Řídicí bezpečnostní systém Siveillance Pro  

Narušení výrobních a obchodních procesů, ať už se jedná o nehodu nebo úmyslný pokus způsobit škody, stojí jenom průmyslová odvětví miliardy dolarů ročně, nemluvě o potenciálních dopadech bezpečnostních incidentů na lidské životy nebo životní prostředí. V rámci každodenního provozu proto čelí společnosti mnoha bezpečnostním výzvám. Od ochrany zaměstnanců a osob pohybujících se v lokalitách a provozech, přes zajištění ochrany majetku až po prevenci finančních ztrát v důsledku narušení procesů výroby.    

Management systém Siveillance™ Control Pro

Management systém Siveillance™ Control Pro

je speciálně navržený tak, aby efektivně podporoval centralizovanou správu zabezpečení v objektech a lokalitách spadajících do oblasti kritické infrastruktury, průmyslových komplexech, prostředích typu kampusů a souborů administrativních budov jedné, nebo více lokalit. Nabízí přesně ten druh podpory v reálném čase, která je potřebná k tomu, aby bylo možné kdykoli efektivně reagovat na bezpečnostní incidenty, a to jak oblasti Safety, tak Security.

Strukturovaná správa alarmů 

Siveillance Control Pro nabízí flexibilní škálovatelnost funkcí podporujících správu připojených bezpečnostních a poplachových systémů. Signály z těchto systémů lze zobrazovat a zpracovávat s vyhrazenými prioritami, aby se zajistilo, že nejkritičtější incidenty budou ošetřeny jako první. Systém Siveillance Control Pro se tak snadno dokáže přizpůsobit složitým strukturám a hierarchiím procesů každého zákazníka.

Otevřená rozhraní

Siveillance Control Pro využívá standardizovaná, otevřená rozhraní pro flexibilní připojení široké škály subsystémů, které zákazník buď již využívá, nebo plánuje jejich nasazení v rámci objektů a prostor. Kromě toho se k přizpůsobení rozhraní pomocí otevřené, nejmodernější komunikace založené na zprávě používá sada SDK (Software Development Kit). Dále je možné automaticky načíst procesní data subsystémů a porovnat umístění senzorů s výkresy půdorysu podlaží za předpokladu, případně jejich dispozice flexibilně uzpůsobit.

Integrované komunikační funkcionality

Prostřednictvím integrací třetích stran lze vybrané komunikační funkce použít přímo v systému Siveillance Control Pro, což umožňuje operátorům efektivně spravovat své zdroje. Siveillance Control Pro také nabízí integrované řízení pro komunikaci s alokovanými složkami ostrahy, nebo i složkami IZS v dané lokalitě prostřednictvím digitální rádiové komunikace TETRA. Výkonná a intuitivní aplikace pro Android a iOS zajišťuje bezproblémovou a efektivní komunikaci mezi řídicím centrem dostupnými silami operující v terénu.

Flexibilní architektura 

Grafické uživatelské rozhraní je založené na robustní architektuře.  Poskytuje intuitivní hierarchickou strukturu pro souhrnné informace o stavu, událostech a dostupných prostředcích, a nabízí předdefinované postupy pro urychlení zásahu při řešení bezpečnostních incidentů.  Veškeré aktualizace a změny nastavených scénářů a opatření lze provádět za plného provozu systému. Role operátorů a správců systému (založené na přidělené odpovědnosti) a také flexibilní webová klientská koncepce podporují centrální i decentralizované organizační procesy. Tyto možnosti pokročilé správy operací plně odrážejí předdefinované zásady zabezpečení podle nastavených bezpečnostních konceptů každé společnosti. Průběh a dokončení jednotlivých úloh je podrobně zaznamenáván a tyto data lze následně použít k neustálému zlepšování nastavených operací a bezpečnostních procesů.

Grafické znázornění geografické situace

Systém Siveillance Control Pro plně graficky podporuje správu velkých ploch nebo oblastí pro více lokalit. Pomocí geografického informačního systému (GIS) se místa incidentů nebo skutečná poloha zdrojů automaticky zobrazují na mapách nebo plánech lokalit. Jako základ pro centralizované řízení operací jsou pak všechny události přesně umístěny podle geograficky definované datové struktury. Na dostupných mapách pak lze zobrazit jakoukoliv pozici objektů a prvků poplachových zařízení, definované perimetrické oblasti a úseky či zóny narušení, nebo kamery včetně jejich aktuálního. 

Správa zdrojů 

Siveillance Control Pro zahrnuje řízení bezpečnostních sil a složek IZS. Zobrazení stavu dostupných zdrojů, včetně jejich skutečné polohy v mapě a návrhy nejlépe dostupných zdrojů operátorovi, jsou klíčové funkce systému. Dalším rysem, který odpovídá požadavkům zabezpečení objektů kritické infrastruktury je automatické nebo poloautomatické volání na centralizované dispečinky IZS. Doplňková aplikace Siveillance Control Mobile zvyšuje efektivitu pro koordinace složek, operujících přímo v místě zásahu. Logická škálovatelnost umožňuje zvládnout tisíce událostí denně prostřednictvím více operátorů pracujících paralelně, z nichž každá je v rámci jeho svěřených oblastí odpovědnosti.

Bezpečnost a integrita 

Robustní a osvědčená systémová architektura přináší maximální dostupnost systému a jeho spolehlivost s maximálním využitím dostupné infrastruktury a současně splňuje nejvyšší kritéria v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Otevřená platforma, flexibilní integrace 

Pomocí otevřených rozhraní a výkonných prostředků integrace umožňuje systém Siveillance Control Pro spolupráci s různými subsystémy, jako je řízení přístupu do objektů a prostor, video dohled, požární poplachové systémy, systémy tísňového volání, telefonní a rádiová komunikace, systémy hromadného varování atd. Integritu systému lze také posílit doplněním dalších komponent systému řady Siveillance, jako je Siveillance Video nebo Siveillance Access. Sjednocení všech subsystémů do jednoho uživatelského rozhraní vytváří zcela nové uživatelské prostředí.  To poskytuje bezpečnostním manažerům odpovědným z nastavené procesy a opatření lepší situační povědomí o aktuálních stavech, zjednodušené operace při bezpečnostních incidentech a rychlejší a efektivní koordinaci nutné odezvy.

Zvýšená efektivita při minimalizaci chyb 

Dobře definované zásady zabezpečení jsou nezbytné pro souběh operací v případě řešení bezpečnostních incidentů. Pro širokou škálu možných incidentů a souvisejících scénářů je třeba definovat podrobné akční plány a následně plány reakce. Siveillance Control Pro plně odpovídá specifickým zásadám řešení bezpečnostních incidentů a nabízí uživatelskou koncepci založenou na rolích. Tato koncepce definuje vhodná opatření a protiopatření pro řízení každodenních rutinních procesů, časově kritických procesů, nebo vyloženě krizových a nouzových situací. Tento koncept dramaticky zkracuje dobu řešení incidentu a minimalizuje potenciální chyby v rozhodovacím procesu.

Kontaktní osoba

Jiří Bartoš

Produktový manažer EPS

bartos.jiri@siemens.com