Digitální podnik – buďte o krok napřed!

Nekonečné množství dat otevírá nekonečně možností
Zajímá vás více informací?

Kontaktujte nás!

Vydejte se na cestu digitální transformace a využijte naplno potenciál Průmyslu 4.0

Digitální podnik: efektivní sběr a analýza dat pro rychlé a spolehlivé rozhodování

Svět průmyslu neustále čelí neočekávaným výzvám. Vzhledem k omezeným zdrojům je nezbytné se naučit podávat větší výkon při menších nákladech. Digitalizace a automatizace mohou vést k zásadním změnám, které vám pomohou se s těmito výzvami vypořádat, a vydat se na cestu k Průmyslu 4.0. Je potřeba se naučit shromažďovat, porozumět a využívat obrovské objemy dat, které vznikají v průmyslu díky nástupu internetu věcí (IoT). A právě o to usiluje koncept digitálního podniku, který v sobě spojuje svět reálný a svět digitální. Po jeho zavedení nám nekonečná data umožní efektivně využívat naše omezené zdroje a nadále zvyšovat udržitelnost a efektivitu průmyslové výroby.

Spolehlivé rozhodování

Náš komplexní přístup a technologie digitálního dvojčete a IoT umožňují spojovat svět reálný a svět digitální. Integrujeme celý životní cyklus výrobku do životního cyklu továrny a zařízení a poskytuje údaje o reálném výkonu a efektivně. Vzniká tak nepřetržitá smyčka optimalizace a inovace procesů a designu jak pro samotný výrobek, tak i pro jeho výrobu.

 

Propojení věrných multi-fyzikálních simulací, IoT a datové analytiky ve virtuálním prostředí digitálního dvojčete přináší zcela nové poznatky. Díky vysoce přesným predikcím chování výrobků a výrobních systému se s pomocí digitálního dvojčete dokážete rozhodovat spolehlivě a sebejistě a bude připraveni rychle a flexibilně reagovat na měnící se podmínky na trhu.

   

Návrh a výroba ještě lepších produktů díky digitálnímu dvojčeti 

Představte si, že výrobce automobilů hodlá zlepšit dojezd a výkon svého elektromobilu. Údaje o provozu vozidla lze sbírat během jízdy. Tato data lze následně analyzovat a vložit do digitálního dvojčete elektromobilu, kde se provede kompletní simulace každého jeho aspektu, až jsou identifikovány jednotlivé komponenty pro optimalizaci a prodloužení dojezdu.

 

Proto jsme vytvořili SimRod, technologický demonstrátor sportovního elektromobilu s  kalibrovaným fyzikálním modelem připojeným k našemu simulačnímu softwaru. 

Proč volit Siemens?

V Siemensu měníme slova v činy. Sami vyvíjíme a vyrábíme široké portfolio různých výrobků, a naše závody jsme vybavili našimi nejmodernějšími řešeními pro automatizaci a digitalizaci. Naši zákazníci tak získávají další výhody díky rozsáhlému know-how, které přináší zkušenosti nejen z projektů pro třetí strany, ale z našich vlastních výrobních podniků.

Siemens Xcelerator – nástroj pro urychlení vaší digitální transformace

Proměňte výzvy v příležitosti – staňte se digitálním podnikem pomocí Siemens Xcelerator

Siemens Xcelerator je otevřená digitální byznysová platforma pro zvyšování efektivity, odolnosti, flexibility, udržitelnosti a přidané hodnoty digitálních řešení pro uživatele. Nabízí řešení pro snadnější, rychlejší a plně škálovatelnou digitální transformaci.

 

Součástí je:

  • modulární portfolio vybraných softwarových a hardwarových řešení pro internet věcí (IoT), založené na standardních aplikačních programovacích rozhraních, včetně široké škály služeb poskytovaných společností Siemens a dalšími certifikovanými dodavateli,
  • rostoucí ekosystém partnerů – od dodavatelů řešení až po technologické partnery,
  • online tržiště, které se postupně rozšiřuje, a vytváří ústředním místo pro sdílení informací, vzdělávání se, komunikaci a obchodování v rámci komunity zákazníků, partnerů a vývojářů.

Díky jasnému technickému a obchodnímu rámci postavenému na nejvyšších standardech a hodnotách usnadňujeme spolupráci mezi partnery, zákazníky a vývojáři. Společně můžeme urychlit vaši digitální transformaci!

 

Siemens Xcelerator marketplace

Proč potřebujeme digitální podnik?

Využijte maximálně příležitosti, které podnikům přináší digitalizace

Společnost Siemens nabízí kompletní portfolio softwarových a automatizačních řešení pro digitální podnik – Digital Enterprise. Díky těmto řešením mohou podniky maximálně využít všechny příležitosti, které jim digitalizace nabízí a zvýšit svoji flexibilitu, efektivitu a schopnost uvádět nové inovativní produkty rychle na trh.

Digitalizace celého hodnotového řetězce

Portfolio produktů a řešení pro digitální podnik – Digital Enterprise – pomáhá společnostem ze všech odvětví integrovat a digitalizovat podnikové procesy. S digitalizací můžete začít v kterékoli části hodnotového řetězce v existujících výrobních závodech i na zelené louce, na základě standardizovaných a otevřených rozhraní. 

Digitální dvojče vám umožní díky propojení virtuálního a reálného světa a za použití simulací, datové analytiky a kolaborativních nástrojů zrychlit a zefektivnit vývoj nových produktů, zavádění změn do výroby a celkově optimalizovat i produkt a výrobu samotnou.  Podniky tak mohou inovovat rychleji a s menším rizikem, při výrazně nižší potřebě reálných prototypů. Zároveň dochází ke sběru a analýze dat o vyrobených produktech a výrobě již od okamžiku najíždění nové výroby a dále během celého životního cyklu. Veškeré získané informace jsou bez prodlení poskytnuty jako zpětná vazba pro další vývoj produktu a do výroby.

 

Digitální dvojče je přesným virtuálním modelem produktu nebo výrobního zařízení, procesu či systému. Dokáže zaznamenat jejich vývoj během celého životního cyklu a pomáhá předpovídat chování, optimalizovat výkon a další užitné vlastnosti a přenášet zkušenosti z praxe zpět do vývoje. 

Koncept společnosti Siemens zahrnuje tři různé formy digitálního dvojčete – digitální dvojče produktu, digitální dvojče výroby a digitální dvojče výkonu produktu i výroby. Díky unikátnímu know-how, znalostem a nepřetržitým investicím do výzkumu a vývoje, je společnost Siemens jediná na světě, která nabízí kompletní řešení digitálních dvojčat.

 

Hlavním smyslem digitálního dvojčete je vytvořit zpětnovazebné spojení mezi virtuálním světem vývoje produktu a plánování výroby a reálným světem výrobního systému a výkonu produktu. Toto propojení přináší nové poznatky z reálného světa snadno a rychle zpět do vývoje. Digitální dvojče zároveň umožňuje velmi efektivně simulovat chování, predikovat budoucí vývoj a porovnávat různé scénáře. Digitální dvojče je tedy velmi výkonná sada nástrojů pro kvalitní rozhodování a nepřetržitou optimalizaci v rámci celého svého hodnotového řetězce.

Kompletní horizontální integrace umožňuje propojit celý proces od vývoje produktu až po sledování využití produktu v praxi, zlepšit spolupráci a překlenout informační sila v rámci podniku. Při horizontální integraci a implementaci digitálního dvojčete vzniká obrovské množství dat. Zásadní je tato data efektivně a intenzivně využívat.

Díky vertikální integraci je analýza dat možná i přímo ve výrobě. Jinými slovy to znamená, že provozní technologie (OT) jsou nyní propojeny s informačními technologiemi (IT), a mohou tak využívat jejich schopnosti. Díky této kombinaci vznikají zcela nové možnosti optimalizace, například v rámci monitorování výrobních zařízení, prediktivní údržby, řízení kvality, ale i zcela nové obchodní modely, jako např. „pay-per-use“.

Tato řešení také umožňují rychle vyvíjet a nasazovat nové průmyslové aplikace a využívat možnosti umělé inteligence. Díky těmto technologiím je integrace provozních a informačních technologií mnohem rychlejší a snadnější. Celková výkonnost digitálního podniku roste s propojením všech systémů a nástrojů od čidel a řídících systémů jednotlivých výrobních zařízení až po podnikové informační systémy v cloud vrstvě.

Co tvoří digitální podnik?

Společnost Siemens nabízí komplexní  portfolio řešení pro digitální podnik jak pro oblast procesního, tak diskrétního průmyslu. Umožňuje tak naplno využít příležitostí, které přináší digitalizace a Průmysl 4.0. 

 

Proč se stát digitálním podnikem?

Být rychlejší, flexibilnější, efektivnější a připravený na požadavky zákazníků. Podívejte se, jak digitalizace pomáhá průmyslovým podnikům zvládnout dnešní i budoucí výzvy.

Videa

Videogalerie

PODCAST s Františkem Podzimkem: Od ostrůvkových řešení po digitální podnik

Digitalizace je strategické téma a je potřeba ji řešit koncepčně,“ tvrdí František Podzimek v novém podcastu.

Celý podcast o digitálním podniku a možnostech moderních technologií si můžete pustit na webu Industry Cluser 4.0

Technologie

Připravte se na budoucnost s integrací špičkových technologií

Integrované špičkové technologie v portfoliu řešení pro digitální podnik umožňují chytré využívání dat. Otevírají tím cestu na další úroveň digitální transformace v průmyslu, propojením informačních a provozních a výrobních technologií.

MindSphere – otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí

MindSphere umožňuje podnikům z nejrůznějších průmyslových odvětví po celém světě propojit strojní zařízení a fyzickou infrastrukturu s digitálním světem. 

 

MindSphere podporuje celou řadu komunikačních protokolů. Vysoká konektivita systému usnadňuje integraci do světa IoT a otevírá tak cestu k digitálnímu podniku. Využití dat z prakticky libovolného počtu strojů, zařízení, podnikových systémů a sjednocených zdrojů připojených do MindSphere umožňuje analýzu provozních dat v reálném čase. Poznatky získané touto analýzou mohou být využity k optimalizaci procesů a zdrojů, růstu produktivity, tvorbě nových obchodních modelů a snižování provozních nákladů a výdajů na údržbu.

Nabídka

Vše, co skutečně umožňuje zavádět digitální podnik

Naše nabídka obsahuje vše, co potřebujete pro úspěšnou digitální transformaci vaší společnosti.
Vertikály

Digitální podnik má řešení pro každé odvětví průmyslu

Každá společnost má své specifické potřeby a výzvy, kterým musí čelit. Proto má digitální podnik řešení pro konkrétní nároky nejrůznějších průmyslových odvětví.

Digitální podnik v každém odvětví

Každé průmyslové odvětví i každý podnik má specifické potřeby a požadavky. Díky našim dlouholetým zkušenostem a komplexním znalostem trhu můžeme našim zákazníkům nabídnout nejvhodnější řešení, produkty a služby, které mohou efektivně využít ve svých podnicích.
Reference

Inovace, které pomáhají našim zákazníkům

Siemens nabízí řešení pro digitální podnik a úspěšné zvládnutí transformace energetických systémů, které již dnes pomáhá naplno využít výhod digitalizace.
Kontakt

Kontaktujte nás

S naším portfoliem pro digitální podnik můžete realizovat digitální transformaci i ve vaší společnosti. Kontaktujte nás – naši specialisté vám rádi pomohou.