Industrial Edge

Využijte naplno potenciál dat ze svých strojů a zařízení, získejte konkurenční výhodu a vytvořte si nové obchodní modely
Chcete se zeptat našich expertů na více informací?

Kontaktujte nás

Naše řešení pro Edge Computing: Industrial Edge

Správné zpracování dat v průmyslu nabírá na stále větším významu. Mnoho společností se již nyní zabývají analýzou strojů a výrobních dat pomocí průmyslových PC a jejich vlastních softwarů. Ačkoliv tento přístup přináší velké množství cenných poznatků, je zdrojově velmi náročný a vyžaduje časté manuální aktualizace k zajištění toho, že software, operační systém a kyberbezpečnost jsou vždy na nejvyšší úrovni. Díky Industrial Edge je vše jednodušší, rychlejší a bezpečnější – pro optimální využití vašich dat ve výrobě. Získejte a zpracujte vaše data bezpečně a přímo na stroji, bez zpoždění s využitím vašeho softwaru a centrální správy pro administraci, nasazení a aktualizaci zařízení.
Digital Enterprise Virtual Summit

Vědět více, rychleji reagovat a spolehlivěji se rozhodovat

Velké množství dat ve vaší společnosti zůstává téměř ležet „ladem“. Data ze strojů a jednotlivých procesů však zároveň nabízejí obrovsky cenné poznatky – jsou-li ovšem efektivně využita. Právě to vám umožní platforma Industrial Edge, díky níž můžete urychlit své reakce a dále zvýšit šanci na úspěch.

Jak můžete data využít ve svůj prospěch 

Součástí otevřené platformy pro edge computing Industrial Edge jsou edge přístroje, edge aplikace, edge konektivita a infrastruktura pro řízení aplikací a přístrojů. Přináší tak veškeré prvky edge computingu do průmyslu. Při edge computingu dochází ke zpracování dat přímo v místě jejich vzniku, tj. ve výrobních či obráběcích strojích, procesech a zařízeních. Nyní tak můžete konečně tato data prakticky využít k optimalizaci pracovních procesů, úspoře zdrojů a zlepšení kvality. S Industrial Edge můžete také dle potřeby využívat cloud computing, například k zajištění většího výpočetnímu výkonu, většího prostoru pro ukládání a ke vzdálenému přístupu. Všechna svá data tak máte neustále a kdykoli plně pod kontrolou.

Využívejte data snadno, spolehlivě a flexibilně

Platforma Siemens Industrial Edge se přizpůsobí vašim konkrétním očekáváním a požadavkům díky optimálnímu zpracování dat na okraji sítě.

Industrial Edge in your industry

Industrial Edge can be easily integrated in existing IT environments

Začleňte Industrial Edge do stávajícího IT prostředí

Díky centrální správě a automatizovaným úlohám lze Industrial Edge rychle a snadno začlenit do stávajících automatizačních a IT prostředí. A vzhledem k podpoře Docker a dalších nástrojů můžete dále rozšiřovat rozsah aplikací pro vaši výrobu s minimálními nároky.

Verze Industrial Edge

Edge Computing – z lokálního řešení do cloudu

Cloud nebo edge? Je to na vás, díky platformě Siemens Industrial Edge si můžete zvolit cokoliv, co vám bude vyhovovat.

Využijte to nejlepší z technologií Edge a Cloud Computingu

Díky Industrial Edge můžete využít všech výhod Edge a Cloud Computingu dle potřeb vaší společnosti. Industrial Edge vám umožňuje zpracovávat všechna data lokálně u stroje nebo je rychle předpřipravit pro cloud. Optimalizovaná data se mohou následně rychle přenést do cloudu, kde je možné využít větší výpočetní kapacity a většího uložiště. Mimo jiné vám také dovoluje přesnou analýzu dat po delší časové úseky. V závislosti na vaší aplikaci se tak můžete rozhodnout, zda využijete cloud jako přídavný produkt k Industrial Edge. 

Jaké výhody přináší Industrial Edge?

Konvenční zpracování výrobních dat je často nákladné a časově náročné. Zároveň nebývá často lehce škálovatelné a řádně zabezpečené. Platforma Siemens Industrial Edge přináší všechny tyto IT standardy, jako například centrální správa softwaru, přímo na úroveň stroje v průmyslovém standardu.
Portfolio

Edge Computing pro výrobní stroje, obráběcí stroje a továrny

Výrobní stroje, obráběcí stroje a továrny mají různé požadavky na analýzu strojních dat. Z tohoto důvodu náš systém Industrial Edge nabízí individuální řešení upravené pro jednotlivé požadavky.

Digital Enterprise pro vaší digitální transformaci

Der digitale Zwilling im Digital Enterprise

Díky portfoliu řešení Digital Enterprise je společnost Siemens lídrem digitální transformace průmyslu. Jednoduchá integrace automatizace, softwaru a špičkových technologií zvyšuje efektivitu celého průmyslu. Zjistěte, jak můžete využít výhod propojení virtuálního a reálného světa a jaké možnosti nabízí digitální dvojče produktu stroje, linky nebo celé výroby. Pro snadnější proces nasazení a implementaci digitalizace vám společnost Siemens nabízí komplexní konzultační služby a spolupráci na vývoji a nasazení vaší digitalizační strategie. Objevte nové možnosti, jaké vaše společnost může získat díky digitalizaci.

Zjistit více

Kontakt

Zjistěte více o Industrial Edge

Industrial Edge může zjednodušit bezpečný sběr strojních dat a analýzu ve vaší společnosti. Kontaktujte naše experty a zjistěte, jaká řešení vám můžeme nabídnout, abyste mohli plně využít potenciálu vašich výrobních dat.