MarCom Image Sinumerik Edge

SINUMERIK Edge: flexibilní a progresivní řešení pro digitalizaci obrábění

Monitoring kvality a vyšší produktivita díky vysokofrekvenčnímu přenosu dat
Chcete se zeptat našich expertů na více informací?

Kontaktujte nás

Siemens Machine Tool Days 2020
Digital Enterprise Virtual Summit
Hlavní přehled

Nové možnosti v oblasti obrábění

Edge computing je termín pro technologii decentrálního zpracování dat v místě jejich vzniku. SINUMERIK Edge je součástí platformy Siemens Industrial Edge a umožňuje naplno využít potenciál obráběcích strojů. Nabízí přístup ke všem dostupným datům ze strojního zařízení o rychlosti až 1.000 hodnot za sekundu na jednu proměnnou. Inteligentní zpracování dat umožňuje optimalizovat kvalitu procesů a zvyšovat dostupnost strojů a jejich produktivitu. Bezpečná a škálovatelná platforma rozšiřuje obráběcí stroje o další funkce, a zajišťuje tak hladký provoz výroby. Podívejte se, jak můžete s Edge Computing rozšířit možnosti strojů a jak vám tyto aplikace pomohou zvýšit zisk. Vydejte se s námi na cestu do digitální budoucnosti díky flexibilnímu a progresivnímu řešení SINUMERIK Edge.

Využijte naplno výhody SINUMERIK Edge

Vaše stroje generují obrovské množství dat. Jak je co nejlépe využít? SINUMERIK Edge umožňuje sběr těchto dat a následně jejich zpracování a analýzu. Specifické aplikace vám pak z vašich dat přinesou nové informace a možnosti využití.
Využijte svá data na maximum

Aplikace SINUMERIK Edge posouvají výrobu k dokonalosti

SINUMERIK Edge nabízí efektivní a chytré využití dat. Můžete využít naši specifickou aplikaci pro celou řadu různých úloh, nebo si můžete vytvořit vlastní aplikace na míru vašim konkrétním požadavkům.

Hledejte v datech to důležité

Velké objemy dat jsou cenným zdrojem informací pouze, když se chytře zpracovávají. Právě v tu chvíli přichází na řadu SIMUMERIK Edge. Kvalita obrobků a kvalita zpracování jsou nejdůležitější hodnoty v celém procesu. Sběr dat umožňuje průběžné sledování kvality zároveň s výrobou. Další důležitou hodnotou řetězce je technická dostupnost stroje. Diagnostická data strojního zařízení umožní přesný monitoring stavu a příslušnou optimalizaci údržby. Dalšími faktory, které se podílejí na zvyšování hodnoty, jsou efektivita a flexibilita získaná díky lepšímu porozumění důležitým proměnných jednotlivých procesů.

Aplikace SINUMERIK Edge společnosti Siemens

Siemens nabízí široké portfolio edge aplikací pro nejrůznější využití v praxi. Zjistěte, jak vám pomohou optimalizovat produktivitu obráběcích strojů.

Získejte data z obráběcího stroje a analyzujte je

S aplikací Analyze MyWorkpiece/Capture získáte přístup k vysokofrekvenčním datům přes rozhraní platformy SINUMERIK Edge. Obsluha stroje zaznamenává data o obrobku, nástroji a dráze nástroje ve velkém časovém rozlišení. Uživatel se sám rozhodne, o jakých datech chce mít přehled a kdy, například u vybraných pracovních kroků či sledování překročení mezních hodnot. Zaznamenaná data lze importovat do provozní aplikace Analyze MyWorkpiece/Toolpath pro další vizualizaci a analýzu. Verze „Capture4Analysis“ umožňuje analýzu dat u libovolné aplikace.

Monitoring kvality obrobků

Aplikace Analyze MyWorkpiece/Monitor pro vás sleduje kvalitu obrobků současně při výrobě. Uživatel si sám může navolit, které části procesu a proměnné chce monitorovat. Běžným příkladem využití je validace kvality obrobků a zjišťování opotřebení nástrojů. Aplikace pomáhá minimalizovat odpad, prodloužit životnost nástrojů a celkově zvyšuje kvalitu procesů. Mezi obvykle sledované proměnné patří odchylky v poloze, toku a řízení s využitím metod Six Sigma a do budoucna i umělé inteligence. Uživatel si bude moci aplikaci větší měrou nakonfigurovat sám.

Sledování kvality s pomocí umělé inteligence

Aplikace Analyze MyWorkpiece/Vision dokáže analyzovat kvalitu obrobků s pomocí umělé inteligence (AI) a přispívá tak k větší produktivitě obráběcího stroje. Software využívající umělou inteligenci a záběry z kamery rozezná, zda se v obráběcí části nacházejí správné obrobky a ve správně poloze. Je tak mnohem přesnější než lidské oko. Je-li obrobek ve správné poloze, může se spustit zpracování. Aplikace umí sledovat i opotřebení nástroje. Kamera navíc přenáší celý proces obrábění naživo a dokumentuje data ze všech záběrů. Analyze MyWorkpiece/Vision zajistí kvalitu práce a procesů a díky detekci opotřebení nástroje i mnohem efektivnější využívání zdrojů. Konfigurace aplikace je přizpůsobena obsluze stroje. Obsluha tak může využívat poznatky umělé inteligence bez nutnosti hlubších odborných znalostí. Snadné je i nastavení jednotlivých úkonů, což umožňuje snadné začlenění do výrobního procesu.

Optimální řízení polohy a pohybu při trochoidálním frézování

V provozech se často využívá konvenční frézování, které však bývá méně účinné kvůli působení vysokých sil obrábění a velkým deformačním úhlům. Trochoidální frézování naopak využívá optimalizované dráhy nástrojů. CNC programy vytvořené v systémech CAM ale mohou využít maximální výkon CNC pouze částečně, jelikož neustálé brzdění v přechodových bodech obrysu vede k nepříznivým rychlostním profilům. Aplikace Optimize MyMachining/Trochoidal nabízí systémové řešení, které umožňuje programování přímo na stroji bez potřeby systému CAM, což zajistí optimální řízení polohy a pohybu.

Údržba podle potřeby

S pomocí aplikace Analyze MyMachine/Condition lze využít vysokofrekvenční data z CNC obráběcího stroje a získat tak digitální obraz. Ten poskytne informace o opotřebení a požadavcích týkajících se údržby, a tím umožní provádět údržbu podle stavu stroje a zajistí jeho větší dostupnost. Časté monitorování stavu stroje a jeho porovnávání s referenčním stavem dokáže detekovat vážné odchylky a zabránit ztrátám ve výrobě díky údržbě podle potřeby. Příslušná MindSphere aplikace Analyze MyMachine/Condition dále umožňuje provádět rychlé vyhodnocení a analýzy stavu připojených strojních zařízení.

Připojení na míru

Jak připojit obráběcí stroj k řešení Siemens pro Edge computing

Objevte nové možnosti zpracování dat přímo na stroji

Edge zařízení nabízejí univerzální rozhraní

SINUMERIK Edge je kompatibilní s většinou standardních systémů SINUMERIK i systémů od jiných dodavatelů. Společnost Siemens neustále rozšiřuje možnosti rozhraní pro připojení většího množství systémů.

SINUMERIK adaptér, který funguje jako edge služba, umožňuje přístup k vysokofrekvenčním datům přímo z NCK. Navíc nabízí přístup k rozhraní BTSS, a tím i ke všem dostupným nízkofrekvenčním signálům a alarmům. Možnosti kompatibility dále rozšiřuje OPC-UA klient platformy SINUMERIK Edge, například pro data ze strojů Powerline. Data z programovatelných automatů jsou přístupná přes S7 komunikaci. Ve fázi vývoje jsou i další adaptéry pro připojení systémů od dalších dodavatelů a senzorů přes standardní rozhraní TCP/IP.

Zařízení SINUMERIK Edge jsou řízena centrálně přes jednotný backend systém. Ten umožňuje rychlou a snadnou distribuci nových verzí operačního systému, nových aplikací a aktualizací přímo na tato zařízení.

Uživatelé mohou vytvářet i vlastní aplikace pomocí sady pro vývoj aplikačního softwaru, která je k dispozici ke stažení zdarma. Zde můžete programovat ve většině jazyků vyšší úrovně, jako jsou C ++, Python nebo JavaScript. Díky funkci backend je možné aplikace následně nahrát a distribuovat do edge zařízení. Můžete tak vyvíjet specifické aplikace pro své potřeby a účinně distribuovat instalace a aktualizace přes edge řídicí systém.

SINUMERIK Edge v praxi

Příklady využití SINUMERIK Edge

Každá společnost i každé odvětví využívá data jiným způsobem. Podívejte se, jak některé firmy začlenily SINUMERIK Edge do svých pracovních postupů a jak využívají data ze svých strojních zařízení.

Článek na blogu

Přečtěte si nový článek na našem blogu od specialisty na SINUMERIK Edge Tilmana Resche.

Tilman Resch vysvětluje výhody digitalizace výrobních provozů, datové analytiky a přidané hodnoty aplikací Siemens SINUMERIK Edge.

blog article