Zlepšit kvalitu ovzduší

Díky práci s daty poskytujeme městům a jejich obyvatelům informace potřebné k minimalizaci anebo ideálně k úplné eliminaci extrémních stavů znečištění ovzduší dříve, než k nim skutečně dojde, a tím zlepšujeme kvalitu života ve městech.

Podle světové zdravotnické organizace žije v současné době 90 % obyvatel velkoměst v ovzduší obsahujícím vysoce nadlimitní množství škodlivin - lepší pracovní uplatnění či bohatší kulturní život velkoměst jsou tak vykoupeny podstatně horší kvalitou ovzduší.

Za zeptání nic nedáte!

Máte zájem získat více informací, jak zefektivnit vaše podnikání? Vyplňte kontaktní formulář. Ozveme se vám zpět s nabídkou konzultace.