Nasávací hlásiče kouře Siemens FDA221 a FDA241 – vyšší odolnost pro nasazení v náročném prostředí a přesnější indikace stavu 

Řada hlásičů Siemens FDA221 a FDA241 je určena pro velmi rychlé varování před požárem. Pro detekci kouře využívají dvě vlnové délky, modrou a infračervenou. Hlásiče lze nasadit do malých až středněvelkých prostor – až do velikosti 800 m2 (FDA241) nebo 500 m2 (FDA221).  

Řada hlásičů Siemens FDA221 a FDA241 je určena pro velmi rychlé varování před požárem. Pro detekci kouře využívají dvě vlnové délky, modrou a infračervenou. Hlásiče lze nasadit do malých až středněvelkých prostor – až do velikosti 800 m2 (FDA241) nebo 500 m2 (FDA221). 

 

Hlásiče neustále nasávají přes nasávací otvory v připojeném potrubí vzorek vzduchu. Nasátý vzduch je přiveden do speciálně navržené měřící komory, kde je pomocí technologie rozptylu světla detekována přítomnost malého množství kouře.

 

Hlásiče FDA241 a FDA221 mohou pomocí volitelného modulu FDCC221S komunikovat přímo přes hlásičové linky FDnet/C-NET a nemusí být vytvářena další reléová nebo síťová připojení. Toto řešení snižuje cenu instalace a údržby. Hlásič automaticky obdrží svou adresu na hlásičové lince. Displej předního panelu pomocí sloupcových grafů přehledně zobrazuje údaje o hustotě kouře a rychlosti proudění vzduchu a obsahuje rovněž indikátory pro poplach, poruchu a výskyt prachu (pouze FDA241).

Od srpna 2021 je k dispozici několik vylepšení hlásičů FDA221 a FDA241. Pro zvýšení robustnosti hlásičů nasazených v náročném prostředí došlo k úpravě provedení detekční komory. Byly odstraněny čočky obou LED zdrojů světla v modrém a infračerveném pásmu a této změně byly přizpůsobeny i detekční algoritmy. Verze hlásičů s touto změnou je na výrobním štítku označena jako ES06. Souběžně s touto změnou došlo k vydání nové verze firmware 3.14.4, který je kompatibilní i se staršími verzemi hlásičů FDA221 a FDA241, které mohou z v něm obsažených vylepšení rovněž profitovat.

 

Předchozí verze hlásičů FDA221 a FDA241 do verze ES05 včetně vyhodnocovaly pokles napájecího napětí pod 21 V jako poruchu, a to i přesto, že hlásič byl nadále funkční. Tato indikace byla aktuálně upravena a porucha napájení bude vyhlášena až při poklesu napětí pod 19,5 V. V souvislosti s tímto došlo k úpravě technické dokumentace, kde je změněn rozsah předepsaného provozního napětí obou typů hlásičů z původního 19–30 V na aktuální 19,5–30 V.

 

V souvislosti se snahami zvýšit robustnost hlásičů FDA221 a FDA241 bylo testováním zjištěno, že hlásiče vyhodnocují míru svého znečištění příliš restriktivně. Posouzení úrovně znečištění bylo doposud hlásiči prováděno podle pevně nastavené prahové hodnoty. Nově je při určení stupně znečištění zohledněn aktuálně použitý detekční algoritmus a jemu odpovídající citlivost hlásiče. Samozřejmě nová metoda vyhodnocení stupně znečištění hlásičů FDA221 a FDA241 zaručuje jejich plnou funkčnost.

Kontaktní osoba

Ing. Jan Morávek

Produktový manažer EPS

jan.moravek@siemens.com