Kontinuální procesy v chemické výrobě

Digitální podnik vám pomůže dosáhnout provozní dokonalosti a posílit konkurenceschopnost

Aby si petrochemické a chemické podniky udržely konkurenceschopnost, musí se vypořádat s nemalými počátečními investicemi, prostorovou náročností na rozmístění jednotlivých zařízení, vysokou spotřebou zdrojů a energie a potřebou optimalizovat náklady na životní cyklus. Významné výnosy a tím i úspěch podnikání zajistí pouze spolehlivý provoz závodů.

Chcete poradit?

Kontaktujte nás

Získejte konkurenční výhodu

Pomůžeme vám během celého životního cyklu vašeho zařízení

Podniky působící v chemickém a petrochemickém průmyslu čelí obrovským konkurenčním tlakům. Musí investovat vysoké prostředky a životní cyklus zařízení často trvá i několik desítek let. S našimi řešeními pro optimalizaci, dostupnost a výkonnost zařízení a bezpečnost procesů získáváte dlouhodobou konkurenční výhodu.

Řešení pro vyšší dostupnost a výkonnost zařízení po celý životní cyklus

Systematické zvyšování efektivity se týká všech oblastí a fází životního cyklu zařízení. Inovativní řešení, jako je digitální dvojče a systémy komplexního řízení závodu, inteligentním způsobem využívají data v reálném čase. Nabízejí obrovské výhody: Již ve fázi projektování probíhá plánování mnohem rychleji a s kvalitními výsledky. Softwarové nástroje zajistí bezproblémové zprovoznění - i virtuální - a tím i vysokou účinnost během kontinuální výroby. Rovněž umožňují zavádět strategie inteligentní údržby, například pomocí mobilních nebo cloudových aplikací. To je důkazem, že digitalizace a chytrá data se skutečně vyplatí.

Speciální řešení

Separační kolona

Separace je součástí celé řady chemických procesů. Kolona, v níž dochází k separaci jednotlivých složek, musí být přesně monitorována, aby se zajistila dostupnost zařízení a přesnost procesů po celý životní cyklus. Pro větší účinnost a bezpečnost je třeba zároveň optimalizovat ostatní procesy či spotřebu energie.

Příklady z praxe a koncepce

Řízení výkonnosti aktiv a koncepce údržby podle reálného stavu

Inteligentní využití dat z procesů nabízí další výhody, například monitorování stavu zařízení pro údržbu založenou na reálné situaci a optimální servis.
Produkty

Naše produkty pro vaše řešení

Nabízíme specializované produkty a řešení, které vám pomohou zdolat výzvy, před nimiž dnes stojí chemický a petrochemický průmysl.

Naše služby

Služby pro chemický průmysl

Od návrhu a koncepce zařízení až po retrofit, od vývoje nových procesů až po optimalizaci těch stávajících: naše globální síť odborníků vám poskytne podporu kdykoli a kdekoli na světě a po celý životní cyklus vašeho chemického závodu.

Pokročilé řízení procesů

Pokročilé řízení procesů

Systém SIMATIC PCS 7 standardně obsahuje například funkce pro pokročilé řízení knihovny SIMATIC APC nebo modelové prediktivní řízení (MPC). Modelové prediktivní řízení se používá mj. k řízení destilačních kolon nebo k optimalizaci spotřeby energie.

Koncepce Safety Integrated

Koncepce Safety Integrated

Náš koncept "Safety Integrated" rozšiřuje funkce standardních automatizačních komponent a pohonných jednotek o bezpečnostní prvky. Jeho součástí je i inovativní inženýrský nástroj SIMATIC Safety Matrix. Všechna tato opatření zvyšují nejen zabezpečení systémů a procesů. Výrazně totiž zlepšují i celkovou výkonnost zařízení.

Simulace a optimalizace procesů

Simulace a modelování procesů

Chod jednotlivých procesů pomáhají zlepšit jejich simulace a modelování. Dokáží zkrátit dobu potřebnou pro uvedení na trh a zvýšit výkonnost zařízení. Využijte software SIMIT, gPROMS a PLM v oblasti virtuálního návrhu, testování, zprovoznění, školení obsluhy a řízení výroby. 

Průmyslová komunikace

Průmyslová komunikace

Digitalizace a transparentní řízení informací vyžadují stabilní a bezpečnou komunikaci. Standardy, zavedená rozhraní jako PROFIBUS, PROFINET a průmyslový Ethernet, bezdrátové, vzdálené a RFID technologie umožňují hladkou vertikální a horizontální integraci na všech úrovních a v celém hodnotovém řetězci.

Technika pohonů

Technika pohonů

Naše pohony s celou řadou certifikací jsou připraveny na náročné podmínky a jsou mj. vybaveny ochranou proti výbuchu. Při jejich začlenění do řídicího systému se z dat v provozu stávají cenné informace, které přispívají k bezpečnému řízení celého závodu.

Reference

Lepší konkurenceschopnost chemických a petrochemických podniků

Přečtěte si reference k našim komplexním znalostem odvětví a specifickým řešením.

Kontaktní údaje

Rádi odpovíme na všechny vaše dotazy

Pro ziskový provoz chemických závodů je klíčová maximální bezpečnost, efektivita a produktivita. Pomůžeme vám dosáhnout tyto cíle na globálním trhu. Jsme spolehlivým partnerem chemického průmyslu. I proto jsou vaše cíle i těmi našimi.

Naši odborníci vám rádi poradí.

Kontaktujte nás