Protipožární zabezpečení domovu pro seniory ve středočeských Krabčicích 

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí, provozovaný Diakonií ČCE ve středočeských Krabčicích, má nový protipožární systém, který organizaci darovala společnost Siemens. Do objektu Siemens nainstaloval EPS systém Sinteso se stovkou automatických a manuálních hlásičů požáru, převážně v bezdrátovém provedení (systém SWING). Instalace proběhla v průběhu pandemie onemocnění covid-19 za mimořádně přísných ochranných opatření a za plného provozu. Hodnota instalovaného protipožárního systému přesahuje 1,5 milionu korun.    

Museli jsme brát ohled na denní rytmus obyvatel domova jako dodržení poledního klidu, terapeutických pauz a také na jejich soukromí. Proto jsme zvolili bezdrátový systém, který nevyžaduje vrtání a frézování kabelových tras, kvůli němuž by bylo nutné stěhovat ležící klienty,
vysvětlil specifika instalace v Krabčicích Michal Roubíček, specialista na požární a zabezpečovací technologie Siemens.  

Proto byl zvolen bezdrátový systém, ve kterém se kabelová trasa ke komunikačním bránám, akustické signalizaci a drátovým hlásičům vedla pouze na chodbách a v ostatních prostorách se jen velmi rychle a bezprašně nainstalovaly na strop bezdrátové hlásiče. „S ohledem na členitost objektu se velká přednost bezdrátového systému Siemens SWING ukázala unikátní schopnost předávání informací mezi hlásiči navzájem. Dosah radiového signálu ke každému hlásiči byl zajištěn do všech prostor i přes několik zdí, stojících mezi bránou a hlásiči,“ doplnil Roubíček.  

Zvláštní potřeby domovů pro seniory  

Pro seniory a osoby se sníženou orientační schopností představuje oheň velké nebezpečí. Riziko často nerozpoznají a následně se nemohou rychle evakuovat.  Těmto podmínkám je v Krabčicích přizpůsobena i akustická signalizace nebezpečí. Jednotlivá signalizační body jsou adresovatelné a umístěné na stejné lince, jako komunikační brány. Kabeláž je minimalizovaná, protože je možné všechny prvky provozovat na společném vedení. 

 

Adresovatelná zařízení lze díky obrovským programovacím možnostem ústředen EPS Siemens ovládat kaskádovitě, v případě nebezpečí je možné postupně varovat odlišnými signály bezprostředně ohrožené skupiny osob a uklidnit ostatní skupiny, jimž bezprostřední nebezpečí nehrozí. Tak lze zabránit hromadnému útěku a panice při zahlcení únikových cest.  

 

„Akustické signály mohou mít podobu různých výstražných tónů, jako je to v tomto případě, nebo lze ve členitějších objektech doplnit signalizaci o řečové zprávy, které poskytnou srozumitelné hlasové pokyny, rovněž v několika úrovních,“ vysvětluje specifika instalace Roubíček.  

Krabčice – vzorová instalace pro obdobné provozy  

Použitý systém EPS také umožňuje přepínání citlivosti v závislosti na režimu provozu. Zatímco v denním režimu je citlivost hlásičů na standardní úrovni, a počítá tak s drobnými rušivými vlivy, jako jsou například výskyt páry v kuchyňce při přípravě jídla, v nočním režimu se automaticky přepíná na vyšší citlivost, což zaručí časnější varování při případném vzniku požáru a rychlejší reakci.

Instalovaný systém EPS významně zvyšuje bezpečnost provozu služby. Protipožárními zabezpečovacími systémy se musíme zabývat, neboť tvoříme domov. Ač tento domov musí splňovat mnoho institucionálních prvků, primárně je to domov s fotografiemi na stěnách, lampičkou u křesla, s televizí, teplometem nebo rychlovarnou konvicí. To vše může být rizikem, a proto tichý a téměř neviditelný systém požární signalizace zajišťuje ochranu před fatálními důsledky,
 oceňuje důležitost a přínos EPS systému Siemens i Aleš Gabrysz, ředitel Domova v Krabčicích.

Ochránit zranitelné seniory v obdobných zařízeních je dlouhodobý úkol pro jejich provozovatele. Jak ukazuje krabčická instalace, chytře vymyšlený EPS systém využívající nejnovější technologie dokáže riziko požáru minimalizovat, aniž by narušoval život a zvyky obyvatel domovů. 

Kontaktní osoba

Michal Roubíček

Specialista na požární a zabezpečovací technologie

michal.roubicek@siemens.com