e

Digitální podnik – buďte o krok napřed!

Posouváme digitální transformaci na novou úroveň díky efektivní integraci hardwaru, softwaru a špičkových technologií.  
Chcete se zeptat na více informací?

Kontaktujte nás!

Digitalizace přetváří současnou podobu průmyslu

Posouváme průmysl k digitální budoucnosti

Flexibilnější výroba, vyšší produktivita a vznik nových obchodních modelů – to vše je dnes možné díky digitálním řešením. Průmyslové technologie budoucnosti ale nabízejí ještě větší potenciál a nové možnosti, díky kterým podniky ve výrobním a zpracovatelském průmyslu dokážou splnit individuální požadavky svých zákazníků.

 

 

Portfolio řešení pro digitální podnik společnosti Siemens umožňuje průmyslovým firmám všech velikostí zavádět nejmodernější technologie v oblasti automatizace a digitalizace. Využijte naplno potenciál digitalizace a připravte se na další kroky digitální transformace podle principů Průmyslu 4.0 .

Co je digitální podnik?

Siemens už dnes nabízí komplexní portfolio řešení pro digitální podnik a pomáhá tak svým zákazníkům využít potenciál Průmyslu 4.0. Díky škálovatelným řešením mohou výrobní i zpracovatelské podniky investovat do technologií a nástrojů Průmyslu 4.0 a digitalizovat tak postupně celý svůj hodnotový řetězec.

Webinář: Digitální dvojče – přínosy a možnosti aplikací

10. 12. 2020 | 14:00–15:30

Přihlaste se na webinář, na kterém Vám představíme principy digitálního dvojčete a jeho praktické využití v průmyslové praxi, řešení jak pro malé, tak velké firmy, které chtějí dosahovat maximální efektivity prostřednictvím průmyslové digitalizace, automatizace a komunikace.

Zpracovatelský průmysl

Digitální podnik ve zpracovatelském průmyslu

Provozovatelé zpracovatelských podniků mohou díky digitálnímu dvojčeti optimalizovat své složité výrobní procesy a zvýšit tak svou flexibilitu a efektivitu. Tento integrovaný datový model reálného provozu pokrývá celý životní cyklus zařízení a může být vytvořen i pro brownfieldové projekty.

Zpracovatelské závody si musí zachovat stabilitu a fungovat bez přerušení po několik desetiletí. Zároveň je nutné, aby jejich provoz byl maximálně energeticky úsporný. Navíc kvalita jednotlivých produktů musí zůstat po celou provozní životnost výrobního zařízení neměnná. Díky nástrojům pro simulaci a testování mohou zpracovatelské podniky optimalizovat výrobní procesy a celé závody ve virtuálním prostředí ještě před vlastním uvedením do provozu.

 

Sběr a vyhodnocování provozních dat umožňuje neustálé monitorování a vylepšování procesů. Podniky tak mohou pružně reagovat a upravovat výrobu v jejím průběhu, a to i na základě informací od koncových zákazníků. Digitální dvojče lze využít i pro prediktivní údržbu a minimalizovat náklady na opravy nebo zamezit zbytečným prostojům.

 

Digitální podnik ve zpracovatelském průmyslu>

Výrobní průmysl

Digitální podnik ve výrobním průmyslu

Unikátní portfolio digitálních řešení Siemens Digital Enterprise Suite zahrnuje softwarové systémy a automatizační technologie, které umožňují výrobcům strojů, zařízení a produktů integrovat a digitalizovat celý hodnotový řetězec včetně dodavatelů.

Výrobní společnosti mohou začít s digitální transformací postupně v jakémkoli místě svého hodnotového řetězce, od návrhu produktu přes plánování a projektování výroby po její realizaci a servis, a krok za krokem  ji prohlubovat. To samé platí při výrobě strojů  digitalizaci je možné zavést v kterékoliv fázi od návrhu přes projektování až po zprovoznění, provoz a servis stroje.

 

MindSphere, otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí, vytváří propojení mezi reálným a virtuálním světem.  Výrobní podniky mohou analyzovat své produkty a výrobní zařízení v průběhu skutečného provozu a získané informace zpětně využít k neustálé optimalizaci celého hodnotového řetězce. Výrobci strojů mohou díky sběru dat upravovat a vylepšovat výkon stroje. Vznikají tak nové strojní koncepty.

 

Digitální podnik ve výrobním průmyslu >

Proč se stát digitálním podnikem?

Být rychlejší, flexibilnější, efektivnější a připravený na požadavky zákazníků. Podívejte se, jak digitalizace pomáhá průmyslovým podnikům zvládnout dnešní i budoucí výzvy.

Automobilová výroba

Webinář pro automobilový průmysl – 2. prosince 2020

Přihlaste se na webinář, na kterém Vám představíme nejen souhrnný pohled na digitalizaci a inovativní řešení pro automobilový průmysl, ale také detailnější specifikaci našich nástrojů pro efektivnější práci.

 

10:00–11:30 Digitalizace a komplexní pohled na Industry 4.0 v automobilovém průmyslu

14:00–15:30 Praktické nástroje a kontakty Siemens

Condition monitoring

Inteligentní sběr a analýza dat z výrobních strojů

Díky analýze provozních stavů můžete rychle identifikovat problémy ve výrobě, snížit riziko prostojů a optimalizovat výrobní proces. Všechny informace můžete sledovat v přehledném webovém prostředí nebo můžete dostávat pravidelný automatický reporting.

 

Více informací o Condition monitoringu a také bezplatnou demo verzi najdete na 

www.siemensanalyse.com.

 

Špičkové technologie – budoucnost průmyslu

Klíčem k chytrému využívání dat je integrace nejmodernějších technologií do portfolia produktů a řešení pro digitální podnik. Siemens tak svým zákazníkům otevírá cestu na další úroveň digitální transformace: sbližování informačních a provozních technologií.

MindSphere – otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí (IoT)

MindSphere umožňuje podnikům z nejrůznějších průmyslových odvětví po celém světě propojit strojní zařízení a fyzickou infrastrukturu s digitálním světem. 

 

MindSphere podporuje celou řadu komunikačních protokolů. Vysoká konektivita systému usnadňuje integraci do světa IoT a otevírá tak cestu k digitálnímu podniku. Využití dat z prakticky libovolného počtu strojů, zařízení, podnikových systémů a sjednocených zdrojů připojených do MindSphere umožňuje analýzu provozních dat v reálném čase. Poznatky získané touto analýzou mohou být využity k optimalizaci procesů a zdrojů, růstu produktivity, tvorbě nových obchodních modelů a snižování provozních nákladů a výdajů na údržbu.

 

Platforma MindSphere nabízí tři balíčky řešení, které vás provedou všemi fázemi zavádění internetu věcí. 

Nabízíme komplexní portfolio digitálních řešení

Digitální podnik v každém odvětví

Každé průmyslové odvětví i každý podnik má specifické potřeby a požadavky. Díky našim dlouholetým zkušenostem a komplexním znalostem trhu můžeme našim zákazníkům nabídnout nejvhodnější řešení, produkty a služby, které mohou efektivně využít ve svých podnicích.

Digitální podnik v praxi - reference Rosendahl Nextrom

Rosendahl Nextrom

Výrobce strojů Rosendahl Nextrom neustále hledá nové způsoby, jak vylepšit své konkurenční postavení na globálním trhu. Díky nástrojům pro simulaci, inženýrskému prostředí TIA Portal a výkonné automatizaci se mu podařilo významným způsobem zvýšit efektivitu a rychleji vytvářet nové generace produktů.

Snadná simulace nových procesů

Více informací zde

Reference

Inovace, které pomáhají našim zákazníkům

Siemens nabízí řešení pro digitální podnik a úspěšné zvládnutí transformace energetických systémů, které již dnes pomáhá naplno využít výhod digitalizace.
Kontakt

Kontaktujte nás