Vyrábějte spotřební zboží rychleji a flexibilněji

Bildunterschrift

Digitalizace otevírá nové možnosti ve výrobě spotřebního zboží

Nejnovější megatrend individualizace výroby stále častěji proniká i do oblasti spotřebního zboží. Poptávka po personalizovaných a specializovaných produktech s mimořádně krátkou dobou dodání a za přijatelnou cenu staví výrobce před nové výzvy. Řešení pro digitalizaci v rámci portfolia pro digitální podnik umožňují zavádět nové přístupy nejen při tvorbě receptur, ale i návrhu obalů.

Využijte odborné znalosti našich expertů a získejte přístup do exkluzivní sekce

Exkluzivní obsah

Digitální dvojče

Komplexní digitální dvojče - podrobné informace

Ucelený přístup digitálního podniku k tvorbě digitálního dvojčete vám nabízí hmatatelné výhody: Můžete výrazně snížit počet potřebných prototypů, předpovídat výkon výrobní jednotky a samotných produktů a zajistit takovou výrobu, jakou zákazníci očekávají.

Digitální dvojče je přesným virtuálním modelem produktu nebo výrobního zařízení. Zobrazí jejich vývoj během celého životního cyklu a pomáhá obsluze předpovídat chování, optimalizovat výkon a zavádět poznatky na základě předchozích návrhů a zkušeností z výroby. 

 

Náš komplexní koncept digitálního dvojčete zahrnuje tři různé formy: digitální dvojče produktu, digitální dvojče výroby a digitální dvojče výkonu produktu i výroby. Díky komplexním odborným znalostem z oboru a optimalizovaným nástrojům je Siemens jedinou společností, která dokáže nabídnout ucelený přístup. 

 

Možnosti, které digitální dvojče nabízí v rámci scénářů ""co kdyby"" a prognóz budoucího výkonu, jsou obrovské. Hlavním cílem digitálního dvojčete je vytvořit zpětnovazebné spojení mezi virtuálním světem vývoje produktu a plánování výroby a fyzickým světem výrobního systému a výkonu produktu. Toto propojení přináší nové poznatky z fyzického světa, díky nimž je možné provádět informovaná rozhodnutí po celý životní cyklus produktů a výrobních operací.

Přečtěte si naši brožuru "Digitalizace – otevírání neomezeného potenciálu pro výrobce spotřebního zboží"

Stáhnout brožuru

Ve zkratce

Digitální podniky nabízejí flexibilnější výrobu při zachování maximální kvality

Díky integraci a digitalizaci celého hodnotového řetezce se společnosti mění na digitální firmy. Společnost Siemens nabízí sjednocené portfolio hardwaru a softwaru pro každou fázi procesu: od vývoje nového produktu až po trvalou optimalizaci celého zařízení.

Interaktivní výrobní proces

Naše interaktivní grafika vám názorně předvede produkty a řešení, která pomáhají optimalizovat procesy a splnit rozmanité požadavky vašich zákazníků.
Digital Enterprise - digitální podnik

Ucelený přístup k optimalizaci celého hodnotového řetězce

Výrobní proces podrobně

Portfolio řešení pro digitální podnik umožňuje výrobním podnikům zjednodušit a digitalizovat celý obchodní proces a bezproblémově do něho začlenit i příslušné dodavatele. Začít mohou v libovolné části hodnotového řetězce a digitalizovat postupně v závislosti na aktuálních potřebách.

Společnost Siemens nabízí to pravé řešení pro každou fázi výrobního procesu.

Služby od společnosti Siemens vám pomohou zefektivnit výrobu a zvýšit dostupnost spotřebního zboží. Zlepšují transparentnost systému a dokáží vyhledat případné závady elektrických i mechanických komponent ještě dříve, než k nim dojde. Pomáhají snižovat náklady na energie a údržbu, a v neposlední řadě si můžete naplánovat údržbu přesně podle požadavků výrobního cyklu.

Návrh / Složení výrobku

Návrh a obal výrobku

Tvorba složení nového produktu, který se dokáže trefit do vkusu spotřebitelů a zároveń splnit zákonné požadavky, představuje stále komplexnější proces. Sada řešení SIMATIC IT R&D pomáhá efektivněji strukturovat proces vývoje a vytvářet nové produkty rychleji. Výsledná data, jako jsou podrobné informace o složení, mohou být znovu použita v následných procesech a fázích výroby (např. pro uvedení na etiketě výrobku).

 

Návrh a simulace obalu může probíhat virtuálně v prostředí NX – Industrial Design & Styling. Virtuální zobrazení například napoví, jak efektně se obal bude vyjímat v regále, jak vysoké budou náklady na materiál a jak je lze snížit, a jak dlouho obal vydrží. Simulace a optimalizace se může stejně tak týkat i umístění, velikosti a podrobností uváděných na etiketě.

Plánování výroby

Plánování výroby

Simulaci zařízení (Plant Simulation) lze využít k plánování, simulaci a optimalizaci výroby předem. Slouží mj. k včasné identifikaci případných překážek či nadměrné kapacity ve výrobě. Program Star CCM+ umožňuje také simulaci kapalin. To znamená, že zobrazí možnou reakci produktu na míchání nebo plnění a vliv daného procesu na plynulost a postup další výroby. Řešení Line Designer vám pomůže zjednodušit chod výrobních linek. Vytvořte si kompletní návrh a simulaci ve virtuálním prostředí. Program pro návrh mechatroniky (Mechatronics Concept Designer) zase optimalizuje výrobu potřebných strojů na základě simulace spolupráce jednotlivých komponent, např. funkcí kinematiky stroje, a vlastností produktu, jako je nový návrh obalu. 

Projektování výroby

Projektování výroby

Řada funkcí pro projektování automatizačního procesu v inženýrském prostředí TIA Portal usnadňuje parametrizaci a pomáhá dosáhnout těch nejlepších výsledků rychle a bezchybně. Virtuální zprovoznění nového stroje podporuje také komplexní databáze: Díky realistické simulaci funkcí a programových kódů s pomocí softwaru SIMIT a PLCSIM Advanced lze případné chyby zjistit a opravit již v počáteční fázi. To znamená, že reálné zprovoznění stroje pak probíhá rychleji a s nižším rizikem chyb.

Realizace výroby

Primární a sekundární

Díky SIMATIC IT UA PI se hladká a efektivní výroba stává realitou. Ve spojení se softwarem SIMATIC WinCC vám platforma MOM pro procesní průmysl umožní naplánovat výrobní úlohy a spolehlivě řídit kvalitu a ucelený reporting za účelem další optimalizace výroby. Díky analýze dat z procesů máte jasný přehled o spotřebě energií a se zavedením systému pro hospodaření s energiemi můžete trvale kontrolovat příslušné náklady.

Služby

Využijte data k optimalizaci

Data vygenerovaná v průběhu výrobního procesu můžete využít k průběžné optimalizaci produktů a výroby. MindSphere - náš otevřený operační systém a cloudové řešení pro průmyslový internet věcí - zajistí bezpečný a spolehlivý sběr, zpracování a analýzu dat. Získané poznatky lze opětovně využít v rámci celkového procesu vývoje a výroby, což usnadňuje cílené změny návrhu nebo zlepšení celkové efektivity vybavení (OEE) výrobních linek. 

Exkluzivní obsah

Využijte specializované znalosti našich odborníků

Zde vám nabízíme exkluzivní obsah – odbornou dokumentaci, videa a další média týkající se trendů, vývoje a digitalizačních strategií ve výrobě potravin a nápojů.

Správa energetických dat ve výrobě potravin a nápojů

Více než jen ušetřit náklady

Individuální řešení pro výrobce potravin a nápojů

Vyrábějte specializované zákaznické produkty za rozumné náklady pomocí digitálních technologií

Zaměřeno na digitální dvojče

S digitálním dvojčetem můžete již dnes posunout automatizaci na novou úroveň

Blockchain ve výrobě potravin a nápojů

Z provozu do kuchyně jistě a bezpečně

Umělá inteligence ve výrobě potravin a nápojů

Pomoc od digitálního parťáka

Průmyslový edge computing ve výrobě potravin a nápojů

Výpočetní výkon až na okraj sítě

Kybernetická bezpečnost v mlékárenství a výrobě nealkoholických nápojů

Minimalizace rizik v souladu s německou iniciativou KRITIS

Integrujte blockchain. Budujte důvěru.

Jak mohou podniky zajistit stoprocentní sledovatelnost a zabezpečit kvalitu v rámci celého řetězce - od původu zdrojů až k zákazníkům? Odpovědí je blockchain – revoluční technologie, která vám zajistí potřebné zabezpečení pro budování důvěry. Potřebnou transparentnost a sledovatelnost vám zajistí řešení Siemens Blockchain pracující na bázi operačního systému MindSphere.

Více informací

Reference

Praktické příklady digitalizace ve výrobě spotřebního zboží

Digitalizace otevírá nové možnosti pro efektivní a rychlou výrobu spotřebního zboží při maximální flexibilitě.
Jak zabezpečený máte svůj byznys? Naše nabídka hloubkového zabezpečení pro výrobce potravin a & nápojů

Se zaváděním digitalizace jde ruku v ruce zajištění komplexní bezpečnosti

Vydejte se na cestu k digitální transformaci

Vyrábějte spotřební zboží s pomocí digitálního dvojčete

Začněte s digitální transformací své společnosti. Naši odborníci vám rádi poskytnou potřebné poradenství na vaší individuální cestě k digitalizaci. Promluvte si s námi.