Snížit náklady na vodohospodářství

Řešení Siemens pro vodohospodářský průmysl otevírají zcela nové možnosti směrem k digitalizaci procesů, pomáhají zvýšit efektivitu, snížit náklady a ušetřit čas i energie. Inteligentní produkty a systémy Siemens nabízejí větší flexibilitu a díky široké kompatibilitě dlouhodobou ochranu investic provozovatelů vodohospodářských zařízení.
Pomůžeme vašemu městu

Mám zájem

Víte, že…

  • 20 % až 40 % vody z vodovodního řádu se zpravidla ztrácí úniky?
  • největší podíl na spotřebě elektrické energie a provozních nákladech ve vodárenství a čistírenství mají dmychadla?

Chytrá voda

Inteligentní řešení automatizace a průmyslový software pomáhají zlepšovat účinnost při návrhu a provozu závodů. Společnost Siemens nazývá tento koncept řešení Smart Water neboli chytrá voda. Obsahuje řešení pro zlepšení provozní efektivity ve vodovodních a kanalizačních sítích, pro simulaci stavu zařízení a sítí a pro identifikaci úniků a ztrát vody.

Čistá voda pro Prahu

Chytrá řešení Siemens pro vodohospodářský průmysl využívá řada měst České republiky, například Tábor, Pardubice, Domažlice, Strakonice a také hlavní město Praha. Modernizace Ústřední čistírny odpadních vod v pražské Troji by měla být dokončená v průběhu roku 2018. Srdcem celé čistírny je procesní řídicí systém Siemens Simatic PCS 7, na různých procesech čištění se podílí 165 průtokoměrů. Měření průtoku na čistírnách odpadních vod je přitom klíčové jak pro provoz, tak i pro stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

 

Současný stav čištění je charakterizován vysokou účinností odstraňování nerozpuštěných látek a biologicky odbouratelného organického znečištění, ale i nedostatečným efektem odstraňování dusíkatých látek z odpadních vod. Po modernizaci dojde k jejich odbourání a Praha začne plnit ekologické limity pro obsah dusíkatých látek v odpadních vodách.

Za zeptání nic nedáte!

Máte dotaz? Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.