IoT řešení pro optimalizaci budov

Poslední dva roky přináší manažerům v různých odvětvích celou řadu nových výzev. Musí řešit problémy a situace, které se před vypuknutím pandemie projevovaly pouze v zanedbatelné míře nebo se dokonce zdály jako nereálné. Ať se jedná o nejistotu provozovatelů a pronajímatelů komerčních budov, narušení výrobních a logistických řetězců nedostatkem lidí nebo vstupních komponent, nekončící přetížení v nemocnicích nebo nezadržitelně zrychlující tempo růstu cen energií o desítky procent v posledních měsících.

Zajistit podklad pro rychlé a optimální rozhodování k zvládnutí všech těchto problémů mohou pomoci pokročilé technologie zaměřené na sběr dat a jejich analýzu – systémy internetu věcí.

 

Internet věcí (Internet of Things; IoT) v kontextu budov představuje spojení chytrých senzorů pro snímání dat, spolehlivé a zabezpečené komunikační infrastruktury a chytrých aplikací, které z obrovského množství dat dokážou vyčíst relevantní souvislosti a informace. Systémy IoT přispívají k udržení hodnoty majetku, zvyšování energetické účinnosti a provozní efektivity administrativních budov a komplexů, kampusů nebo nemocnic. Nové možnosti internetu věcí dále pomáhají provozovatelům a manažerům zvyšovat provozní výkon, snižovat náklady na pronájmy ploch a odbourat neefektivně vynakládané personální náklady. Zaměstnancům přináší vyšší produktivitu práce, kreativitu a zvýšení podílu odborné činnosti v rámci profese na úkor činností rutinních a neproduktivních.

Analýza dat je klíčová

Pokud jsou implementovány systémy IoT správným způsobem, nabízejí extrémně rychlou návratnost investice a velmi vysokou přidanou hodnotu. Ať už pro provozovatele a vlastníky ve formě zvýšení efektivity a optimalizace zdrojů a procesů, tak pro jejich obyvatele a uživatele, zaměstnance, či pacienty, kterým usnadňují orientaci a zvyšují příjemný dojem z pobytu v budovách. Nové IoT technologie tak posouvají efektivitu, bezpečnost a komfort budov, nebo kvalitu péče v nemocnicích na vyšší úroveň.

 

Zavádění inteligentních senzorů IoT je sice ideální ve fázi výstavby, modernizace nebo rozšiřování areálů a budov o nové prostory, ale díky pokročilým technologiím, kdy senzory kombinují více funkcí a komunikují bezdrátově, mohou být poměrně snadno nasazeny i do stávajících provozů. Ve většině případů se jedná o kombinaci funkcí řízení osvětlení (lighting control), sběru a analýzy dat o využití prostoru (workspace management), služby využívající určení polohy uvnitř budov (indoor location), rezervační, informační či vyhledávací funkce. 

DATA + UŽIVATELÉ = optimální rovnováha

Pro sběr dat ale nejsou určeny jen inteligentní senzory IoT. Díky interakcím se systémem pomocí počítačů, smartphonů, tabletů, pevných kiosků nebo dotykových panelů se stává zdrojem hodnotných dat také každý uživatel. Svým chováním uvnitř budovy, rezervacemi, interakcí s kolegy, reportováním neshod a incidentů a nastavováním požadavků a preferencí na osvětlení či teplotu místnosti umožňuje optimalizovat energetickou účinnost budovy. Pokud jsou díky uživatelům a IoT senzorům nasbírána data a jsou z nich správně vytěženy relevantní informace, vzniká optimální rovnováha mezi potřebami lidí, kvalitou prostředí budovy a efektivitou jejího provozu. 

Jako výborný příklad mohou posloužit IoT multisenzory Enlighted, které Siemens nabízí nově ve svém portfoliu systémů a řešení pro moderní budovy. Senzory primárně slouží pro ovládání osvětlení. Možnost individuálně nastavit intenzitu osvětlení přesně podle druhu provozu v prostoru, spínání světel v závislosti na přítomnosti osob a tlumení umělého osvětlení podle příspěvku denního světla dokáže vygenerovat takovou energetickou úsporu, jaká již sama o sobě pokryje náklady na senzory a jejich instalaci. Tím to ovšem teprve začíná! Na vybudované síti senzorů lze kdykoli spustit provoz dalších služeb, a to bez zásahů do interiéru a bez nutnosti investic, pouze na bázi předplatného za tyto služby po dobu jejich používání (XaaS model). Senzory tak mohou kromě řízení světel dále sloužit k řadě funkcí, jako je například evidence obsazenosti a sledování míry využití prostor. Po nasbírání a analýze dat za určité období se tak například může ukázat který prostor je minimálně využívaný. Na základě této analýzy je následně možné třeba změnit prostorové uspořádání, které umožní vykonávání stejné činnosti na podstatně menší ploše, se zachováním veškerého komfortu pro uživatele nebo zaměstnance. To přináší obrovské úspory nákladů za nevyužívané čtvereční metry. 

Senzory pomáhají s ideálním uspořádáním prostor

Mnohdy se na menší ploše může komfort i zvýšit. Jako příklad si můžeme představit výsledek analýzy velkého bankovního klienta, který sledováním obsazenosti pomocí senzorů Enlighted ve svítidlech vyhodnocením dat zjistil, že velké zasedací místnosti pro 16 lidí jsou využívány maximálně 8 až 10 osobami, zatímco zaměstnanci narážejí na silný nedostatek malých jednomístných „budek“ pro nerušené telefonování. Jednoduchou úpravou dispozic, zmenšením velkých jednacích místností a přidáním několika „budek“, došlo k úspoře pronajímaného prostoru o 25 %. Firma tak nemusela prodlužovat nájemní smlouvu v další budově, protože zaměstnance z této samostatné budovy mohla umístit do ušetřených prostor. Úspory představovaly více než 20 000 eur měsíčně.

Sužby pro nemocniční zařízení

Dalším příkladem služby je možnost označit interaktivním tagem mobilní inventář (mobilní lůžka, invalidní vozíky, infuzní sety, stolky na distribuci léků, mobilní diagnostické přístroje a další). Díky tomu, že vznikne perfektní přehled o pohybu mobilního inventáře, ušetří zdravotnický personál obrovské množství času, který by jinak strávil hledáním vybavení. Provozovatel nemocnice ušetří za nákup dalšího inventáře, který díky přehledu o pohybu náhle není třeba. Pocit nedostatku vybavení vycházel pouze z neexistujícího přehledu. Samozřejmou další významnou úsporou jsou nevynaložené náklady za servis této zbytečně pořízené výbavy. Důležitou roli hraje také bezpečnostní hledisko a ochrana proti odcizení předmětů, kdy lze pro každý mobilní předmět stanovit geografické hranice, ve kterých se smí pohybovat a při jejich překročení ihned zasílat výstrahu sloužícímu personálu. V neposlední řadě systém výrazně pomáhá při evidenci majetku a jeho inventarizaci.

 

Výše uvedené příklady jsou jen malou ochutnávkou schopností sítě senzorů Enlighted. Množství dalších možností a příkladů, jak mohou IoT senzory Enlighted pomoci efektivnímu provozu a vyššímu komfortu administrativních budov, nemocnic či kampusů si řekneme v dalších dílech seriálu v některém z příštích vydání našeho newsletteru. 

Kontaktní osoba

Michal Roubíček

Specialista na IoT a požární a zabezpečovací technologie

michal.roubicek@siemens.com