Digitální podnik pro procesní průmysl – vyrábějte skutečné produkty rychleji

Digitální podnik pro zpracovatelský průmysl

Začněte s digitální transformací právě teď
Myslete na budoucnost procesního průmyslu!

Digitální transformace otevírá zcela nové možnosti

Zvládněte výzvy dneška a chopte se bezkonkurenčních a nových příležitostí

Všichni zákazníci ve vysoce dynamických odvětvích procesního průmyslu chtějí dosáhnout vyšší flexibility, efektivity a kvality, zkrátit dobu potřebnou pro uvedení na trh a zajistit si maximální bezpečnost. 

 

Se stále rostoucími nároky na dostupnost cenově přijatelných kvalitních materiálů a snížení ekologické náročnosti v procesním průmyslu pomáhá společnostem působícím v těchto odvětvích zavádění digitálního podniku - a to ve stávajících i nových zařízeních.

Digitální podnik jako konkurenční výhoda

Jak mohou firmy maximálně využít možnosti nabízené digitalizací

Společnost Siemens vytvořila ucelené portfolio softwarových a automatizačních řešení pro digitální podnik, aby firmám pomohla maximálně využít všechny možnosti, které jim digitalizace nabízí. Díky těmto řešením mohou podniky v diskrétním a procesním průmyslu zvýšit svoji flexibilitu a efektivitu a zrychlit procesy.

Digitalizace celého hodnotového řetězce

Portfolio produktů a řešení pro digitální podnik pomáhá společnostem ze všech odvětví integrovat a digitalizovat obchodní procesy s maximální možnou mírou flexibility v rámci celého transformačního procesu. Ucelený přístup společnosti Siemens zahrnuje vše od návrhu produktu, procesů a zařízení, přes projektování a zprovoznění, až po provoz a servis.

 

Na základě stabilní platformy pro spolupráci jsou součástí celého procesu i dodavatelé a intralogistika. S digitalizací můžete začít v kterékoli fázi hodnotového řetězce, je totiž určena pro nová i stávající zařízení a je založena na standardizovaných a otevřených rozhraních.

Digitální dvojče

Skutečná přidaná hodnota díky digitální továrně

Digitální dvojče představuje virtuální zobrazení reálného systému. Můžete si v něm zobrazit a optimalizovat celý životní cyklus zařízení a funguje jak u nových, tak u stávajících zařízení a projektů.

Náš komplexní koncept digitálního dvojčete zahrnuje tři různé formy: digitální dvojče produktu, digitální dvojče výroby a digitální dvojče výkonu produktu i výroby. Díky komplexním odborným znalostem z oboru a optimalizovaným nástrojům je Siemens jedinou společností, která dokáže nabídnout ucelený přístup.

 

Možnosti, které digitální dvojče nabízí v rámci scénářů ""co kdyby"" a prognóz budoucího výkonu, jsou obrovské. Cílem digitálního dvojčete v procesním průmyslu je uzavřené zpětnovazebné propojení mezi virtuální a reálnou výrobou s pomocí té správné digitální infrastruktury. Díky tomuto propojení může dvojče výkonu skutečné produkce připravit scénáře optimalizace ve virtuální výrobě. Po úspěšné simulaci a zavedení těchto scénářů začíná celý cyklus nanovo.

Digitální dvojče pro nové továrny a zařízení

Virtuální výroba se vytváří již ve fázi návrhu procesů a zařízení. Siemens vám přináší ucelenou nabídku pro návrh, simulaci a projektování procesního závodu. Díky platformám pro spolupráci, jako je například COMOS, a kompletní integraci dat od návrhu až po projektování a zprovoznění, vytvoříme automaticky digitální dvojče závodu včetně automatizačních řešení, která mohou být využita v reálné výrobě při minimálním úsilí - to vše šetří náklady na projektování a zkrátí dobu potřebnou pro zahájení výroby.

 

Ve skutečném světě pak řídicí systémy a software Siemens pro řízení provozu (MOM) zajistí spolehlivý chod výroby a sběr všech relevantních dat pro digitální dvojče výkonu. Toto dvojče vytvořené na základě reálných výrobních systémů a obohacené o data z internetu věcí optimalizuje výrobu a údržbu důležitého majetku.

 

Všechny tyto procesy a simulace optimalizačních scénářů nebo návrhy budoucích zařízení zajišťují zákazníkům optimalizaci výkonu jejich zařízení a optimální integraci dodavatelských řetězců.

Digitální dvojče pro stávající továrny a zařízení

Ve stávajících závodech jsou hardware, software a jednotlivé procesy pevnou součástí jejich běžného chodu někdy i několik desetiletí.

 

I zde však může být digitální dvojče obrovským přínosem při zlepšování současných procesů a aktiv. S pomocí technologií, jako je ContextCapture nebo digitální import dokumentů, je vytvořeno digitální dvojče stávajícího závodu, například s použitím Digital Twin Cloud Services PlantSight.

 

Digitální dvojče umožní analýzu informačních toků v zařízení, a modernizace a údržba je založena na dokumentaci skutečného stavu a příslušných provozních datech ze zařízení. To vše významným způsobem zkracuje dobu vyhledávání a chybovost. Vytvořené digitální dvojče s integrovanými pracovními postupy pak zůstává aktuální po celou zbývající životnost závodu - propojení virtuální a reálné produkce se tak uzavře.

Trička z kukuřice

Cathay Industrial Biotech Ltd.

V digitálním závodě společnosti Cathay Industrial Biotech Ltd. již biochemické procesy nahradily tradiční petrochemické způsoby výroby. Podnik zavedl díky našim produktům a službám průmyslovou výrobu s využitím obnovitelných materiálů, jako je kukuřice.

 

Bylo tak možné zavést velkovýrobu lepších produktů za konkurenční výrobní náklady oproti obdobné výrobě z ropy. 

 

Více informací

Záznam webináře: Digitální dvojče – přínosy a možnosti aplikací

Získejte záznam webináře, na kterém se dozvíte o principech digitálního dvojčete a jeho praktickém využití v průmyslové praxi. Řešení jak pro malé, tak velké firmy, které chtějí dosahovat maximální efektivity prostřednictvím průmyslové digitalizace, automatizace a komunikace.

Portfolio

Vše z jediného zdroje

Naše integrovaná nabídka hardwaru, softwaru a služeb vám pomůže proměnit digitální podnik v realitu. Využijte možnosti cenově výhodné výroby malých dávek, chytrého plánování údržby a minimálních prostojů – vždy při splnění průmyslových standardů, jako je Module Type Package (MTP), NAMUR Open Architecture (NOA) nebo OPC Unified Architecture (UA).

Software COMOS pro projektování vašeho zařízení

Ucelená správa vašeho zařízení

S integrovaným řešením softwaru COMOS můžete vytvářet digitální datové modely pro komplexní správu vašeho zařízení po celý jeho životní cyklus. COMOS Walkinside vám navíc nabízí výkonnou vizualizaci VR pro projektování, zprovoznění, školení a provoz.    

SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator

Integrované projektování - k dispozici ihned

Náš inovativní projektovací software SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator (PAA) představuje plně integrované řešení pro bezproblémové plánování automatizace vašeho zařízení. Zajistí konzistentní projektování bez přerušení chodu systému mezi plánováním automatizace a řídicím systémem SIMATIC PCS 7. Pro projektanty automatizačních řešení vytváří pomyslný digitální most mezi projektováním zařízení pomocí softwaru COMOS a řídicím systémem SIMATIC PCS 7.

Simulace SIMIT

Virtuální zprovoznění a školení operátorů pomocí platformy SIMIT

Platforma SIMIT vám umožní provádět v rámci jednoho systému komplexní simulace a testy automatizačních projektů i virtuální zprovoznění systémů, strojů a procesů. Platformu pro simulaci můžete navíc využít i v reálných školicích podmínkách ke školení obslužného personálu.

Řídicí systém SIMATIC PCS 7

Prostor pro nové možnosti

Více flexibility, rozšiřitelnosti, dostupnosi a bezpečnosti v procesní automatizaci! Připraveni na dnešní požadavky a budoucí výzvy: Bezproblémové systémy vznikají díky dokonalé koordinaci jednotlivých komponent, které jsou stejně individuální jako vaše zařízení.

PlantSight - cloudové služby a digitální dvojče

Jedno kompletní digitální dvojče pro procesní průmysl

PlantSight vám poskytne přístup k veškerým relevantním informacím o majetku z různých platforem a formátů prostřednictvím jednoho snadno přístupného internetového portálu. PlantSight shromáždí všechna data a informace, zasadí je do kontextu, provede jejich validaci a vizualizaci. Přemění nezpracovaná data na kompletní digitální dvojče zařízení, abyste mohli provádět informovaná rozhodnutí, zejména u stávajících projektů.

SIMATIC Batch

Automatizace dávek

Jednoduchá, flexibilní, škálovatelná: Snadná automatizace dávek díky SIMATIC BATCH. Využijte softwarový balíček SIMATIC BATCH z našeho základního řídicího systému SIMATIC PCS 7 a zavádějte i ty nejkomplexnější dávkovací procesy efektivně a za rozumnou cenu.

Siemens Opcenter

Kompletní digitalizace výroby

Siemens Opcenter (dříve Manufacturing Operations Center) je ucelené MOM řešení (Manufacturing Operations Management), které vám umožní zavést strategii kompletní digitalizace výrobních provozů. 

Software XHQ Operations Intelligence

Proměňte data na informace, které můžete využít v praxi!

XHQ je software pro provozní inteligenci používaný pro agregaci, integraci, analýzu a vizualizaci informací o infrastruktuře a obchodních informací z několika databázových zdrojů. XHQ vám poskytne snadný přístup ke komplexním datům, abyste se mohli rozhodovat rychleji a lépe, a to kdykoli a kdekoli.

Digitální konektivita pro průmysl

Flexibilní architektura pro průmyslový internet věcí připravená na budoucnost

Digitální konektivita pro průmysl funguje zcela nenápadně, a přitom zajistí veškeré připojení, které potřebujete - mezi všemi objekty, systémy a aplikacemi. Právě v tu chvíli se vaše zařízení stává inteligentním.

SIMATIC PDM

Účinná diagnostika všech součástí procesů

PDM (Plant Device Management): Snadná údržba a servis jednotlivých komponent zařízení. K tomuto účelu jsou cyklicky zaznamenávána a jasně zobrazována diagnostická, parametrizační a stavová data z inteligentních přístrojů na úrovni provozu. Specifické informace z jednotlivých zařízení mohou být dále zpřístupněny pro systémy správy jednotlivých aktiv nebo cloudové systémy zaměřené na monitorování stavu pro další analýzu.

Procesní instrumentace SITRANS

Integrace na úrovni provozu - rychle, snadno a bezpečně

Digitalizace není jen o cloudu, ale i o datech z provozu. Podívejte se, jak můžete tato data využít, a jaké nástroje vám pomohou proměnit data v cennou hodnotu.

Lokalizační systém SIMATIC RTLS

SIMATIC RTLS - lokalizační platforma pro váš digitální podnik

Systém SIMATIC RTLS můžete využít k řízení toku materiálu, mobilních robotů, monitorování využití jednotlivých komponent a ke kompletní dokumentaci montáže finálního produktu.

Špičkové technologie – budoucnost průmyslu

¨§ůl

MindSphere - otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí (IoT)

MindSphere umožňuje průmyslovým podnikům různých velikostí po celém světě propojit stroje a fyzické infrastruktury s cloudem a internetem věcí. Jedinečným způsobem usnadňuje mnoha odvětvím řešit jejich výzvy týkající se konektivity, analýzy dat a předpovídat nebo vyvíjet vlastní aplikace a vytvářet obchodní modely. Právě proto je oporou každému podniku na jeho cestě digitální transformací.

Více informací
Ústřední témata

Digital Enterprise - podrobné informace

Digitalizace může začít v kterékoli části hodnotového řetězce. Vy si určíte začátek a my vám poskytnete ta správná řešení a nástroje na podporu vaší digitální transformace.

Poradenství v oblasti digitalizace

Strategie pro digitální transformaci

 • Kde začít s digitální transformací a jaké jsou výsledné výhody?
 • Jaké jsou ty nejdůležitější kroky a jakým způsobem je realizovat?
 • Těšíme se na spolupráci při utváření vašeho plánu na cestě k digitalizaci.

Modulární výroba

Flexibilní výstavba zařízení

 • Koncept modulární výroby zkracuje dobu potřebnou pro uvedení produktů na trh a zvyšuje flexibilitu v procesním průmyslu.
 • Výrobce strojů a zařízení jako dodavatel plně automatizovaných digitalizovaných modulů: nové obchodní modely pro poskytovatele služeb.
 • Kombinace jednotlivých modulů vytváří díky průmyslovému standardu Module Type Package (MTP) kompletní řešení.

Otevřená architektura NAMUR (NOA)

Lepší transparentnost

 • Otevřená architektura NAMUR (NOA) vytvoří v nových i stávajících zařízeních druhý datový kanál.
 • Vznikne tak přímé spojení mezi úrovní provozu a cloudem.
 • A umožní analýzu dříve nevyužitých dat.

Financování

Vstupte do digitální budoucnosti díky Digital Enterprise Finance

 • Zavádění řešení v oblasti digitalizace se zrychluje, jelikož jednotlivé průmyslové podniky již samy zjistily, jaké významné konkurenční výhody a vyšší efektivitu digitální transformace přináší. 
 • Nabídka Digital Enterprise Finance společnosti Siemens vám pomůže realizovat vaši digitální budoucnost.
 • Speciální finanční služby pro procesní průmysl.   
Sady pro průmysl - Industry Suites

Dosáhněte provozní dokonalosti

Díky našim specifickým aplikacím a digitálním službám můžete využít skrytého potenciálu dat z projektování, procesů a diagnostiky a zajistit si účinný provoz, zlepšit procesy a řídit jednotlivé operace. Níže uvedené nabídky vám představí jednotlivé možnosti

Digitální podnik ve vašem odvětví

Highlights

Digitální podnik v praxi

Podívejte se, jak naše portfolio hardwaru, softwaru a služeb již přináší nesčetné výhody podnikům působícím v procesním průmyslu.

Příklady z praxe

Podívejte se na další zajímavé příklady z praxe při zavádění digitálního podniku

Příklady a využití v praxi