Skutečné město budoucnosti na přehlídce v Dubaji

Ústředním tématem světové výstavy je Connecting Minds, Creating the Future, tedy Propojování myšlenek, vytváření budoucnosti. Čeho se toto propojování a tato budoucnost týkají? Především měst, lépe řečeno chytrých měst. Organizátoři Expa očekávají, že výstava během šesti měsíců přiláká kolem 25 milionů návštěvníků. Světová výstava by si však zřejmě jen těžko mohla stanovit takto ambiciózní cíl, kdyby neměla podporu řady technologických firem. Mezi nimi je zcela klíčová podpora společnosti Siemens, která je oficiálním partnerem Expa v oblasti digitalizace infrastruktury.  

Jak zajistí bezpečnost a pohodlí návštěvníků na ploše o rozloze více než 600 fotbalových hřišť? Jak dokážou pracovníci ostrahy rychle a správně reagovat na všemožné incidenty, které mohou nastat? To jsou jen některé z otázek, na které dokáže s jistotou odpovědět integrovaný bezpečnostní systém dodaný společností Siemens. Technologie Siemens na dubajském výstavišti řídí více než 130 budov, které jsou všechny připojeny k tzv. internetu věcí (IoT) a představují tak širokou paletu možností integrace a řízení městské infrastruktury. Díky nově vyvinuté aplikaci lze navíc celou infrastrukturu monitorovat a ovládat v reálném čase i prostřednictvím mobilních zařízení.

Projekt, který nelze srovnávat

Pokud do Dubaje zamíříte, připravte se na velkou přehlídku technologií – bezpočet digitálních řešení, která monitorují a řídí nejrůznější funkce budov v celém areálu výstaviště. O řízení budov se stará systém Desigo CC, špičkový nástroj, který k monitorování a řízení funkcí používá nejrůznější typy senzorů a řadu analytických nástrojů, a to ve všech funkčních oblastech, včetně klimatizace, spotřeby energie, ovládání osvětlení, výtahů, kvality vzduchu a požárně-poplachových systémů.

 

Jakmile systém získá dostatečné množství dat ze senzorů, může být vytvořen model pro učení a mohou se provádět predikce a předpovědi pro blízkou budoucnost. V kooperaci s meteorologickou stanicí mohou být například využita historická a aktuální data o počasí a kvalitě vzduchu a na jejich základě lze učinit třeba předpověď pravděpodobnosti příchodu písečné bouře a následně připravit vhodná doporučení pro správu infrastruktury celého Expa.

 

Veškerá data se ale nakonec sbíhají a zpracovávají v cloudovém operačním systému MindSphere, který Siemens vyvinul speciálně pro kooperaci s internetem věcí. Tento systém umožňuje provádět rozsáhlý sběr, analýzu a vizualizaci dat, na jejichž základě je pak možné provádět komplexní rozhodovací procesy v oblastech energetické efektivity, zabezpečení i uživatelského komfortu. 

Ohrožení nehrozí

Cesta do smart city přes optimalizaci správy budov

Fakt, že budovy spotřebovávají enormní množství energie, je všeobecně známý. Otevírá se zde tedy velký prostor pro racionalizaci správy, tak jak to ukazuje právě letošní Expo – propojením zhruba 130 budov prostřednictvím systémů, jako jsou Navigator či MindSphere, díky nimž se provoz budov může stát velice transparentním a umožnit operátorům, aby při řízení například osvětlení či klimatizace činili mnohem kvalifikovanější rozhodnutí.

O správu budov se stará především systém Desigo CC, který byl na Expu implementován jako centrální Building Management System (BMS) řešení, které propojuje okolo 200 000 datových bodů. Všechna data z něj proudí do operačního systému MindSphere, kde probíhá monitorování, shromažďování a analýza dat z více než 20 subsystémů. A právě zde vstupuje do hry aplikace Expo 2020 MindSphere Smart City App, která v reálném čase zviditelňuje datovou síť, takže uživatelé mohou vidět velmi podrobná environmentální data o kvalitě ovzduší, hluku, spotřebě energie nebo počasí.

 

Díky cloudové technologii MindSphere lze získaná data využívat i pro zcela nové mezioborové analýzy za účelem optimalizace bezpečnosti, efektivity a pohodlí na celém výstavišti. Může například poskytovat podrobné údaje o aktuálním stavu atmosférický podmínek a životního prostředí v okolí, jako je třeba kvalita ovzduší a povětrnostní situace, nebo může monitorovat a kontrolovat zavlažovací systémy na výstavišti. Monitorovat lze tímto způsobem třeba také aktuální kapacitu nabíječek elektromobilů. Pořadatelé tak v systému MindSphere mají k dispozici velmi adaptabilní a škálovatelné IoT řešení s možností dalšího rozšiřování podle toho, jak postupně budou přibývat další uživatelské aplikace.