siemens Desigo CC. MaR zajišťuje větrání, vytápění a přípravu topné a chladící vody pro jednotky přesných klimatizací (nejsou součástí dodávky Siemens).

Siemens přímo řídí vytápění výstavních sálů pomocí radiátorů a do autonomně pracujících jednotek přesných klimatizací zadává z řídicího systému žádané hodnoty vlhkosti a teploty. Přesné klimatizace v rámci daného prostoru upravují vzduch tak, aby vnitřní prostředí bylo v požadované kvalitě. Komunikace mezi systémem Siemens a jednotkami přesných klimatizací probíhá přes datovou komunikaci MODBUS.

 

Všechny důležité informace jsou zobrazovány na dispečerském pracovišti se systémem Desigo CC. 

Desigo CC

Desigo je řešení pro automatizaci technologií v budovách od společnosti Siemens. Díky svým vlastnostem pokrývá všechny typy a velikosti aplikací – od malých předávacích stanic, přes kotelny, výměníkové stanice nebo strojovny vzduchotechniky až po komplexní automatizaci komerčních budov, kancelářských budov a budov občanské vybavenosti. Desigo CC je výjimečné svou otevřeností a množstvím podporovaných subsystémů a komunikačních protokolů. Jedná se o platformu, která si rozumí s takřka všemi technologiemi v budovách. Díky jejich integraci do jediné nadstavby pak využívá jejich vzájemných synergií. Díky množství podporovaných datových bodů lze standardní Desigo CC nasadit na projekt jakékoliv velikosti. 

 

Kotelna umístěná ve sklepě zámku. Siemens zde přes kaskádový regulátor řídí přípravu topné vody pro radiátory a jednotky přesných klimatizací.

Kombinované čidlo teploty a vlhkosti

Čidla umístěná v jednotlivých sálech trvale monitorují teplotu a vlhkost v daném prostředí.

Hlavní rozvaděč umístěný ve strojovně chlazení

Do hlavního rozvaděče se sbíhají všechny důležité informace o stavu celého systému. Tyto informace se následně po datové síti přenášejí na dispečerské pracoviště. 

Řídicí počítač s Desigem CC

Pro optimální vyladění chodu budovy jako celku je nutné monitorovat, shromažďovat a vyhodnocovat všechny relevantní informace poskytované z těchto technických zařízení. K těmto účelům slouží BMS/SCADA, označované také jako vizualizační nadstavba, grafická centrála nebo pracovní stanice. Řešení Desigo CC od společnosti Siemens předkládá uživatelům data jednoduchým a přehledným způsobem a umožňuje pružně a s velkou energetickou účinností automatizovat chod budovy se zachováním nejvyšší úrovně uživatelského komfortu a bezpečnosti.

Slovanská epopej

Tvůrce Slovanské epopeje, Alfons Mucha, byl český malíř, grafik a designér období secese. Narodil se 24. července 1860 v Ivančicích na Moravě. Obrazový cyklus vznikal postupně v letech 1912–1926 v ateliéru na zámku Zbiroh. Tvoří jej 20 velkoplošných obrazů, polovina je inspirována slovanskou mytologií a polovina dějinami českého národa. Sedm největších pláten měří 8,1krát 6,1 metru, mezi nimi třeba Slované v pravlasti, Zrušení nevolnictví na Rusi či Kázání mistra Jana Husa v kapli Betlémské. Epopej je od roku 2010 zařazena na seznam kulturních památek.

Epopej hledá domov…

Slovanská epopej vystavená na zámku v Moravském Krumlově je zapůjčena z Galerie hlavního města Prahy, nacházela se zde již mezi lety 1963 a 2011. V roce 2026 se má cyklus pláten vrátit do hlavního města, kde v paláci Savarin nalezne domov na dvacet pět let.

Mezitím by Praha měla vystavět vlastní pavilon s důstojnými prostory, kde by do budoucna byla natrvalo vystavena všechna velkoformátová plátna, jak si to jejich autor Alfons Mucha přál.

Kontaktní osoba

Marek Kovář

Projektový manažer

marek.kovar@siemens.com