Digitální transformaci urychlí Siemens Xcelerator

Společnost Siemens představila nový koncept, jehož hlavní motivací je podporovat urychlení digitální transformace zákazníků a růst firmy v oblasti digitalizace. Siemens Xcelerator je otevřená digitální byznysová platforma, která zastřešuje portfolio digitálních řešení pro všechny oblasti průmyslu.

Snadnější, rychlejší a škálovatelný

Koncept platformy Siemens Xcelerator vychází z potřeb zákazníků, jejichž cílem a snahou je úspěšně a bezpečně projít celou cestu digitální transformace. K tomu potřebují spolehlivá, snadno integrovatelná a škálovatelná řešení. Kromě toho by se přirozeně rádi vyhnuli velkým počátečním investicím a platili jen za to, co opravdu potřebují, a v době, kdy to potřebují. Těmito svými požadavky de facto vytvořili standard, který se na nové platformě označuje písmenem „X“. Siemens Xcelerator je otevřená digitální byznysová platforma. „Otevřená“ je k spolupráci s partnery, zákazníky a k snadné integraci řešení třetích stran. „Digitální“ znamená, že spolupráce probíhá v online prostředí a je zaměřena na vývoj, prodej a implementaci digitálních řešení. Přívlastek „byznysová“ pak podtrhuje, že se nejedná o technologii či řešení, které se dá koupit, ale o platformu poskytující přidanou hodnotu a nové obchodní příležitosti pro všechny zákazníky, partnery a vývojáře podílející se na digitalizačních projektech v průmyslu. Siemens Xcelerator mění nejen způsob, jakým spolu jednotlivé strany vzájemně komunikují a spolupracují, ale nastavuje i jednotné požadavky pro zajištění interoperabality, flexibility a otevřenosti všech nabízených řešení včetně přechodu na obchodní model poskytování řešení formou služeb, tzv. Siemens Xcelerator as a Servise (XaaS).

Siemens Xcelerator – tři pilíře pro urychlení digitální transformace

Building X: řešení pro chytré budovy

Otevřená digitální platforma pro urychlení digitální transformace Siemens Xcelerator zastřešuje

portfolio produktů a služeb Siemens a certifikovaných partnerů určených pro různá průmyslová odvětví, oblast budov, chytrých sítí a dopravy. Řešení, která jsou umístěna na tuto platformu a splňují plně kritéria interoperability, flexibility, otevřenosti a možnosti být poskytovány jako služba (SaaS), jsou označena symbolem X.

 

Sada softwarových řešení pro chytré budovy nese název Building X. Je modulární, otevřená, zcela cloudová a je poskytována jako služba (SaaS). Vzhledem k této charakteristice je jasné, že je automatickou součástí nové platformy Siemens Xcelerator. Nová softwarová sada Building X bude sloužit jako tzv. jediný zdroj pravdy (Single Source of Truth), který zákazníkům ulehčí digitální transformaci a současně jim pomůže dosáhnout vytyčených cílů v oblasti uhlíkové neutrality. Jedná se o ucelenou datovou a analytickou sadu, která dokáže propojit izolované zdroje dat v různých segmentech, jako je hospodaření s energiemi, zabezpečení nebo údržba budov. Sada Building X obsahuje aplikace využívající umělou inteligenci, nabízí spolehlivou konektivitu a prvky pro vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti. Všechny budovy mohou být díky Siemens Xcelerator chytřejší. Řešení shromážděná na této platformě umožní postupný přechod od tradičních budov přes automatizované a chytré až po plně autonomní, které stojí na vrcholu celé pyramidy.

Komplexní řešení pro chytrou infrastrukturu 

Odhaduje se, že do roku 2050 bude žít v městských aglomeracích 7 miliard lidí. Tento trend spolu s nutností aktivního řešení problémů souvisejících se změnou klimatu zdůrazňuje potřebu transformace směrem k chytrým a udržitelným komunitám a infrastruktuře. Návod, jak toho dosáhnout, je jednoznačný: propojit a sblížit skutečný a virtuální svět lidí podobně, jako se v rámci chytré továrny propojují a sbližují OT a IT. Velmi podobně to funguje také v případě chytré infrastruktury, včetně chytrých budov.

 

Na platformě Siemens Xcelerator by časem měla být dostupná celá škála řešení X nejen pro chytré budovy, ale také pro celou chytrou infrastrukturu. Od aplikací určených pro diagnostiku a simulace chytrých sítí (smart grids) přes řízení datového managementu chytrých měřicích přístrojů až po infrastrukturu v budovách. Některá tato řešení budou přímo od společnosti Siemens, jiná od certifikovaných partnerů. Dohromady pak vytvoří ucelené portfolio, ze kterého si jistě vybere každý.