Technologie budov

Newsletter 2020–04

Přesné a anonymní počítání osob v budovách (Detektor 4D Analytic)

Detektory 4D Analytic provádějí obousměrné počítání procházejících osob v místech, jako jsou vstupní recepce firem a lobby hotelů, vestibuly, vchody do provozoven a nákupních center, případně místa pro příjem pacientů, v nemocnicích atd. Využívají k tomu přesnou a odolnou technologii Time of Flight, založenou na technologii neviditelných infračervených paprsků.

 

Senzory 4D Analytic umožňují dohled nad zachováváním přípustné obsazenosti prostor. Výstupem senzoru může být i signalizace překročení počtu osob, jehož limit může být stanoven úřady nebo pravidly provozovatele.

Technologie Time of Flight

Tato technologie je založena na vysílání pulsů neviditelných infračervených paprsků do prostorů před, respektive pod detektorem, a měření  zpoždění jejich odrazů od pohybujících se předmětů. Změřený čas odrazu IR paprsků spolu s pokročilými algoritmy zpracování odraženého signálu umožňují senzorům vytvořit 3D reliéf prostředí a v něm rozlišit procházející osoby od jiných objektů, jako jsou batohy, kufry, vozíky, krabice, zvířata a další. V zorném poli detektoru tak lze počítat a sledovat pohyb pouze u osob, a to včetně určení jejich výšky.
Ve srovnání s tradičními analytickými systémy na bázi videokamer vykazují detektory, pracující na principu odrazu IR záření, řadu významných předností: 
 • Počítání osob je anonymní, bez požadavků na zavedení opatření na ochranu soukromí (GDPR)
 • Přesnost počítání je vyšší, než 99 %, včetně obousměrného pohybu skupiny osob na linii počítání
 • Počítání neovlivňuje naprostá tma, stíny procházejících postav, odrazy od mokré podlahy, vitrín, skleněných přepážek, ani jiných lesklých povrchů
 • Počítání nezkreslují změny světelných podmínek v pozadí, jako proměnlivě osluněná okna, otevírání a zavírání žaluzií, změna intenzity osvětlení spínaná pohybem, světelné reklamy a podobně.
 • Počítadlo rozlišuje výšku postav s přesností na 20 mm, což umožňuje odlišení dětí a dospělých
 • 4D schopnost detektoru umožňuje odlišení personálu od počítaných osob pomocí pasivní zaměstnanecké visačky 
 • Možnost propojit až 32 jednotek pro široké vstupní pasáže a objekty s více vchody
 • Více než dvojnásobná předpokládaná doba provozuschopnosti. Střední doba mezi poruchami (MTBF) je až 25 let.                                                 
 • Počítadla jsou bezúdržbová a není třeba je během provozu opakovaně zaostřovat, kalibrovat ani nijak ošetřovat objektivy, jako v případě kamer
 • Facility management může senzory 4D Analytic využít pro úspory provozních výdajů na vytápění, chlazení a větrání. Při napojení senzorů na systém měření a regulace lze řídit výkon vzduchotechnických zařízení podle počtu osob ve sledované lokalitě

 

Na základě analýzy dat z počítadel lze bez dalšího nárůstu počtu zaměstnanců zkvalitňovat služby, například:

 • snížit čas čekání zákazníků, klientů nebo návštěvníků na obsloužení,
 • zvýšit čas, po který se obsluha věnuje zákazníkům, klientům nebo návštěvníkům, namísto jejich čekání
 • zjistit dobu nutnou k obsloužení,
 • zkrátit čekání ve frontách její identifikací a přivoláním posilujícího personálu,
 • snížit zatížení zaměstnanců v provozních špičkách jejím posílením,  
 • přesunout zaměstnance mimo špičku (v klidovém úseku) na jinou činnost, 

Covibuster

Účinná ochrana zdraví na exponovaných pracovištích

Společnost Siemens, jako výrobce elektrotechnických řídicích systémů pro budovy, vyvinula ve spolupráci s partnerem Air Technology, předním českým výrobcem vzduchotechnických zařízení, průmyslovou pračku vzduchu Covibuster určenou pro odstranění částeček o velikosti od 0,1 mikrometru, z prostor o rozloze až do 200 m2.

 

Covibuster maximálně chrání před mikroorganismy.  Většina roušek a polomasek zadrží částice maximálně o průměru nad 0,3 µm. Viry a částečky jemného prachu jsou příliš malé na to, aby byly bezpečně zachyceny. Jednotka Covibuster, která je schopna menší částečky zachytávat, proto slouží především k ochraně zdraví těch pracovníků, kteří musí být i v této těžké době v kontaktu s lidmi, ať již v obchodech, kancelářích, úřadech, na přepážkách pošt či v bankách. Covibuster je maximálně účinný, úsporný a nerušivý.  Jednotka Covibuster vychází ze standardní autonomní VZT jednotky Envimatic B, určené pro podstropní montáž.

Pro schopnost vysoké ochrany před jemným prachem, bakteriemi a viry je doplněna o HEPA filtry kategorie H13, testovanými na účinnost odstranění až 99,95 % částic větších, než 0,1 µm. Konstrukce umožňuje hygienické vyjmutí filtru po době použití. Přestože je adekvátně k většímu vzduchovému odporu filtru použit výkonnější agregát, speciálně upravená cesta vzduchu snižuje celkovou hlučnost jednotky. Covibuster lze  nerušivě provozovat i na stropech kancelářských nebo administrativních prostor. Jednotku lze řídit počítadlem osob, které automaticky nastavuje její výkon, přesně podle počtu osob. Není tedy nutné provozovat jednotku na plný výkon i v případech, kdy je v chráněném prostředí přítomno jen minimum osob. Řízením jednotky v závislosti na počtu přítomných osob tak dochází k výrazným energetickým úsporám, k prodloužení servisního intervalu filtrů až na dvojnásobek a ke stejnému prodloužení životnosti agregátu. Počítání osob neprobíhá na principu kamerového snímání a nepodléhá tedy předpisu GDPR. Při požadavku na regulaci počtu osob uvnitř prostoru se dá počítadlo osob využít k ovládání návěstí NEVSTUPOVAT. Uspoří se tak pracovní síla, která toto opatření zajišťuje.

 • Základní jednotka Covibuster, s časovým řízením provozu na maximální výkon; určená pro ochranu prostor do 100 m2
 • Zachytávání částic o velikosti nad 0,1 mikrometru pomocí HEPA filtru H13 (účinnost 99,95 %)

 

 • Základní jednotka Covibuster, s časovým řízením provozu na maximální výkon; určená pro ochranu prostor do 100 m2
 • Zachytávání částic o velikosti nad 0,1 mikrometru pomocí HEPA filtru H13 (účinnost 99,95 %)
 • Možnost rozšíření jednotky na ochranu prostor až 200 m2
 • Spínání jednotky při prekročení koncentrace jemného prachu detektorem PM2,5 
 • Základní jednotka Covibuster, s časovým řízením provozu na maximální výkon; určená pro ochranu prostor do 100 m2
 • Zachytávání částic o velikosti nad 0,1 mikrometru pomocí HEPA filtru H13 (účinnost 99,95 %)
 • Možnost rozšíření jednotky na ochranu prostor až 200 m2
 • Aktivace provozu jednotky pohybem, deaktivace po časové prodlevě, pokud je prostor bez pohybu
 • Řízení výkonu počítadlem osob pro tichý chod, úsporu energie a prodloužení životnosti filtrů a agregátu
 • Možnost dolnění vstupního prostoru o signalizační panel NEVSTUPOVAT, určený k řízení počtu shromážděných osob uvnitř chráněné zóny 
 • Základní jednotka Covibuster, s časovým řízením provozu na maximální výkon; určená pro ochranu prostor do 100 m2
 • Zachytávání částic o velikosti nad 0,1 mikrometru pomocí HEPA filtru H13 (účinnost 99,95 %)
 • Možnost rozšíření jednotky na ochranu prostor až 200 m2
 • Aktivace provozu jednotky pohybem, deaktivace po časové prodlevě, pokud je prostor bez pohybu
 • Řízení výkonu počítadlem osob pro tichý chod, úsporu energie a prodloužení životnosti filtrů a agregátu
 • Spínání jednotky při prekročení koncentrace jemného prachu detektorem PM2,5
 • Možnost dolnění vstupního prostoru o signalizační panel NEVSTUPOVAT, určený k řízení počtu shromážděných osob uvnitř chráněné zóny 

STROJ ČASU SE CHYSTÁ DO VESMÍRU

Čeká se od něj, že zachytí záření, které k nám letí z nejranějšího období po velkém třesku, a přinese tak – i díky softwaru společnosti Siemens – astronomům informace o objektech z doby hned po vzniku vesmíru. K němu podle dnešních znalostí došlo před 13,82 miliardy let.

V případě zájmu o konkrétní technické řešení nás kontaktujte. Děkujeme za Váš zájem.

Ing. Tomáš Byrtus

+420 607 026 712, Siemens, s.r.o, Smart Infrastructure RSS-EU Ostrava, 28.října 150/2663