Digitalizace v potravinářském a nápojovém průmyslu

Digitalization in the food and beverage industry

Získejte konkurenční výhodu díky inovativním řešením

Potravinářské podniky musí při svých výrobních procesech zvažovat celou řadu faktorů: musí udržovat trvale vysokou kvalitu výrobků, zajistit co největší dostupnost zařízení i efektivní využívání zdrojů. Vzhledem ke stále individuálnějším požadavkům zákazníků nabývá na důležitosti i míra flexibility výroby. Zvládnout všechny tyto výzvy lze jedině pomocí komplexní digitalizace. Naše portfolio řešení pro digitální podnik nabízí potřebné produkty a služby pro kompletní nebo postupnou integraci a digitalizaci celého vašeho hodnotového řetězce.

Digitalizace může být snadnější, než vypadá – jsme tu pro vás a pomůžeme vám na vaší cestě k digitalizaci.

Kontaktujte nás

BrauBeviale Shoutbox

Hydroponické kontejnery startupu GreeenTech využívají IoT technologie Siemens

Nejmodernější hydroponické bylinkové a zeleninové farmy, které vyvíjí také pražský GreeenTech, produkují zeleninu během celého roku a za každého počasí. Společnost GreeenTech využívá koncept vertikálních hydroponických systémů pěstování, kde jsou pěstební plochy uspořádané do svisle naskládaných vrstev. Mezi největší výzvy při budování hydroponických farem patří technologická náročnost systému a vysoké energetické nároky samotného pěstování.

Český Siemens je hlavním technologickým partnerem startupu GreeenTech. „Zaměřujeme se na společnou implementaci technologie a k ní přidružených aplikací. Řízení probíhá přes flexibilní řídicí systém řady SIMATIC S7-1200, který se přesně přizpůsobí požadavkům pěstitele,“ vysvětluje Tomáš Froněk, vedoucí oddělení Factory Automation. „Řídicí systém pracuje v kombinaci se zdroji PSU6200 a vizualizačními panely řady Unified a nabízí všechno, co je potřeba pro dokonalé řízení pěstebních aplikací.“

Rychlejší a jednodušší výroba piva – se zachováním neměnné kvality

Systém BRAUMAT nabízí v integrovaném standardním řešení funkce pro řízení receptur, opětovné přehrání záznamů, redundance a plánování tras.

Přehled

Objevte komplexní přístup k produktivitě a udržitelnosti

Od výzkumu a vývoje po logistiku, od automatizace po systém zásobování energií a správu zařízení: S komplexním Siemens řešením pro Digitální podnik můžete těžit z výhod digitalizace a získat cenné konkurenční výhody.
Simulace s pomocí digitálního dvojčete

Díky propojení dříve samostatných pracovních postupů pro simulaci a testování vám pomůžeme snížit množství potřebných prototypů. Vy si pak můžete vytvořit skutečné, synchronizované digitální dvojče a pokračovat v optimalizaci výkonu i po jeho dodání, například v rámci nabídky chytrých funkcí. Kombinace multidisciplinárního průzkumu návrhu, simulace projektování a testování spolu s inteligentním reportingem a datovou analytikou vám umožní předpovídat skutečné chování produktu po celou dobu jeho životnosti.

Digitální podnik
Návrh specifických formulovaných produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu

Potřeba zkrátit dobu pro uvedení na trh a zvýšit flexibilitu a efektivitu vyžaduje kompletní integraci činností v rámci výzkumu a vývoje (R&D) a výroby. Náš řídicí software určený speciálně pro nápojářský a potravinářský průmysl pomáhá zjednodušit a optimalizovat procesy související s výzkumem a vývojem a zároveň nabízí nepřekonatelné konkurenční výhody. Účinná integrace a harmonizace dat a procesů v oblasti výzkumu, vývoje a výroby dramaticky urychlí využití návrhu finálního produktu a jeho aplikaci ve výrobě.

Integrované řízení zařízení po celou dobu životnosti

Mezinárodní konkurence, vysoké náklady a práce pod časovým tlakem, vyšší produktivita a kvalita: Projektanti a provozovatelé zařízení čelí požadavkům na efektivní realizaci projektů za co nejnižší náklady a při zajištění konzistentního řízení dat. Potřebujete vyprojektovat a postavit nové zařízení? Nebo hledáte řešení pro jeho provoz či modernizaci? Díky našim integrovaným softwarovým nástrojům si zajistíte konzistentní a komplexní řízení svých potravinářských a nápojářských podniků.

Digitální podnik
Optimalizace budov a procesů s pomocí dat

Naše digitální služby jsou zaměřené na facility management a snižování nákladů na základě analýzy a optimalizace vašich stávajících provozů a procesů po celou jejich životnost. Díky sběru a analýze dat z vašich budov ušetříte energii i náklady na údržbu.

Služby a servis
Bezpečnostní rizika vás nutí jednat

Digitalizace a rostoucí propojování strojů a průmyslových systémů představuje zároveň i vyšší riziko kybernetických útoků. Vhodná bezpečnostní opatření, zejména u zařízení, která spadají do kritické infrastruktury, se tak stávají absolutní nutností. Naše koncepce „hloubkové obrany“ představuje vícevrstvou bezpečnostní strategii, která podnikům nabízí komplexní a hloubkovou ochranu v souladu s mezinárodním standardem IEC 62443. Zajistí spolehlivou ochranu produktivity i know-how na všech třech úrovních: bezpečnost zařízení, bezpečnost sítě a integrita systému.

Využijte zkušenosti našich specialistů

Dobrá a správná rada v ten pravý čas je k nezaplacení. Pro další snižování emisí CO₂ a ekologické stopy je zapotřebí ucelený přístup. Poskytujeme poradenské služby v oblasti energetiky zaměřené na snižování spotřeby energie nebo nalezení optimálního energetického mixu pro vaše zařízení. Také nabízíme chytrou údržbu na základě dat z budov a zařízení s cílem minimalizovat náklady a emise CO₂ související s provozem objektů. Při řízení budov a procesů kombinujeme to nejlepší z reálného a digitálního světa prostřednictvím integrace systémů IT a OT.

Poradenské služby
Rychlé reakce na změny na trhu

Naše ucelené řešení pro oblast řízení výrobních operací (MOM) maximalizuje transparentnost výrobních procesů a přispívá tak k trvalému zlepšování výkonnosti výroby. MOM systém konsoliduje všechny výrobní procesy s cílem zlepšit řízení jakosti, zajistit pokročilé plánování, načasování, výrobní informační systémy (MES), řízení R&D a mnohem více. Digitalizace těchto výrobních procesů může zlepšit optimalizaci výkonnosti výroby a zvýšit efektivitu, flexibilitu a dobu pro uvedení výrobku na trh. Výrobci s plně digitalizovanými procesy mají lepší předpoklady pro rychlejší reakce na změny na trhu a průlomové inovace.

Spolehlivé, účinné a udržitelné dodávky energie

Dodávky energie hrají v podnicích kritické infrastruktury, jakou jsou nápojářské a potravinářské firmy, důležitou roli. Zajistíme pro vás spolehlivé a nepřerušované dodávky energie, a vy se zatím můžete soustředit na své klíčové aktivity, to vše s nízkým podílem prostojů, maximální energetickou účinností a při zachování té nejvyšší kvality a flexibility dodávek.

Flexibilní rovnováha mezi výrobou a spotřebou energie

Rostoucí využívání nestabilních zdrojů energie, jako je větrná nebo solární energie, v místních i veřejných energetických sítích je výzvou pro celý energetický systém, zejména kvůli variabilní spotřebě v kombinaci s kolísavou výrobou energie. Naše systémy pro uchování energie nabízejí vysokou míru flexibility, kterou můžete využít k uložení přebytečné energie, konzistentnějšímu využití strojů a snížení špičkového zatížení.

Chytré řízení obnovitelných zdrojů

Abychom dosáhli globálních klimatických cílů, je potřeba zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu. Naše řešení vám umožní chytře řídit začlenění obnovitelných zdrojů energie do vašich zařízení. Jedním z předpokladů je chytrá infrastruktura: například inteligentní systém, který řídí výrobu a spotřebu energie, možnosti ukládání energie nebo místní nabíjecí infrastrukturu pro elektromobilitu.

Chytré budovy se dokážou přizpůsobit

Dnešní budovy by měly být bezpečné, hospodárné a spolehlivé. Skutečně chytré budovy by však měly také lidem a firmám poskytnout podporu způsobem, který pro ně bude zcela nový. Chytré budovy jsou adaptabilní a dokážou komunikovat s uživateli, systémy a prvky ve vnějším a okolním prostředí. Poučí se z předchozích zkušeností a získaných informací. Přizpůsobí se potřebám vašeho podnikání a vašich lidí a nabídnou jim vyšší kvalitu, komfort, hospodárný provoz, odolnost a bezpečnost.

Splnění nejpřísnějších požadavků pro laboratoře a hygienické prostory

Výrobní plochy musí splňovat přísné hygienické standardy, aby například nedošlo k bakteriální kontaminaci, nebo je nezbytné, aby balení produktů probíhalo v hygienicky čistých prostorech pro zajištění jejich delší trvanlivosti. Na žádný z těchto faktorů jsme při vývoji našeho portfolia nezapomněli: naše rozsáhlá síť odborníků je tu pro vás s nabídkou výkonných řešení a služeb v oblasti řízení budov a nejrůznějších přírodovědných aplikací. S námi tak můžete naplno využít potenciál lidí, technologií a služeb a zvýšit výkonnost celého objektu.

Ochrana budov a podniků

Dnešní budovy se aktivně podílejí na úspěchu svých uživatelů i vašeho podnikání. Teprve při pečlivé synchronizaci všech bezpečnostních a zabezpečovacích systémů podle vašich konkrétních požadavků si můžete být jisti zárukou maximální ochrany vašich pracovníků, produktů, návštěvníků a vašeho majetku. Nabízíme vám potřebné produkty, systémy a řešení z jediného zdroje pro zajištění ochrany a kontinuity vašeho podnikání.

Proměňte své nemovitosti ve výkonná aktiva

V současné době jsme svědky postupného vývoje od automatizovaných budov směrem k chytrým a samoadaptivním objektům. Prostředí vytvářená v chytrých budovách dokážou komunikovat se svými obyvateli, učit se od nich a přizpůsobit se jejich měnícím se potřebám. Tyto funkce umožňuje systém pro řízení budov, což je otevřená, výkonná a moderní platforma zvyšující jejich komfort, účinnost, odolnost a bezpečnost.

Integrovaná řešení pro datová centra

Maximální doba provozuschopnosti. Maximální energetická účinnost. Maximální rozšiřitelnost. A maximální bezpečnost. Během výroby i jednotlivých procesů vznikají stále větší objemy dat, které je nutné zpracovat bezpečně a chytře. Proto jsou zapotřebí spolehlivá datová centra. Nabízíme vám komplexní portfolio integrovaných řešení pro datová centra. Naše odborné znalosti, zkušenosti a služby vám pomohou dosáhnout optimální udržitelnosti, bezpečnosti, požární bezpečnosti a spolehlivého výkonu – a to vždy a za všech okolností.

Nová role pro potravinářské a nápojové firmy v energetickém systému

Energetické systémy a soustavy budou postupně decentralizovány a digitalizovány. Firmy budou budovat místní energetické struktury a samy budou vyrábět energii, investovat do technologií pro uchování energie a prodávat vyrobenou elektřinu. Stále více průmyslových podniků využívá mikrosítě k automatizaci bilance mezi vyrobenou energií a poptávkou. Inteligentní řízení místně vyrobené a uchovávané energie a její spotřeby přináší nové obchodní příležitosti i možnost dalších tržeb.

Ucelená řada nabíjecích řešení a služeb

Elektromobilita se stává novou normou. Tento trend podporujeme v rámci spolupráce s výrobci systémů (OEM), energetickými společnostmi, provozovateli vozových parků a dalšími firmami. Nabízíme jim kompletní řešení pro elektromobilitu postavené na našich dlouholetých znalostech a zkušenostech, inovativním softwaru a vysoce výkonných produktech. Naši odborníci vás provedou na vaší cestě k elektromobilitě – od instalace a provozu nabíjecí infrastruktury až po elektrifikaci firemního vozového parku.

Optimalizace skladování a logistiky

Součástí našeho uceleného přístupu jsou budovy i procesy. Skladové plochy a prostory musí splňovat komplexní požadavky na detekci požáru, hasicí systémy a klimatizaci. Jejich provozovatelé mají často povinnost provádět záznamy těchto podmínek a archivovat je v certifikovaném monitorovacím systému. Nabízíme inteligentní řešení pro rychlé a spolehlivé odečítání a kódování zboží, které vám umožní získat a interpretovat všechny příslušné informace z třídění a jednotlivých tras potravinářských i nápojových výrobků včetně hmotnosti a rozměrů. Zároveň poskytujeme i řešení pro zajištění rychlé vykládky a přepravy zboží.

Inovativní možnosti financování

Firmy působící v nápojářském a potravinářském průmyslu musí zavádět digitalizaci a neustále vyvíjet nové technologie a způsoby provozu, aby byly schopné rychle reagovat na poptávku trhu i spotřebitelů. Chytré možnosti financování jim zajistí potřebnou agilitu, zvýší finanční odolnost a jsou základem pro nové obchodní modely a dosažení dalšího úspěchu. Nabízíme vám podporu při tvorbě optimálního plánu financování, který neovlivní váš stávající kapitál ani aktuální úvěry. Můžete tak maximálně a flexibilně využít svůj potenciál.

Splnění zákonných požadavků na vyšší energetickou účinnost a transparentnost

Základem úspěšného a udržitelného zlepšování energetických procesů a systémů je komplexní systém řízení hospodaření s energiemi. Zde nabízíme strategické poradenství, plánování a implementaci těchto systémů, které vám pomohou zvýšit transparentnost dat, trvale zlepšovat energetickou účinnost a snižovat emise CO₂. Se systémem pro řízení hospodaření s energiemi rovněž splníte potřebné legislativní požadavky a ušetříte na nákladech i daních.

Energy management

Objevte řešení navržená speciálně pro vaše odvětví

Odborníci na potravinářský a nápojářský průmysl:

V exkluzivní sekci věnované vašemu odvětví najdete odbornou dokumentaci, studie a videa, kde naši experti sdílejí své odborné znalosti týkající se digitalizace a dalších trendů ve vašem odvětví.

Přejít na exkluzivní sekci

Jahodový džus nebo bezinkový sirup? Stačí stisknout jedno tlačítko:

Firma Spitz digitalizuje závod v rakouském Attnang-Puchheimu

 

  • Siemens pomáhá připravit výrobu tradičního výrobce potravin a nápojů na budoucnost a zajistit jeho konkurenceschopnost
  • Společnost Spitz získá vysoce přesná data pro analýzu výroby
  • Vyšší flexibilita, efektivita a kvalita ve výrobě džusů, šťáv a dalších produktů
Reference

Příklady úspěšných projektů z praxe

Naše portfolio řešení pro digitální podnik pomáhá výrobcům potravin a nápojů všech velikostí. Podívejte se na příklady využití v praxi.
Kontakt

Digitalizační strategie na míru navrhnutá našimi experty

Máte další otázky nebo byste se chtěli o naší nabídce potravinářských řešení dozvědět více osobně od našeho zástupce? Kontaktujte nás – těšíme se na setkání s vámi.