Chytrá města

Jak zvýšit kvalitu života obyvatel vašeho města? S pomocí nejnovějších technologií lze přetvořit stávající města na příjemnější místa pro život. Chytré město má optimalizovanou infrastrukturu a maximalizuje svou efektivitu i služby, které poskytuje občanům. Využívá digitální propojení mezi jednotlivými systémy, získaná data umožňují reagovat a zlepšovat městské služby v reálném čase.

Inteligentní infrastruktura

Ve městech a obcích v současnosti dochází k paradoxu – zatímco rychlost výstavby infrastruktury nedostačuje tempu městského rozvoje, projevují se nedostatky ve veřejné dopravě nebo na silničních komunikacích, obyvatelé požadují neustále se zlepšující kvalitu života. Problém často nejde vyřešit rozšířením měst či jejich částí, ke slovu proto přichází nejmodernější chytré technologie, které proměňují stávající infrastrukturu.

 

Siemens dokáže inteligentní řešení integrovat do infrastruktury měst a obcí a úspěšně tak posílit efektivitu budov či dopravy i energetických systémů. Tyto kroky vedou ke zlepšení kvality života obyvatel měst i obcí, díky použití nejmodernějších technologií dochází ke zvyšování efektivity, bezpečnosti, ekonomické konkurenceschopnosti, tvorbě příjemného a zdravého prostředí pro život.

 

Digitalizace a automatizace zásadně mění celou infrastrukturu. Využitím inteligentních algoritmů, které zpracovávají data a ihned spouští procesy, je možné optimalizovat výkon, efektivitu a zlepšit kvalitu života obyvatel měst i obcí.

Naše řešení pro chytrá města

Jak zlepšit ovzduší ve vašem městě?

City Air Management, aplikace pro MindSphere, otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí, umožňuje monitorování a přesné předpovídání znečištění ovzduší ve městech na několik dní dopředu.

MindSphere – chytrá data pro chytrá města

Digitalizace hraje stále důležitější roli. S tím souvisí rostoucí potřeba zaznamenávat a analyzovat obrovská množství dat. Budoucnost chytrých měst bude formována internetem věcí kalp spojujícím prvkem a chytrými daty jako zdrojem pro predikce. Siemens reaguje na tento trend platformou MindSphere. MindSphere je otevřené cloudové řešení a operační systém společnosti Siemens pro internet věcí, který dokáže propojit městský provoz s digitálním světem. Pomáhá vyhodnocovat a využívat městská data a získávat nesmírně důležité poznatky, které umožní posunovat efektivitu města na novou úroveň.

Infografika

Infrastruktura pro chytrá města

Objevte svět digitálních technologií, které mohou změnit dopravu a život také ve vašem městě.
Projekty

Aspern & Crystal

Digitalizace a automatizace zásadně mění celou infrastrukturu. Využitím inteligentních algoritmů, které zpracovávají data a ihned spouští procesy, je možné optimalizovat výkon, efektivitu a zlepšit kvalitu života obyvatel měst a obcí. Siemens vlastní unikátní know-how jak proměnit data, vygenerovaná z městských systémů, v konkrétní zlepšení jednotlivých městských činností.

Aspern, vídeňská městská laboratoř

Seestadt Aspern, vídeňské předměstí nacházející se na severovýchodě města, již několik let boří mýty o běžných městských periferiích. Na místě původního letiště vzniká město budoucnosti, které využívá nejmodernější technologie k tomu, aby svým obyvatelům zajistilo co nejpříjemnější život. Naplno zde ožívá koncept chytrého města.

Efektivita koncentrovaná v Crystalu

The Crystal, londýnský architektonický klenot, způsobil převrat v dosavadním chápání „zelených budov“. Díky použitým technologiím je Crystal jednou z energeticky nejefektivnějších staveb světa – vytápění a chlazení budovy zajišťují zemní tepelná čerpadla, využívá dešťovou i odpadní vodou, funguje 100 % na elektřinu, přičemž 20 % spotřeby zajišťuje elektřina generovaná fotovoltaickými panely na střeše Crystalu. Tvůrci se u všech prvků snažili minimalizovat množství použitého materiálu a velká část budovy je navíc recyklovatelná.

Za zeptání nic nedáte!

Máte dotaz? Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.