Lépe hospodařit s elektrickou energií

Bateriová úložiště umožňují efektivní využívání přebytků elektrické energie především z obnovitelných zdrojů, snížení závislosti na dodávkách elektrické energie od vzdálených zdrojů, zajištění energie při nouzových situacích a zapojení do podpůrných služeb distribuční a přenosové soustavy.
Pomůžeme vašemu městu

Mám zájem

Víte, že…

  • pokud by nastal blackout, kapacita největšího tuzemského bateriového úložiště by dokázala pokrýt zhruba denní spotřebu 130 rodinných domů či 650 bytů?
  • podle odborníků není daleko doba, kdy koncoví uživatelé budou běžně využívat služby tzv. solárního cloudu? Nespotřebovanou elektřinu vyrobenou například fotovoltaikou si „uloží“ do baterie a v případě potřeby si ji zase vezmou zpět.
  • vlastnosti bateriového úložiště může mnoha způsoby využít i provozovatel distribuční sítě? Jedním z nich je kompenzace přetoků jalového výkonu do přenosové soustavy, ke kterému dochází převážně v nočních hodinách.

Prověřená technologie

Systém SIESTORAGE využívá prověřenou technologii lithioiontových baterií, která je pro tyto účely nejvhodnějším řešením. Mezi výhody řešení SIESTORAGE s Li-Ion technologií patří:


• rychlý čas odezvy na změny v distribučních a přenosových sítích,
• zaručená kvalita elektrické energie,
• flexibilní a modulární design pro mnoho případů použití,
• zvýšená spolehlivost díky zjednodušení architektury systému,
• vysoká celková účinnost 85 %.

Mydlovary – největší bateriový akumulační systém v České republice

SIESTORAGE je nainstalován v areálu rozvodny 110/22 kV Mydlovary v Jihočeském kraji, nedaleko Hluboké nad Vltavou. Společnost E.ON jej v rámci pilotního programu využívá primárně
ke kompenzaci odchylek obchodníka s elektrickou energií.


Instalovaná kapacita je 1,7 MWh, maximální výkon této jednotky (na straně střídačů) je 1,6 MW s omezením na 0,99 MW na základě smlouvy o připojení.


Dodaný SIESTORAGE je umístěn ve dvou kontejnerech. V prvním kontejneru se nachází VN rozvaděč 22 kV typu 8DJH a transformátor 1250 kVA, v druhém kontejneru jsou instalovány Li-Ion baterie, Battery Management System, měniče, řídicí systém, Energy Management System, systémy pro napájení vlastní spotřeby a další pomocné systémy zajišťující bezpečný provoz zařízení po celou dobu jeho životnosti.

Za zeptání nic nedáte!

Máte dotaz? Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.