´=

Digitální podnik pro výrobní průmysl

Začněte s digitální transformací právě teď
Zvládněte výzvy

Využijte možnosti digitální transformace na maximum

S novými možnostmi digitalizace zvládnete dnešní i budoucí výzvy hravě

Výzvy, kterým čelí diskrétní průmysl, neustále rostou, a výroba zboží je stále náročnější. Převratné a nové možnosti digitalizace mohou společnostem pomoci tyto výzvy zvládnout.

 

Pomohou zkrátit dobu potřebnou pro uvedení na trh, zvýšit flexibilitu a kvalitu produktů a také efektivitu. Díky digitalizaci je rovněž možné vytvářet nové obchodní modely a zvýšit bezpečnost v rámci společnosti.

 

Ucelený přístup

Ucelený přístup k optimalizaci celého hodnotového řetězce

Výrobní společnosti a výrobci strojů mohou s digitalizací začít v kterékoli fázi hodnotového řetězce.

Výrobní společnosti mohou díky produktům a řešením pro digitální podnik integrovat a digitalizovat své obchodní procesy - včetně dodavatelů. Mohou začít v jakékoli fázi hodnotového řetězce, od návrhu produktu přes plánování a projektování výroby, až po její realizaci a servis, a rozšiřovat proces digitalizace postupně krok za krokem.

 

To samé platí pro výrobu strojů: od návrhu přes projektování, zprovoznění, provoz, až po servis. MindSphere - otevřený operační systém a cloudové řešení pro průmyslový internet věcí otevírá brány do světa internetu věcí. To znamená, že pro zajištění neustálé optimalizace mohou výrobci analyzovat své výrobní zařízení a produkty během skutečného používání a zadávat zpět zjištěné poznatky do celého hodnotového řetězce. Výrobci strojů mohou provádět analýzy výkonu strojů, aby je mohli neustále optimalizovat či dokonce vytvářet nové strojní koncepty.

Záznam webináře: Digitální dvojče – přínosy a možnosti aplikací

Získejte záznam webináře, na kterém se dozvíte o principech digitálního dvojčete a jeho praktickém využití v průmyslové praxi. Řešení jak pro malé, tak velké firmy, které chtějí dosahovat maximální efektivity prostřednictvím průmyslové digitalizace, automatizace a komunikace.

Digitální dvojče

Komplexní digitální dvojče - podrobné informace

Náš ucelený přístup k tvorbě digitálního dvojčete vám nabízí hmatatelné výhody: Můžete výrazně snížit počet potřebných prototypů, předpovídat výkon výrobní jednotky a samotných produktů a zajistit takovou výrobu, jakou zákazníci očekávají.

Digitální dvojče ve výrobním podniku

Digitální dvojče je přesným virtuálním modelem produktu nebo zařízení. Zobrazí jejich vývoj během celého životního cyklu a pomáhá obsluze předpovídat chování, optimalizovat výkon a zavádět poznatky na základě předchozích návrhů a zkušeností z výroby.

Náš komplexní koncept digitálního dvojčete zahrnuje tři různé formy: digitální dvojče produktu, digitální dvojče výroby a digitální dvojče výkonu produktu i výroby. Díky komplexním odborným znalostem z oboru a optimalizovaným nástrojům je Siemens jedinou společností, která dokáže nabídnout ucelený přístup.

 

Možnosti, které digitální dvojče nabízí v rámci scénářů ""co kdyby"" a prognóz budoucího výkonu, jsou obrovské. Hlavním cílem digitálního dvojčete je vytvořit zpětnovazebné spojení mezi virtuálním světem vývoje produktu a plánování výroby a fyzickým světem výrobního systému a výkonu produktu. Toto propojení přináší nové poznatky z fyzického světa, díky nimž je možné provádět informovaná rozhodnutí po celý životní cyklus produktů a výrobních operací.

Digitální dvojče posouvá produktivitu ve výrobě letadel k novým hranicím

Digitalizace již mění téměř každou oblast života i stávající obchodní modely. V průmyslu se mohou nápady na nové produkty stávat realitou díky inspiraci technologickými trendy, jako je například generativní navrhování a inteligentní modely. Aditivní výroba a pokročilá robotika vnášejí do výroby zcela nové a inovativní pohledy, a využití cloudových řešení a automatizace poznatků umožňuje výrobcům strojů vytvářet nové modely služeb.

...  v kostce: Portfolio řešení pro digitální podnik pro výrobní společnosti

Stáhnout iPDF

Digitální dvojče ve výrobě strojů a zařízení

Digitální dvojče je přesným virtuálním modelem stroje nebo výrobního zařízení. Zobrazí jejich vývoj během celého životního cyklu a pomáhá obsluze předpovídat chování, optimalizovat výkon a zavádět poznatky na základě předchozích návrhů a zkušeností z výroby.

Náš komplexní koncept digitálního dvojčete zahrnuje tři různé formy: digitální dvojče produktu, digitální dvojče výroby a digitální dvojče výkonu produktu i výroby. Díky komplexním odborným znalostem z oboru a optimalizovaným nástrojům je Siemens jedinou společností, která dokáže nabídnout ucelený přístup.

 

Možnosti, které digitální dvojče nabízí v rámci scénářů ""co kdyby"" a prognóz budoucího výkonu, jsou obrovské. Hlavním cílem digitálního dvojčete je vytvořit zpětnovazebné spojení mezi virtuálním světem vývoje produktu a plánování výroby a fyzickým světem výrobního systému a výkonu produktu. Toto propojení přináší nové poznatky z fyzického světa, díky nimž je možné provádět informovaná rozhodnutí po celý životní cyklus produktů a výrobních operací.

Digitální dvojče nabízí výrobcům strojů a zařízení nové možnosti

Díky novým konceptům strojů a zařízení je možné zvýšit flexibilitu v průmyslu až na hranici individuální velkovýroby. Jedním z předpokladů je integrace a digitalizace celého hodnotového řetězce ve výrobě strojů. Právě v tu chvíli přichází na řadu digitální dvojče stroje, jeho výroby a výkonu výroby a reálného stroje v praxi. Přečtěte si další informace o digitálním dvojčeti v oblasti výroby strojů a projektování zařízení.

...  v kostce: Portfolio řešení pro digitální podnik pro výrobce strojů

Stáhnout iPDF

Portfolio řešení

Digital Enterprise Suite – to je naše jedinečná nabídka v oblasti digitální transformace

Sada produktů a řešení pro digitální podnik představuje integrované portfolio průmyslového softwaru a automatizace pro diskrétní průmysl. Výrobcům produktů, strojů a výrobních linek to umožňuje začleňovat a digitalizovat celý hodnotový řetězec - včetně dodavatelů.

PLM - řízení životního cyklu produktu

Snadná integrace dat z celého životního cyklu

Siemens PLM Software pomáhá společnostem všech velikostí po celém světě při transformaci jejich podnikání a vývoji inovativních produktů a služeb. Naši zákazníci mohou pak lépe a úspěšně reagovat na výzvy, které jim digitalizace přináší. Naše řešení optimalizují jejich procesy od plánování a vývoje přes výrobu a podporu životního cyklu až po zavádění inovací.

Teamcenter

Platforma pro spolupráci v digitálním podniku

Software Teamcenter je moderní a adaptabilní PLM systém, který propojuje lidi a procesy napříč nejrůznějšími funkcemi a se zaměřením na digitální inovace. Bezkonkurenční rozsah portfolia Teamcenter vám pomůže překonat mnohem více nesnadných výzev potřebných pro vývoj úspěšných produktů. Snadné a intuitivní uživatelské rozhraní softwaru Teamcenter ještě více zjednoduší zapojení pracovníků na nejrůznějších úrovních organizace do procesu vývoje produktu.

Mentor Graphics

Optimální návrh elektroniky

Mentor Graphics umožňuje rychlejší a cenově dostupnější vývoj lepších elektronických produktů. S inovativními produkty a řešeními mohou projektanti zvládat výzvy ve stále komplexnějším světě navrhování rozvaděčů a čipů.

Siemens Opcenter

Kompletní digitalizace výroby

Siemens Opcenter (dříve Manufacturing Operations Center) je ucelené MOM řešení (Manufacturing Operations Management), které vám umožní zavést strategii kompletní digitalizace výrobních provozů. 

Totally Integrated Automation

Komplexní, konzistentní, jedinečný

Úlohou automatizačních technologií vždy bylo, je a bude zvyšovat produktivitu v průmyslu. Právě proto pokrývá TIA celý hodnotový řetězec pro průmyslové i strojní inženýry a výrobce zařízení. Výsledkem tohoto uceleného a konzistentního přístupu je skutečná přidaná hodnota.

TIA Portal

Vaše brána do automatizace v digitálním podniku

Inženýrské prostředí TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) vám nabízí neomezený přístup k našemu širokému spektru digitalizovaných automatizačních služeb, od digitálního plánování a integrovaného projektování až po transparentní provoz. Nová verze softwaru vám například díky simulačním nástrojům pomůže zkrátit dobu potřebnou pro uvedení na trh, zvýšit produktivitu vašeho zařízení s pomocí další diagnostiky a funkcí pro hospodaření s energií, a zároveň nabízí širší flexibilitu s možností propojení až na úroveň řízení.

Software CNC Shopfloor Management

Vaše cesta k vyšší produktivitě se softwarem CNC Shopfloor Management

Digitalizace trvale udržitelným způsobem mění celé výrobní procesy. Výrobci i operátoři strojů a zařízení tak mohou flexibilně reagovat na požadavky trhu a zvyšovat produktivitu. Integrované portfolio produktů a řešení Digital Enterprise Suite zahrnuje hardware a software pro digitální podniky. Software CNC Shopfloor Management, který je určen speciálně pro potřeby podniků v oblasti obrábění, umožňuje správu, analýzu a optimalizaci obráběcích strojů bez ohledu na výrobce řídicího systému.

SINUMERIK ONE

Vdechněte život svým nápadům

Digitální CNC systém SINUMERIK ONE vdechne život vašim nápadům. SINUMERIK ONE je CNC systém zaměřený na budoucnost určený pro vysoce produktivní obráběcí stroje. SINUMERIK ONE je mnohem více než jen výkonná hardwarová inovace. Díky digitálnímu dvojčeti se stává klíčovým prvkem digitální transformace, který vám pomůže simulovat a otestovat pracovní postupy kompletně ve virtuálním prostředí.

Digitální konektivita pro průmysl

Zvládněte digitalizaci

Díky digitální konektivitě pro průmysl získá zařízení inteligentní funkce, z věcí se stává průmyslový internet věcí a nápady se stávají skutečností. Naše nabídka v sobě spojuje základní prvky digitální infrastruktury, jako jsou průmyslové identifikační a lokalizační systémy, průmyslovou bezpečnost a klíčové technologie budoucnosti, jako je průmyslová síť 5G, TSN a CloudConnect.

Služby pro digitální podnik

Podpořte svou digitální transformaci

Naši specialisté vás díky svým rozsáhlým odborným znalostem a zkušenostem s digitalizací a komplexním znalostem v oboru provedou na vaší cestě k digitálnímu podniku. 

Průmyslová bezpečnost

Ochrana produktivity

Průmyslová bezpečnost je díky zajištění průběžného monitoringu a integrovaného zabezpečení důležitým základem průmyslové automatizace.

Špičkové technologie – budoucnost průmyslu

MindSphere - otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí (IoT)

MindSphere umožňuje průmyslovým podnikům různých velikostí po celém světě propojovat stroje a fyzické infrastruktury s cloudem a internetem věcí. Jedinečným způsobem usnadňuje mnoha odvětvím řešit jejich výzvy týkající se konektivity, analýzy dat a předpovídat nebo vyvíjet vlastní aplikace a vytvářet obchodní modely. Právě proto je oporou každému podniku na jeho cestě digitální transformací.

Více informací
Ústřední témata

Digital Enterprise Suite - podrobné informace

Digitalizace může začít v kterékoli části hodnotového řetězce. Proto se soustředíme na specifická řešení, například jak můžete svého cíle dosáhnout rychleji a flexibilněji.

Služby pro digitální podnik

Naši specialisté vás díky svým rozsáhlým odborným znalostem a zkušenostem s digitalizací a komplexním znalostem v oboru provedou na vaší cestě k digitálnímu podniku. Umožní tak rychlý, efektivní a komplexní vývoj produktů a výroby, které bude možné využít i v budoucnu.     Využijte znalostí našich specialistů a odstartujte digitalizaci svého podniku, krok za krokem.

Virtuální zprovoznění

Zprovoznění nového výrobního stroje, buňky nebo linky představuje kritickou fázi každého projektu. Teprve v tuto chvíli, krátce před schválením, zjistíte, zda celý systém a jeho mechanické, elektrické a automatizační komponenty fungují harmonicky a podle plánu. Nečekané chování rychle vede k prostojům a vyšším nákladům. Virtuální zprovoznění toto riziko výrazně zmenšuje.

Vstupte do digitální budoucnosti s Digital Enterprise Finance

Digitalizace ve výrobě pokračuje rychlým tempem a průmyslové podniky již samy zažívají významnou efektivitu a konkurenční výhody, které jim digitální transformace přináší. Nabídka Digital Enterprise Finance společnosti Siemens vám pomůže realizovat digitální budoucnost pomocí speciálních finančních řešení.

Specifická řešení pro vaše odvětví

Highlights

Digital Enterprise Suite v praxi

Podívejte se, jak naše portfolio Digital Enterprise Suite pomáhá podnikům ve výrobním průmyslu trvale zvyšovat konkurenceschopnost.

Příklady z praxe

Podívejte se na další zajímavé příklady z praxe při zavádění digitálního podniku

Příklady a využití v praxi

Čas již dozrál

Proměňte svou digitální transformaci v realitu - teď hned!

Nastal čas, aby podniky ve výrobním průmyslu využily potenciál digitalizace. Naše portfolio řešení Digital Enterprise Suite nabízí technické možnosti, díky nimž mohou podniky všech velikostí a ze všech odvětví zahájit svou digitální transformaci hned teď.

Digitalizační bonus pro produktivitu: Podívejte se, jak může digitalizace zvýšit produktivitu vašeho podniku.

Stáhnout příručku