Vídeňské letiště bude využívat identifikaci pomocí obrazu krevního řečiště 

Do roku 2019 bylo mezinárodní letiště ve Vídni (Flughafen Wien) stabilně se rozvíjejícím mezinárodním letištěm s předpokladem více než 31 milionů cestujících odbavených do konce kalendářního roku 2019.  Bohužel, stejně jako všechna ostatní mezinárodní letiště bylo velmi výrazně ovlivněno celosvětovou pandemií COVID-19. I přes tento dočasný stav snížení objemu odbavených pasažérů v uplynulých 2 letech se letos opět plánuje přiblížit objemu 25 milionů odbavených pasažérů a v příštím roce již atakovat hranici 30 miliónů. Pro takto velký provoz je nutné trvale rozvíjet veškerá bezpečnostní a technická opatření, která dokážou zajistit bezproblémový provoz, způsob odbavení a obslužnost všech cestujících. Společnost Siemens se na tomto největším a nejrušnějším rakouském letišti více než 12 let aktivně podílí na dodávkách a integracích bezpečnostních systémů, které svojí modularitou umožňují trvalé rozšiřování a rozvoj. To je nezbytné pro to, aby použité technologie dokázaly držet krok s náročnými a neustále se zvyšujícími požadavky na systémy ochrany prvků kritické infrastruktury, mezi které mezinárodní letiště jednoznačně patří.  

Mezi již instalované systémy Siemens patří například rozhlasový evakuační systém s více než 4 300 reproduktory a celkovým výkonem zesilovače 83 000 W, nebo CCTV systém, který je po celou dobu trvale se rozvíjejícím modulárním systémem, reflektujícím požadavky a nároky v rámci nevyšších bezpečnostních standardů.

Do roku 2023 včetně investujeme zhruba deset milionů eur do obnovy a rozšíření našich bezpečnostních systémů na vídeňském letišti. Se společností Siemens máme na naší straně dlouhodobého spolehlivého partnera, který má potřebné know-how pro vysoce komplexní bezpečnostní systémy letiště.
Mag. Julian Jäger, generální ředitel společnosti Flughafen Wien AG

Pod dohledem kamer

V rámci této investice bude modernizován systém kontroly vstupu a také rozšíření systému CCTV a již instalovanému video management systému. V rámci systému kontroly vstupu se jedná o modernizaci stávajících a implementaci nových přístupových bodů pro oprávněné osoby v celkovém počtu 1 300 dveří. Kromě dodávky samotného hardware tato zakázka zajišťuje také vývoj potřebného softwaru, spuštění a zajištění požadovaných přidělení ID karet a identifikátorů oprávněných osob a dveřních přístupových modulů. Stávající data budou migrována do nových bezpečnostních systémů. Modernizace je prováděna za plného souběhu obou systému a jedním z klíčových požadavků na Siemens jako dodavatele systému byl plynulý přechod z původního řešení na nově vytvořené ovládací a uživatelské prostředí. Celková doba modernizace je odhadována na 3 roky a skončit by tak měla v roce 2023.

   

Identifikace díky krevnímu řečišti 

Součástí instalace systému kontroly vstupu je technologie, založená na biometrické identifikaci krevního řečiště dlaně s názvem SiPalm. 

Rozpoznávání dlaňových žil je založeno na absorpci infračerveného záření (tepelných paprsků) v krvi. Senzor SiPalm vysílá ve spektru infračerveného záření ve směru dlaní. Proudící krev se sníženým obsahem kyslíku v žilách absorbuje infračervené záření rozdílně od snímaného okolí dlaně. Kamera snímače vytvoří obrazec žil dané osoby, který je pro každého jedince unikátní a převede tento obraz na šablonu spárovanou s konkrétní osobou. Díky této technologii vykazuje systém extrémně vysokou přesnost identifikace a vysokou účinnost.

 

Nejdůležitější body rozpoznávání palmových žil:

  • Jednoduchý, ale vysoce efektivní autentizační systém

  • Extrémně vysoká přesnost (míra falešných identifikací – FAR: 0,00008 %)

  • Rychlá bezkontaktní detekci (není nutné dbát na vysokou míru hygienických opatření)

  • nesrovnatelně účinnější proti ostatním biometrickým čtečkám (10krát více bodů než otisk prstů)

  • Plná funkčnost i v jakýchkoliv podmínkách 

  • Systém je plně integrován do řešení přístupového sytému Siemens a také v rámci dveřních modulů také součástí systému Genetec. 

  • Biometricky může být registrován kdokoli

Společnost Siemens patří mezi přední technologické společnosti a v rámci svých služeb poskytuje kompletní servisní zajištění nad všemi instalovanými technologiemi po celou dobu jejich životnosti. Součástí mnoha instalací jsou také aktivity spojené s vzájemnou integrací s ostatními systémy a vzájemnou spolupráci s ostatními technologickými celky. 

Letiště jsou a zůstanou nejdůležitějšími uzly pro pohyb lidí a zboží mezi městy, zeměmi a kontinenty. Hrají hlavní roli v konkurenceschopnosti země a mezinárodní pozici. Zvyšující se počet cestujících a zvyšující se požadavky na bezpečnost jsou nejdůležitějšími výzvami, které musí provozovatelé letišť zvládnout. Jsme velmi rádi, že jsme mohli pokračovat v dobré spolupráci s letištěm Vídeň.
Wolfgang Hesoun, generální ředitel Siemens AG Austria
Kontaktní osoba

Ing. Milan Ceeh

Head of Sales and Back Office

milan.ceeh@siemens.com