MindSphere – chytrá data pro chytrá města

Podívejte se na video. MindSphere je otevřené cloudové řešení a operační systém společnosti Siemens pro internet věcí, který dokáže propojit městský provoz s digitálním světem. Pomáhá vyhodnocovat a využívat městská data a získávat nesmírně důležité poznatky, které umožní posunovat efektivitu města na novou úroveň. Díky MindSphere aplikaci City Air Management lze s vysokou účinností předpovídat úroveň znečištění ve městech a současně vybrat z krátkodobých opatření, která dokážou ovlivnit kvalitu ovzduší.
Pomůžeme vašemu městu

Mám zájem

Víte, že…

  • podle údajů Světového ekonomického fóra bylo v roce 2017 k internetu připojeno 8 miliard nejrůznějších zařízení? Do roku 2030 by jich měl být až jeden bilion.
  • páteří moderních měst je dnes infrastruktura? Budoucnost chytrých měst ale bude formována internetem věcí jako spojujícím prvkem a chytrými daty jako zdrojem pro predikce.

City Air Management

Úkolem MindSphere aplikace City Air Management je poskytnout městům a jejich obyvatelům informace potřebné k minimalizaci anebo ideálně k úplné eliminaci extrémních stavů znečištění ovzduší dříve, než k nim skutečně dojde, a tím zlepšit kvalitu života ve městech.

City Air Management monitoruje a předpovídá úroveň znečištění ovzduší v následujících až 5 dnech s přesností až 90 % a současně také simuluje efekt krátkodobých opatření, která město může učinit. Města si mohou vybrat ze seznamu 17 krátkodobých opatření a ihned zjistit, jaký dopad budou mít na kvalitu ovzduší v příštích dnech. Pokud zvolí správně, mohou udržet kvalitu vzduchu ve dne i v noci v mezích stanovených hodinových limitů.


Předpovědi znečištění ovzduší jsou založeny na sofistikovaném algoritmu, který pracuje s umělou neuronovou sítí. Prognóza kvality ovzduší se vytváří na základě historických dat znečištění ovzduší, aktuální předpovědi počasí a charakteristiky dopravní situace. Následná konkrétní opatření se pak stanovují pro sedm hlavních KPI (klíčových ukazatelů výkonnosti), včetně NOx, PM10 a PM2,5.

Za zeptání nic nedáte!

Máte dotaz? Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.