Asset Performance Advisor: Chytré využívání dat

Uvažovali jste někdy, jak by mohla by být vaše budova energeticky účinnější? Provoz budov energeticky účinným způsobem je stále důležitější. Není výjimkou, že některá technologická zařízení pracují v celkovém konceptu budovy zcela neefektivně a správa budovy často nemá přístup k nástrojům, které by tento stav dokázaly identifikovat. Zůstávají tak po dlouhou dobu neobjevena, což vede k tomu, že energetické náklady na budovy jsou často vyšší, než se očekávalo.  

Obecně dnes nájemníci od svých budov očekávají více. Zkušenosti uživatelů, pohodlí a zvýšené povědomí o technologických i automatizačních procesech a postupech v oblasti udržitelné energie vytvářejí na majitele budov větší tlak. Majitelé budov však současně čelí trvalému tlaku na snižování provozních nákladů. Přijetí modernějšího přístupu k provozování budov může přinést značné úspory. V konečném důsledku mohou zavedené opatření k dosažení energetické účinnosti vést k úspoře energie až 30 % v rámci technologií a automatizace budov.

 

Služba Asset Performance Advisor od společnosti Siemens nabízí chytřejší přístup ke sledování energetické výkonnosti technologií a umožňuje proaktivně zvyšovat provozní energetickou účinnost. 

 

K překonání těchto problémů hledají majitelé a provozovatelé budov nové přístupy založené na datech, které proaktivněji identifikují problémy a řeší je na základě jejich potenciálního dopadu. Služba Asset Performance Advisor využívá údaje o výkonu a trendy ze systému automatizace budov k identifikaci opatření, které mohou vést, nebo zásadním způsobem ovlivnit účinnost a zvýšit efektivitu provozu jednotlivých zařízení, i technologických celků. Identifikací a opravou problémů s plánem a programováním si budovy udržují energeticky účinné a kontinuálně optimalizované prostředí. 

 

Společnost Siemens také nabízí možnost cloud-based analýz k identifikaci opatření, vedoucí ke zlepšování provozu zařízení (FIM), a tím lze docílit efektivně řízené a trvale optimalizované prostředí uvnitř budov.

Klíčové výhody  

  • Optimalizace výdajů OPEX díky proaktivnímu určováním opatření ke zlepšení energetické a provozní účinnosti
  • Trvalé sledování spolehlivosti zařízení a omezení rizik spojených s nákladnými odstávkami v případě poruch
  • Snižování celkových nákladů na provoz a správu budovy
  • Možnost vzdáleného dohledu a řešení kolizních stavů bez nutnosti přítomnosti v místě, čím lze optimalizovat připravenost pro případný nutný servisní zásah  

Advanced Service Center

Oddělení, které v současnosti vyhodnocuje desítky budov a jejich energetickou účinnost, aktuálně hledá nové členy do týmu. Jedná se o nové, dynamicky se rozvíjející oddělení! Digitální služby jsou novým produktem s velkým potenciálem, na kterém usilovně pracujeme.

 

 

Dokumenty ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Milan Ceeh

Head of Sales

milan.ceeh@siemens.com