Zlepšete efektivitu intralogistiky – s digitalizací to snadno zvládnete!

Rychle rostoucí oblast intralogistiky přináší nové výzvy

Oblast intralogistiky stojí před novými výzvami, především kvůli rychlému rozvoji segmentu e-commerce. Rychlejší obrátkovost zásob, stále kratší doby skladování, malé objednávky s rychlou dobou dodání, rostoucí návratnost a vyšší počet dodávek na poslední chvíli – to vše vyžaduje flexibilní intralogistické procesy pro zajištění maximální spolehlivosti a dostupnosti. Společnost Siemens – váš technologický partner – vám pomůže všechny tyto výzvy úspěšně překonat.

Získejte informace o nejnovějších trendech v oblasti intralogistiky!

Kontaktujte nás!

Intralogistika Siemens

WEBINÁŘ: Siemens – expert v logistice

Zaregistrujte se na náš webinář, na kterém vám detailně představíme řešení a služby, které pro logistiku poskytuje společnost Siemens, a které propojují skutečný svět s digitálním a otevírají tak nové příležitosti k získání vyšší přidané hodnoty v celém dodavatelském řetězci. Součástí webináře bude i konkrétní ukázka implementace RFID technologie.

Siemens – váš technologický partner

Digitalizace v oblasti intralogistiky – klíčová konkurenční výhoda

Díky ucelenému portfoliu produktů a řešení společnosti Siemens pro klíčové skladovací technologie, výrobci strojů i koncoví zákazníci získávají přístup k výhodám, které přináší digitalizace. Integrace automatizačních řešení a pohonných systémů do automaticky řízených vozíků (AGV), dopravníkových pásů a automatizovaných skladovacích systémů je jen dílčí součástí ucelené nabídky společnosti Siemens. Díky digitálnímu dvojčeti a jedinečné kombinaci našeho know-how, automatizačním produktům, PLM softwaru a cloudovému operačnímu systému pro internet věcí, může společnost Siemens dále vyvíjet nová řešení pro dnešní i budoucí výzvy trhu a neustále nové a rostoucí požadavky zákazníků.

Digitální dvojče: reálná optimalizace ve virtuálním světě

Digitální dvojče – virtuální provoz skladu

Digitální dvojče skladového provozu usnadňuje digitální návrh, simulaci, ověření a optimalizaci všech intralogistických procesů, ještě před jejich uvedením v praxi.

Naše portfolio

Digitální dvojče – virtuální provoz manipulační techniky

Digitální dvojče manipulační techniky umožňuje virtuální plánování, simulaci, odhady a optimalizaci těchto systémů, jak manuální či automatické stroje nebo kombinaci obou. Díky tomu je možné verifikovat a optimalizovat výrobní kapacity a efektivitu již v rané fázi konceptu. Dále je také možné simulovat provoz mechanických a elektrických přístrojů a automatizace systémů pro přepravu materiálu, současně s automatickým generováním PLC kódů, jako výchozím bodem pro virtuální zprovoznění. To vše významně šetří čas a vede k dalšímu zlepšování kvality PLM procesu.

Naše portfolio

Digitální dvojče reálného provozu manipulační techniky

Digitální dvojče manipulační techniky ve virtuálním světě ukázalo, že návrhy a plánování jsou připraveny na přechod do reálného provozu. Manipulační zařízení tak mohou být bezpečně a spolehlivě spuštěny do provozu.

Naše portfolio

Digitální dvojče reálného provozu skladu

Při provozu manipulační techniky vzniká velké množství hodnotných dat. Sběr a analýza těchto dat je zcela zásadní, aby bylo možné získat příslušné informace ze zařízení a poznatky z konkrétních aplikací. Příklady:

  • Stav strojů v decentralizovaných systémech
  • Spotřeba energie
  • Informace o údržbě
  • Analýza provozních podmínek jako analýza trendů
  • Porovnání reálných a plánovaných provozních podmínek pro uzavření zpětné vazby v rámci fáze plánování 

Pro dosažení další optimalizace je potřeba zajistit, aby systémy a jejich provoz byly transparentní a analýza dat probíhala v decentralizovaném, homogenním prostředí. To nezahrnuje pouze sběr a analýzu dat, ale je zároveň nezbytné propojit analýzu dat s konkrétními informacemi o zařízeních a aplikacích. MindSphere – otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí (IoT) společnosti Siemens nabízí všechny možnosti pro tyto potřeby.

Naše portfolio

Výkonné aplikace

Manipulační technika pro dopravu materiálu – bezpečně, spolehlivě, efektivně

Manipulační technika musí v jedné oblasti podávat mimořádně vysoký výkon – musí fungovat hladce, spolehlivě a nejlépe s minimální spotřebou energie a zcela automaticky. Jen tak se zvýší její výkonnost, sníží provozní náklady a zlepší ekologická stopa celého zařízení.

Automatické skladovací systémy

Energetická účinnost, rychlost, kompaktnost a vysoká dostupnost – to jsou čtyři hlavní aspekty, se kterými dokážeme pomoci našim zákazníkům a vyřešit tak jejich zásadní provozní potřeby. Integrovaná automatizační řešení společnosti Siemens, založená na řídicích systémech SIMATIC a pohonech SINAMICS, nabízejí vyšší systémovou účinnost. Kompaktní servomotory s vysokou hustotou energie navíc umožňují návrh flexibilního, vysokokapacitního systému, který je připraven na budoucnost. Zároveň dokážeme díky možnosti rekuperace energie snížit energetické nároky automatických skladovacích systémů. Ke snížení energetické náročnosti přispívá i využití víceosých pohonů se společným stejnosměrným kabelem, možnosti uložení energie, energeticky optimalizovaný pohyb a vysoce výkonné motory a motory s převodovkou třídy účinnosti IE3 a IE4. Další výhodou je, že celkovou výkonnost provozu optimalizuje i vysoká rychlost a přesnost polohování pohonů společnosti Siemens, které využívají softwarové řízení, která zabraňující zpomalování procesů.

Výkonné dopravníkové a třídicí systémy

Společnost Siemens nabízí svým zákazníkům centralizované i decentralizované systémy pohonů Siemens SINAMICS s různými instalačními variantami a funkcemi pro konstrukci a provoz výkonných dopravníkových a třídicích systémů. Decentralizované modely jsou k dispozici v provedení pro montáž na motor a na zeď a mají integrované vstupy a výstupy (I/O) pro senzory a akční členy. Jsou proto optimálním řešením pro výrobce strojů a výrobních zařízení. Pro zajištění spolehlivé a funkční automatizace i do budoucnosti společnost Siemens nabízí kompletně škálovatelné portfolio řešení pro veškeré požadavky zákazníků na výkon a komplexitu, a to buď centrálně v rozvaděči nebo pro decentralizované provedení s moduly přímo v provozu. Důležitým faktorem ve fázi investic je zajištění funkčnosti automatizačního systému do budoucnosti. Kromě pohonů s optimalizovanou rychlostí zajišťujeme i jejich energeticky optimální provoz s volitelnou možností rekuperace energie u zdvihacích zařízení a vysoce účinné motory a motory s převodovkou třídy IE3 a IE4. Navíc díky konceptu Safety Integrated společnost Siemens nabízí maximální spolehlivost a flexibilitu pro zajištění funkční bezpečnosti strojů a zařízení, a to při nízkých nákladech na projektování a zprovoznění.

Automaticky řízené vozíky (AGV)

Automaticky řízené vozíky (AGV) hrají zásadní roli pro flexibilní a škálovatelné logistické centrum. Systémová platforma SIMOVE AGV spojuje automatizační a pohonné komponenty Siemens s modulárním, předem odzkoušeným softwarem. Díky této platformě mohou výrobci strojů a koncoví zákazníci automatizovat AGV aplikace dle svých individuálních přání. Díky standardizovaným a otevřeným rozhraním, SIMOVE podporuje integraci aplikací i od jiných dodavatelů. Výrobcům AGV to přináší výhody, jako kratší doba plánování, projektování a zprovoznění. Koncoví zákazníci si mohou díky SIMOVE snadno nakonfigurovat různé AGV dle svých požadavků. Standardizované automatizační a pohonné komponenty zajišťují bezproblémovou integraci platformy SIMOVE do stávajících logistických a výrobních prostředí zákazníků.

Výhody pro výrobce manipulační techniky

Lepší výkon vašich zákazníků

Jako výrobce manipulační techniky získáváte s řešeními společnosti Siemens pro intralogistiku celou řadu výhod včetně nových obchodních příležitostí a vyšší kvality vašich služeb.
Výhody pro provozovatele skladů

Zjistěte dopředu, co vás čeká

Provozovatelé skladů získávají s intralogistickými řešeními společnosti Siemens jasné výhody. Umožňují například předem vyzkoušet, jaký vliv budou mít konkrétní změny na výkon zařízení.
Řešení pro intralogistiku

Perfektní technické know-how a znalosti odvětví

Unikátní řešení společnosti Siemens pokrývající celý logistický řetězec využívá možnosti digitalizace, automatizace a rozsáhlé znalosti oboru, což dosahuje a vede k efektivní a udržitelné logistice.
Reference

Optimalizovaná řešení pro vyšší konkurenceschopnost

Inovativní automatizační a pohonné komponenty významně zvyšují přesnost, kvalitu produktů a flexibilitu v oblasti intralogistiky. Přesvědčte se sami!
Kontakt

Jedno téma, více pohledů

Máte další otázky nebo byste se chtěli o naší nabídce intralogistických řešení dozvědět více osobně od našeho zástupce? Kontaktujte nás – těšíme se na setkání s vámi.