Digitální podnik – buďte o krok napřed!

Nekonečné množství dat otevírá nekonečně možností
Zajímá vás více informací?

Kontaktujte nás!

Digitalizace přetváří současnou podobu průmyslu

Posouváme digitální transformaci na novou úroveň díky efektivní integraci hardwaru, softwaru a špičkových technologií.

Flexibilnější výroba, vyšší produktivita a vznik nových obchodních modelů – to vše je dnes možné díky digitálním řešením. Průmyslové technologie budoucnosti ale nabízejí ještě větší potenciál a nové možnosti, díky kterým podniky ve výrobním a zpracovatelském průmyslu dokážou splnit individuální požadavky svých zákazníků.

 

Portfolio řešení pro digitální podnik společnosti Siemens umožňuje průmyslovým firmám všech velikostí zavádět nejmodernější technologie v oblasti automatizace a digitalizace. Využijte naplno potenciál digitalizace a připravte se na další kroky digitální transformace podle principů Průmyslu 4.0 .

Proč potřebujeme digitální podnik?

Využijte maximálně příležitosti, které podnikům přináší digitalizace

Společnost Siemens nabízí kompletní portfolio softwarových a automatizačních řešení pro digitální podnik – Digital Enterprise. Díky těmto řešením mohou podniky maximálně využít všechny příležitosti, které jim digitalizace nabízí a zvýšit svoji flexibilitu, efektivitu a schopnost uvádět nové inovativní produkty rychle na trh.

Digitalizace celého hodnotového řetězce

Portfolio produktů a řešení pro digitální podnik – Digital Enterprise – pomáhá společnostem ze všech odvětví integrovat a digitalizovat podnikové procesy. S digitalizací můžete začít v kterékoli části hodnotového řetězce v existujících výrobních závodech i na zelené louce, na základě standardizovaných a otevřených rozhraní. 

Digitální dvojče vám umožní díky propojení virtuálního a reálného světa a za použití simulací, datové analytiky a kolaborativních nástrojů zrychlit a zefektivnit vývoj nových produktů, zavádění změn do výroby a celkově optimalizovat i produkt a výrobu samotnou.  Podniky tak mohou inovovat rychleji a s menším rizikem, při výrazně nižší potřebě reálných prototypů. Zároveň dochází ke sběru a analýze dat o vyrobených produktech a výrobě již od okamžiku najíždění nové výroby a dále během celého životního cyklu. Veškeré získané informace jsou bez prodlení poskytnuty jako zpětná vazba pro další vývoj produktu a do výroby.

 

Digitální dvojče je přesným virtuálním modelem produktu nebo výrobního zařízení, procesu či systému. Dokáže zaznamenat jejich vývoj během celého životního cyklu a pomáhá předpovídat chování, optimalizovat výkon a další užitné vlastnosti a přenášet zkušenosti z praxe zpět do vývoje. 

Koncept společnosti Siemens zahrnuje tři různé formy digitálního dvojčete – digitální dvojče produktu, digitální dvojče výroby a digitální dvojče výkonu produktu i výroby. Díky unikátnímu know-how, znalostem a nepřetržitým investicím do výzkumu a vývoje, je společnost Siemens jediná na světě, která nabízí kompletní řešení digitálních dvojčat.

 

Hlavním smyslem digitálního dvojčete je vytvořit zpětnovazebné spojení mezi virtuálním světem vývoje produktu a plánování výroby a reálným světem výrobního systému a výkonu produktu. Toto propojení přináší nové poznatky z reálného světa snadno a rychle zpět do vývoje. Digitální dvojče zároveň umožňuje velmi efektivně simulovat chování, predikovat budoucí vývoj a porovnávat různé scénáře. Digitální dvojče je tedy velmi výkonná sada nástrojů pro kvalitní rozhodování a nepřetržitou optimalizaci v rámci celého svého hodnotového řetězce.

Kompletní horizontální integrace umožňuje propojit celý proces od vývoje produktu až po sledování využití produktu v praxi, zlepšit spolupráci a překlenout informační sila v rámci podniku. Při horizontální integraci a implementaci digitálního dvojčete vzniká obrovské množství dat. Zásadní je tato data efektivně a intenzivně využívat.

Díky vertikální integraci je analýza dat možná i přímo ve výrobě. Jinými slovy to znamená, že provozní technologie (OT) jsou nyní propojeny s informačními technologiemi (IT), a mohou tak využívat jejich schopnosti. Díky této kombinaci vznikají zcela nové možnosti optimalizace, například v rámci monitorování výrobních zařízení, prediktivní údržby, řízení kvality, ale i zcela nové obchodní modely, jako např. „pay-per-use“.

Tato řešení také umožňují rychle vyvíjet a nasazovat nové průmyslové aplikace a využívat možnosti umělé inteligence. Díky těmto technologiím je integrace provozních a informačních technologií mnohem rychlejší a snadnější. Celková výkonnost digitálního podniku roste s propojením všech systémů a nástrojů od čidel a řídících systémů jednotlivých výrobních zařízení až po podnikové informační systémy v cloud vrstvě.

Co tvoří digitální podnik?

Společnost Siemens nabízí komplexní  portfolio řešení pro digitální podnik jak pro oblast procesního, tak diskrétního průmyslu. Umožňuje tak naplno využít příležitostí, které přináší digitalizace a Průmysl 4.0. 

 

Proč se stát digitálním podnikem?

Být rychlejší, flexibilnější, efektivnější a připravený na požadavky zákazníků. Podívejte se, jak digitalizace pomáhá průmyslovým podnikům zvládnout dnešní i budoucí výzvy.

Videa

Videogalerie

PODCAST s Františkem Podzimkem: Od ostrůvkových řešení po digitální podnik

Digitalizace je strategické téma a je potřeba ji řešit koncepčně,“ tvrdí František Podzimek v novém podcastu.

Celý podcast o digitálním podniku a možnostech moderních technologií si můžete pustit na webu Industry Cluser 4.0

Technologie

Připravte se na budoucnost s integrací špičkových technologií

Integrované špičkové technologie v portfoliu řešení pro digitální podnik umožňují chytré využívání dat. Otevírají tím cestu na další úroveň digitální transformace v průmyslu, propojením informačních a provozních a výrobních technologií.

MindSphere – otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí

MindSphere umožňuje podnikům z nejrůznějších průmyslových odvětví po celém světě propojit strojní zařízení a fyzickou infrastrukturu s digitálním světem. 

 

MindSphere podporuje celou řadu komunikačních protokolů. Vysoká konektivita systému usnadňuje integraci do světa IoT a otevírá tak cestu k digitálnímu podniku. Využití dat z prakticky libovolného počtu strojů, zařízení, podnikových systémů a sjednocených zdrojů připojených do MindSphere umožňuje analýzu provozních dat v reálném čase. Poznatky získané touto analýzou mohou být využity k optimalizaci procesů a zdrojů, růstu produktivity, tvorbě nových obchodních modelů a snižování provozních nákladů a výdajů na údržbu.

Nabízíme komplexní portfolio digitálních řešení

Vertikály

Digitální podnik má řešení pro každé odvětví průmyslu

Každá společnost má své specifické potřeby a výzvy, kterým musí čelit. Proto má digitální podnik řešení pro konkrétní nároky nejrůznějších průmyslových odvětví.

Digitální podnik v každém odvětví

Každé průmyslové odvětví i každý podnik má specifické potřeby a požadavky. Díky našim dlouholetým zkušenostem a komplexním znalostem trhu můžeme našim zákazníkům nabídnout nejvhodnější řešení, produkty a služby, které mohou efektivně využít ve svých podnicích.
Reference

Inovace, které pomáhají našim zákazníkům

Siemens nabízí řešení pro digitální podnik a úspěšné zvládnutí transformace energetických systémů, které již dnes pomáhá naplno využít výhod digitalizace.
Kontakt

Kontaktujte nás