Akvakultura - alternativa k nadměrnému rybolovu

Digitální akvakultura

Naše komplexní portfolio řešení pro oblast akvakultury pomáhá díky kombinaci elektrifikace, automatizace a digitalizace se špičkovými technologiemi zvyšovat produktivitu a zlepšovat udržitelnost tohoto odvětví.
Udržitelná výživa

Jak nakrmit stále rostoucí počet obyvatel díky dlouhodobě udržitelné akvakultuře

Oceány pokrývají více než 70 procent plochy Země. Z oceánů ale pocházejí pouhá dvě až tři procenta globální výroby potravin. Přesto jsou svědkem nadměrného rybolovu. Celosvětová spotřeba ryb již překročila 100 milionů tun. To je mnohem více, než rybí populace dokáže vyprodukovat. S potřebou získat dostatečné množství živočišného proteinu z plodů moře výrazně roste význam udržitelné akvakultury.
Příklady z praxe

Praktické příklady, jak elektrifikace, automatizace a digitalizace podporují akvakulturu

Význam akvakultury pro globální produkci potravin neustále roste. Moderní technologie pomáhají zvyšovat energetickou účinnost, dostupnost závodů, kvalitu produktů a celkovou produktivitu, to vše k zajištění udržitelné produkce proteinu.

Čistá energie pro chov lososů v Norsku

Norská vláda i chovatelé ryb si uvědomují potřebu zachovat čisté životní prostředí a zdraví ryb v klidných vodách fjordů. I proto budují velké zabezpečené akvakulturní farmy v rozbouřených vodách oceánu.

Spolehlivé dodávky energie z pevniny

Norská společnost Nordlaks buduje v Norském moři rybí farmu Havfarm 1, která je 385 metrů dlouhá a 60 metrů široká. Bude provozována v mnohem exponovanějších vodách, než je dnes v akvakulturním hospodářství obvyklé. Po jejím dokončení v roce 2020 hodlá Nordlaks položit 7,5 km dlouhý silový kabel o výkonu 3,5 MW, který bude na farmu dodávat čistou energii z pevniny. Společnost Nordlaks zahájila spolupráci s firmou Siemens, která jako technologický partner projektu poskytne automatizační řešení SIMATIC S7-1500, inženýrské prostředí TIA Portal, síťové produkty pro výrobní a administrativní platformu, pohony SINAMICS G150, transformátory a generátory.

Monitoring výroby rybího krmiva s využitím internetu věcí (IoT)

Firma Raisioagro distribuuje krmivo pro rybí farmy ve Finsku či Rusku a musí splňovat vysoké nároky zákazníků na kvalitu. Pro zajištění stabilní kvality produktů je nezbytný nepřetržitý monitoring výrobního procesu.

Sběr dat ze všech oblastí

Společnost Raisioagro musí sbírat data z každé výrobní dávky, aby dokázala vysledovat možné vady kvality a vhodně reagovat na případné reklamace zákazníků. Používaná procesní data však byla dříve rozptýlená do nejrůznějších decentralizovaných lokalit a chybělo centrální řízení a využití dat. S pomocí řešení Siemens dokázala společnost Raisioagro vytvořit řešení pro konektivitu a řízení dat, které bylo možné snadno začlenit do stávajících automatizačních systémů i případného buducího nového vybavení. Nejlepší odpovědí na tyto požadavky bylo zavedení otevřeného operačního systému Siemens MindSphere pro průmyslový internet věcí. Po jeho zavedení se díky poznatkům ze shromážděných a vizualizovaných dat výrazně zlepšila kvalita produktů.

Ucelený přístup

Řešení pokrývající celý hodnotový řetězec v akvakulturním hospodářství

Společnost Siemens dodává produkty a řešení pro účinnou, bezpečnou a do budoucna orientovanou výrobu ve všech částech hodnotového řetězce.

V akvakultuře si hodnotový řetězec vyžaduje specifická řešení, která podporují každý jednotlivý aspekt výroby. Siemens nabízí v oblasti výroby rybího krmiva dlouhodobé zkušenosti a osvědčená řešení i potřebné vybavení k zajištění udržitelného prostředí pro produkci ryb. Společnosti podnikající v akvakultuře pak mohou optimálně měřit parametry vody, tok, úroveň, tlak a hmotnost. Špičkové technologie, jako je umělá inteligence, edge computing a blockchain, jim umožní trvale optimalizovat provoz.

Přesně odpovídají potřebám zákazníků

Produkty a řešení v oblasti akvakultury nemohou být nikdy pro všechny stejné a univerzální. Siemens vždy pomáhá každé společnosti vytvořit konkrétní řešení na míru podle jejích potřeb.

Pro lepší řízení je nejdůležitější pracovat s příslušnými informacemi z výrobního procesu. Díky přístupu k novým informacím můžeme zvyšovat konzistentnost kvality výrobků snižováním rozdílů v kvalitě jednotlivých výrobních dávek."
Petri Elonen, inženýr odpovědný za kvalitu, Raisioagro
Ve zkratce

Specifická řešení pro oblast akvakultury

Prozkoumejte naše portfolio řešení pro akvakulturní hospodářství interaktivně.

  

Komplexní portfolio pro oblast akvakultury

Automatizace

Od jednotlivých regulátorů až po kompletně integrované systémy pro řízení procesů – naše portfolio pokrývá všechny vaše potřeby pro přesnou, flexibilní a účinnou automatizaci z jediného zdroje.

Elektrifikace

Jako průkopník v oblasti elektrifikace inovuje Siemens neustále své portfolio a nabízí výkonná, energeticky úsporná a spolehlivá řešení v oblasti napájecích zdrojů a pohonů.

Digitalizace

Digitalizace postupuje neustále vpřed. Nejlépe ji využijete díky produktům a řešením, která splňují veškeré průmyslové požadavky. Tímto způsobem můžete využít plného potenciálu dat z vašich strojů, procesů a provozů.

Centrum kompetencí

Nová přidaná hodnota pro akvakulturní hospodářství

Oblast akvakultury aktuálně prochází fází transformace. Pro další růst potřebuje řešit environmentální výzvy, vytvořit nové koncepce chovu a důsledně začlenit do svého hodnotového řetězce automatizaci a digitalizaci.

Přinášíme nové příležitosti

Společnost Siemens založila Centrum kompetencí pro oblast akvakultury, kde naši odborníci poskytují firmám podporu s realizací digitální transformace. Nabízejí nejen produkty a řešení, ale i poradenství a servis. Podniky všech velikostí tak mohou začít s digitalizací v libovolné části hodnotového řetězce.

Více informací

Kontaktujte naše experty a získejte informace o výhodách digitalizace

Správná kombinace řešení z oblasti elektrifikace, automatizace a digitalizace vám může pomoci získat konkurenční výhody v oblasti akvakultury. Naši odborníci vám pomohou s vaším projektem a digitální transformací vaší společnosti.