Workshopy a školení Building products

TOP DESIGNERS 2022

Soutěž o nejproduktivnějšího projektanta roku 2022

Soutěž je vypsána v kategoriích Projektant požárních a bezpečnostních systémů, Projektant MaR a Projektant TZB. Za rok 2022 bude oceněno celkem 15 nejproduktivnějších projektantů. O umístění soutěžících projektantů a o výši odměny rozhoduje porota složená ze zástupců Siemens Smart Infrastructure na základě celkového objemu vyprojektovaných požárních a bezpečnostních systémů nebo zařízení MaR dodaných společností Siemens, s.r.o., Smart Infrastructure podle platného ceníku.

Podmínky pro přihlášení projektu do soutěže

  • v době svého zpracování byly přihlášeny a zaregistrovány u obchodního zástupce Siemens Smart Infrastructure;
  • o použití požárních a bezpečnostních technologií nebo o použití zařízení MaR dodaných Siemens Smart Infrastructure rozhodl projektant z vlastní vůle, tj. použil by tyto technologie i bez ohledu na tuto soutěž a objednatele projektu o použití těchto technologií informoval;
  • na jejich realizaci bude s obchodním partnerem uzavřen smluvní vztah v průběhu roku 2022. 

 

Do soutěže se můžete hlásit do 15. 4. 2023.

Napište nám e-mail a rádi vám pomůžeme přihlášku zprocesovat.

Chci se přihlásit

Tabulka odměn

Celkový objem vyprojektovaných systémů v Kč bez DPH
Odměna v Kč
500 000,-   až  1 000 000,-
10 000,-
1 000 001,-   až  2 000 000,-
20 000,-
2 000 001,-   až   3 000 000,-
30 000,-
3 000 001,-   až   4 000 000,-
50 000,-
4 000 001,-   až   5 000 000,-
70 000,-
5 000 001,-   až   10 000 000,-
100 000,-
10 000 001,-  a více 
150 000,-