Energy management

Aby všechny městské systémy fungovaly, musí být zajištěna spolehlivá dodávka a distribuce energie. Nejedná se přitom o tradiční distribuci elektřiny z elektrárny – pro městské chytré sítě je typická adaptace na různé způsoby výroby elektřiny, akumulace energie, automatizace začlenění zákazníků.                
Pomůžeme vašemu městu

Mám zájem

Víte, že...

  • pokud by nastal blackout, kapacita největšího tuzemského bateriového úložiště by dokázala pokrýt zhruba denní spotřebu 130 rodinných domů či 650 bytů?
  • podle odborníků není daleko doba, kdy koncoví uživatelé budou běžně využívat služby tzv. solárního cloudu? Nespotřebovanou elektřinu vyrobenou například fotovoltaikou si „uloží“ do baterie a v případě potřeby si ji zase vezmou zpět.
  • vlastnosti bateriového úložiště může mnoha způsoby využít i provozovatel distribuční sítě? Jedním z nich je kompenzace přetoků jalového výkonu do přenosové soustavy, ke kterému dochází převážně v nočních hodinách.

Nové výzvy pro energetiku

Energetika v současné době prochází podstatnou změnou. Mění se energetické zdroje a s nimi i výrobní metody včetně způsobů přenosu energie a rozvodů k jednotlivým spotřebičům. Současně platí, že výroba energie je stále více decentralizovaná a její spotřeba ustavičně roste.Tyto výzvy s sebou přináší nové požadavky na moderní zařízení a servis v rámci celého energetického řetězce. S ohledem na budoucí rozvoj energetiky se rozšiřuje segment digitálních technologií, zařízení a řešení. Společnost Siemens nabízí ucelené portfolio výrobků pro energetiku, dodává řešení na klíč od výroby elektrické energie přes její distribuci až po projekty u koncového zákazníka. Vše doplňuje servis, který umožňuje vyřešit specifické požadavky a najít příslušná řešení.

Naše řešení

Za zeptání nic nedáte!

Máte dotaz? Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.