Inteligentní infrastruktura

Jak urbanizace formuje planetu. Každý týden se počet obyvatel ve městech zvyšuje o 1,5 milionu. Do roku 2050 budou více než dvě třetiny světové populace žít ve městech, na rozdíl od jedné třetiny v roce 1950. Vzhledem k rychlému růstu měst se stal způsob budování a řízení městské infrastruktury klíčovým pro světovou ekonomiku a sociální rozvoj.  

Sledujte nás na Twitteru @chytramesta

Sledujte nejnovější vývoje a trendy. Dozvíte se, jak inovativní řešení Siemens pomáhají městům po celém světě čelit problémům urbanizace, klimatickým změnách a globalizaci. 

Klíčový trend: urbanizace

Výzvy ve smyslu neustálého růstu

Infrastruktura má velký vliv na kvalitu života, který skutečně oceníme, až když se věci nevyvíjí tak, jak by měly. Každý, kdo zažil výpadek elektřiny nebo zůstal v dopravní zácpě, ví, že by věci mohly, a hlavně měly, být lepší. Urbanizace komplikuje také další oblasti života. Každý týden se počet obyvatel ve městech zvyšuje o 1,5 milionu a do roku 2050 budou více než dvě třetiny světové populace žít ve městech, na rozdíl od jedné třetiny v roce 1950. Vzhledem k rychlému růstu měst se stal způsob budování a řízení městské infrastruktury klíčovým pro světovou ekonomiku a sociální rozvoj. Tato inteligentní zařízení generují enormní počet dat. Naopak na většině míst se vlaky, energetické systémy, budovy, autobusy a cesty v zásadě příliš nezměnily. Některé digitální systémy byly již začleněny, ale jsme teprve na začátku odhalení potenciálu plně digitalizované, elektrifikované a inteligentní infrastruktury využívající informační technologie. Náš přístup bude klíčovým prvkem pro naplnění současných a budoucích světových výzev udržitelného rozvoje. Společnost Siemens je důvěryhodným partnerem nabízejícím řešení pro všechny oblasti infrastruktury a tím činí města výkonnějšími, udržitelnějšími a odolnějšími. Pomáháme Vám naplnit výzvy, kterým čelí města budoucnosti: údržba, modernizace a zdokonalování stárnoucí městské infrastruktury.  
Jelikož více než polovina světové populace žije ve městech, není pochyb, že žijeme v urbanizovaném světě a že celosvětové výzvy 21. století spočívají právě v městských oblastech.
Joan Clos, výkonný ředitel programu OSN pro lidská sídla (Human Settlements Programme)
Infografika

Infrastruktura pro chytrá města

Objevte svět digitálních technologií, které mohou změnit dopravu a život také ve vašem městě.
Portfolio

Chytrá řešení s vyrovnaným rozpočtem

S rostoucí urbanizací, často složitými finančními podmínkami a klimatickými změnami je rozvoj měst centrem zájmu. Co znamená inteligentní infrastruktura pro budovy, dopravu a energetický management?
Chytrá doprava

Efektivní, bezpečná a ekologická doprava

Přeprava lidí a zboží je hlavní prioritou metropolitních oblastí. Společnost Siemens spojuje informační technologie s odbornými znalostmi, aby vytvořila v oblasti dopravy nejlepší nabídku pro zákazníky a cestující. 

Inovativní systémy pro řízení dopravy optimalizují kapacitu dopravních cest a železnic, informační systémy pomáhají cestujícím najít nejefektivněší trasu. Plně automatizovaná metra mohou být operativně přizpůsobena počtu cestujících a dynamické kontrolní systémy zaručují optimalizovaný provoz dopravy. Výsledkem jsou optimálně propojené městské aglomerace, které se operativně přizpůsobují měnícím se požadavkům.                                                                                                              

Znalosti našich specialistů zahrnují komplexní odbornou kvalifikaci v oboru a specifické znalosti, které nám umožňují spravovat celé spektrum dopravy. Integrované dopravní platformy od společnosti Siemens spojují různé poskytovatele dopravy, nabízí ucelené zkušenosti z oblasti cestování metrem, autobusem, autem, veřejných kol, parkování a dokonce i taxi služeb. Jako jediný poskytovatel nabízíme velmi kvalitní železniční výrobky a řešení pro městskou a meziměstskou dopravu a logistiku. Pomáháme optimalizovat celkovou výkonnost dopravních sítí. 

Více informací

Mobilita

Inteligentní budovy

Nastavení nového standardu "chytré" budoucnosti

Budovy nejsou jen místa pro práci a bydlení. Budovy jsou místa, kde lidé tráví většinu dne. Jsou také hlavními investicemi a poskytují vysokou hodnotu, která může být zachována nebo dokonce navýšena, pokud jsou budovy provozovány ekonomicky. 

Budovy spotřebovávají celosvětově více než 40% energií. Efektivnější, integrovanější a "chytřejší" budovy mají obrovský potenciál úspor - stejně jako stavba nových budov s využitím inteligentních technologií.                                                        

Přeměna budov na vysoce výkonný majetek

Společnost Siemens je pro světovou veřejnost a obchodní společnosti důvěryhodným partnerem díky snaze zvýšovat hodnotu a konkurenceschopnost budov a infrastruktury. Pomáhají nám v tom  odborné znalostmi z oblasti provozování budov a schopnost poskytovat datové digitální služby, které maximalizují efektivitu, minimalizují provozní náklady a snižují dopad na životní prostředí.                                                  

Společnost Siemens je jedničkou na trhu s chytrými řešeními pro budovy.  Jako technologický partner, poradce, poskytovatel služeb, integrátor systémů a dodavatel výrobků nabízí společnost Siemens požární bezpečnost, zabezpečení, automatizaci budov, vytápění, dodávky elektřiny, ventilaci a klimatizaci i výrobky a služby z oblasti energetického managementu. 

Ingenuity for life vytváří dokonalá místa

Všechny naše životy začínají na dokonalém místě: v břiše našich matek. Na místě, kde není nikdy příliš chladno, nikdy příliš teplo, nikdy příliš hlučno. Je to místo, kde se vždy cítíme v bezpečí. Proč by tedy celý náš život nemohl proběhnout na dokonalých místech? Naším cílem je vytvořit dokonalá místa pro každou etapu lidského života.

Zjistěte více o tom, jak se tvoří dokonalá místa.

více o Perfect places

Energetický management

Nová energie pro lepší budoucnost

Spolehlivá dodávka energie je zásadní pro ekonomický růst a stabilitu i pro sociální blaho ve městech po celém světě. Stávající energetické sítě čelí problémům: rostoucí požadavky na energii, zvětšující se podíl kolísavého výkonu generovaného z obnovitelných zdrojů, výpadky proudu způsobené bouřkou, nadměrná poptávka, stárnoucí infrastruktura. Všechny tyto faktory mají značný dopad na podniky a domácnosti - pokud dojde k přerušení dodávky energie, dotkne se všech oblastí infrastruktury. Chytré energetické technologie od společnosti Siemens umožňují modernizaci a adaptaci stávajících energetických sítí na budoucí požadavky. Provozovatelům mohou umožnit efektivnější řízení energie, flexibilnější reakci na měnící se požadavky, podporu výkonnosti sítě i začlenění elektřiny z distribuovaných a obnovitelných zdrojů. 
Reference

Inteligentní infrastruktura v akci

Více o Siemens digitálních řešeních - efektivita, udržitelnost, bezpečnost.