Digitální podnik – buďte o krok napřed!

Nekonečné množství dat otevírá nekonečně možností
Chcete se zeptat na více informací?

Kontaktujte nás!

Digitalizace přetváří současnou podobu průmyslu

Posouváme digitální transformaci na novou úroveň díky efektivní integraci hardwaru, softwaru a špičkových technologií.

Flexibilnější výroba, vyšší produktivita a vznik nových obchodních modelů – to vše je dnes možné díky digitálním řešením. Průmyslové technologie budoucnosti ale nabízejí ještě větší potenciál a nové možnosti, díky kterým podniky ve výrobním a zpracovatelském průmyslu dokážou splnit individuální požadavky svých zákazníků.

 

Portfolio řešení pro digitální podnik společnosti Siemens umožňuje průmyslovým firmám všech velikostí zavádět nejmodernější technologie v oblasti automatizace a digitalizace. Využijte naplno potenciál digitalizace a připravte se na další kroky digitální transformace podle principů Průmyslu 4.0 .

Proč potřebujeme digitální podnik?

Využijte maximálně příležitosti, které podnikům přináší digitalizace

Společnost Siemens nabízí kompletní portfolio softwarových a automatizačních řešení pro digitální podnik – Digital Enterprise. Díky těmto řešením mohou podniky maximálně využít všechny příležitosti, které jim digitalizace nabízí a zvýšit svoji flexibilitu, efektivitu a schopnost uvádět nové inovativní produkty rychle na trh.

Digitalizace celého hodnotového řetězce

Portfolio produktů a řešení pro digitální podnik – Digital Enterprise – pomáhá společnostem ze všech odvětví integrovat a digitalizovat podnikové procesy. S digitalizací můžete začít v kterékoli části hodnotového řetězce v existujících výrobních závodech i na zelené louce, na základě standardizovaných a otevřených rozhraní. 

Digitální dvojče vám umožní díky propojení virtuálního a reálného světa a za použití simulací, datové analytiky a kolaborativních nástrojů zrychlit a zefektivnit vývoj nových produktů, zavádění změn do výroby a celkově optimalizovat i produkt a výrobu samotnou.  Podniky tak mohou inovovat rychleji a s menším rizikem, při výrazně nižší potřebě reálných prototypů. Zároveň dochází ke sběru a analýze dat o vyrobených produktech a výrobě již od okamžiku najíždění nové výroby a dále během celého životního cyklu. Veškeré získané informace jsou bez prodlení poskytnuty jako zpětná vazba pro další vývoj produktu a do výroby.

 

Digitální dvojče je přesným virtuálním modelem produktu nebo výrobního zařízení, procesu či systému. Dokáže zaznamenat jejich vývoj během celého životního cyklu a pomáhá předpovídat chování, optimalizovat výkon a další užitné vlastnosti a přenášet zkušenosti z praxe zpět do vývoje. 

Koncept společnosti Siemens zahrnuje tři různé formy digitálního dvojčete – digitální dvojče produktu, digitální dvojče výroby a digitální dvojče výkonu produktu i výroby. Díky unikátnímu know-how, znalostem a nepřetržitým investicím do výzkumu a vývoje, je společnost Siemens jediná na světě, která nabízí kompletní řešení digitálních dvojčat.

 

Hlavním smyslem digitálního dvojčete je vytvořit zpětnovazebné spojení mezi virtuálním světem vývoje produktu a plánování výroby a reálným světem výrobního systému a výkonu produktu. Toto propojení přináší nové poznatky z reálného světa snadno a rychle zpět do vývoje. Digitální dvojče zároveň umožňuje velmi efektivně simulovat chování, predikovat budoucí vývoj a porovnávat různé scénáře. Digitální dvojče je tedy velmi výkonná sada nástrojů pro kvalitní rozhodování a nepřetržitou optimalizaci v rámci celého svého hodnotového řetězce.

Kompletní horizontální integrace umožňuje propojit celý proces od vývoje produktu až po sledování využití produktu v praxi, zlepšit spolupráci a překlenout informační sila v rámci podniku. Při horizontální integraci a implementaci digitálního dvojčete vzniká obrovské množství dat. Zásadní je tato data efektivně a intenzivně využívat.

Díky vertikální integraci je analýza dat možná i přímo ve výrobě. Jinými slovy to znamená, že provozní technologie (OT) jsou nyní propojeny s informačními technologiemi (IT), a mohou tak využívat jejich schopnosti. Díky této kombinaci vznikají zcela nové možnosti optimalizace, například v rámci monitorování výrobních zařízení, prediktivní údržby, řízení kvality, ale i zcela nové obchodní modely, jako např. „pay-per-use“.

Tato řešení také umožňují rychle vyvíjet a nasazovat nové průmyslové aplikace a využívat možnosti umělé inteligence. Díky těmto technologiím je integrace provozních a informačních technologií mnohem rychlejší a snadnější. Celková výkonnost digitálního podniku roste s propojením všech systémů a nástrojů od čidel a řídících systémů jednotlivých výrobních zařízení až po podnikové informační systémy v cloud vrstvě.

Co tvoří digitální podnik?

Společnost Siemens nabízí komplexní  portfolio řešení pro digitální podnik jak pro oblast procesního, tak diskrétního průmyslu. Umožňuje tak naplno využít příležitostí, které přináší digitalizace a Průmysl 4.0. 

 

Proč se stát digitálním podnikem?

Být rychlejší, flexibilnější, efektivnější a připravený na požadavky zákazníků. Podívejte se, jak digitalizace pomáhá průmyslovým podnikům zvládnout dnešní i budoucí výzvy.

Videa

Videogalerie

Záznam webináře: Digitální dvojče – přínosy a možnosti aplikací

Získejte záznam webináře, na kterém se dozvíte o principech digitálního dvojčete a jeho praktickém využití v průmyslové praxi. Řešení jak pro malé, tak velké firmy, které chtějí dosahovat maximální efektivity prostřednictvím průmyslové digitalizace, automatizace a komunikace.

Technologie

Připravte se na budoucnost s integrací špičkových technologií

Integrované špičkové technologie v portfoliu řešení pro digitální podnik umožňují chytré využívání dat. Otevírají tím cestu na další úroveň digitální transformace v průmyslu, propojením informačních a provozních a výrobních technologií.

MindSphere – otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí (IoT)

MindSphere umožňuje podnikům z nejrůznějších průmyslových odvětví po celém světě propojit strojní zařízení a fyzickou infrastrukturu s digitálním světem. 

 

MindSphere podporuje celou řadu komunikačních protokolů. Vysoká konektivita systému usnadňuje integraci do světa IoT a otevírá tak cestu k digitálnímu podniku. Využití dat z prakticky libovolného počtu strojů, zařízení, podnikových systémů a sjednocených zdrojů připojených do MindSphere umožňuje analýzu provozních dat v reálném čase. Poznatky získané touto analýzou mohou být využity k optimalizaci procesů a zdrojů, růstu produktivity, tvorbě nových obchodních modelů a snižování provozních nákladů a výdajů na údržbu.

 

Platforma MindSphere nabízí tři balíčky řešení, které vás provedou všemi fázemi zavádění internetu věcí. 

Nabízíme komplexní portfolio digitálních řešení

Vertikály

Digitální podnik má řešení pro každé odvětví průmyslu

Každá společnost má své specifické potřeby a výzvy, kterým musí čelit. Proto má digitální podnik řešení pro konkrétní nároky nejrůznějších průmyslových odvětví.

Digitální podnik v každém odvětví

Každé průmyslové odvětví i každý podnik má specifické potřeby a požadavky. Díky našim dlouholetým zkušenostem a komplexním znalostem trhu můžeme našim zákazníkům nabídnout nejvhodnější řešení, produkty a služby, které mohou efektivně využít ve svých podnicích.
Reference

Inovace, které pomáhají našim zákazníkům

Siemens nabízí řešení pro digitální podnik a úspěšné zvládnutí transformace energetických systémů, které již dnes pomáhá naplno využít výhod digitalizace.
Kontakt

Kontaktujte nás