Vyšší flexibilita na cestě k individuálnějším výrobkům

Bildunterschrift

Digitalizace nabízí nové způsoby individuálního přizpůsobení mlékárenských výrobků

Pro mlékárenský průmysl je typická velkovýroba i vysoká citlivost na změny nákladů. Podobu trhu stále více utváří i požadavky na inovativní obaly a rostoucí nabídku chutí a příchutí. Mlékárenský průmysl může ke splnění všech obecných i konkrétních požadavků zákazníků využít digitalizaci, která nabízí nové způsoby optimalizace celého hodnotového řetězce. Naše rozsáhlé portfolio řešení pro digitální podnik a řada produktů a systémů určených speciálně pro obor mlékárenství pomáhají optimálně koordinovat pracovní postupy v procesním i diskrétním průmyslu. Dochází tak ke snižování nákladů a zároveň se zvyšuje kvalita a flexibilita.

Využijte odborné znalosti našich expertů a získejte přístup do exkluzivní sekce

Exkluzivní obsah

BrauBeviale Shoutbox
Digitální dvojče

Komplexní digitální dvojče - podrobné informace

Ucelený přístup digitálního podniku k tvorbě digitálního dvojčete vám nabízí hmatatelné výhody: Můžete výrazně snížit počet potřebných prototypů, předpovídat výkon výrobní jednotky a samotných produktů a zajistit takovou výrobu, jakou zákazníci očekávají.

Digitální dvojče je přesným virtuálním modelem produktu nebo výrobního zařízení. Zobrazí jejich vývoj během celého životního cyklu a pomáhá obsluze předpovídat chování, optimalizovat výkon a zavádět poznatky na základě předchozích návrhů a zkušeností z výroby. 

Náš komplexní koncept digitálního dvojčete zahrnuje tři různé formy: digitální dvojče produktu, digitální dvojče výroby a digitální dvojče výkonu produktu i výroby. Díky komplexním odborným znalostem z oboru a optimalizovaným nástrojům je Siemens jedinou společností, která dokáže nabídnout ucelený přístup. 

Možnosti, které digitální dvojče nabízí v rámci scénářů ""co kdyby"" a prognóz budoucího výkonu, jsou obrovské. Hlavním cílem digitálního dvojčete je vytvořit zpětnovazebné spojení mezi virtuálním světem vývoje produktu a plánování výroby a fyzickým světem výrobního systému a výkonu produktu. Toto propojení přináší nové poznatky z fyzického světa, díky nimž je možné provádět informovaná rozhodnutí po celý životní cyklus produktů a výrobních operací.

Přečtěte si více o našich řešeních pro výrobce mléčných produktů

Stáhnout brožuru

Jahodový džus nebo bezinkový sirup? Stačí stisknout jedno tlačítko:

Firma Spitz digitalizuje závod v rakouském Attnang-Puchheimu

 

• Siemens pomáhá připravit výrobu tradičního producenta potravin a nápojů na budoucnost
   a zajistit jeho konkurenceschopnost
• Společnost Spitz získá vysoce přesná data pro analýzu výroby
• Vyšší flexibilita, efektivita a kvalita ve výrobě
   džusů, šťáv a dalších produktů

Digitalizace

Digitální podniky nabízejí flexibilnější výrobu při zachování maximální kvality

Díky integraci a digitalizaci celého hodnotového řetezce se společnosti mění na digitální firmy. Společnost Siemens nabízí sjednocené portfolio hardwaru a softwaru pro každou fázi procesu: od vývoje nového produktu až po trvalou optimalizaci celého zařízení.

Interaktivní výrobní proces

Naše interaktivní grafika vám názorně předvede produkty a řešení, která pomáhají optimalizovat procesy a splnit rozmanité požadavky vašich zákazníků.
Digital Enterprise - digitální podnik

Ucelený přístup k optimalizaci celého hodnotového řetězce

Výrobní proces podrobně

Společnost Siemens nabízí to pravé řešení pro každou fázi výrobního procesu.

Objevte možnosti průmyslových služeb pro mlékárenskou výrobu

Společnost Siemens nabízí služby, které zvyšují dostupnost a produktivitu mlékáren&. Transparentnost systému zvyšují nejrůznější služby, které dokáží vyhledat případné závady elektrických i mechanických komponent ještě dříve, než k nim dojde. Snižují náklady na energie a údržbu, protože si údržbu můžete naplánovat přesně dle potřeby v rámci výrobního cyklu.

Exkluzivní obsah

Využijte specializované znalosti našich odborníků

Zde vám nabízíme exkluzivní obsah – odbornou dokumentaci, videa a další média týkající se trendů, vývoje a digitalizačních strategií ve výrobě potravin a nápojů.

Správa energetických dat ve výrobě potravin a nápojů

Více než jen ušetřit náklady

Individuální řešení pro výrobce potravin a nápojů

Vyrábějte specializované zákaznické produkty za rozumné náklady pomocí digitálních technologií

Zaměřeno na digitální dvojče

S digitálním dvojčetem můžete již dnes posunout automatizaci na novou úroveň

Blockchain ve výrobě potravin a nápojů

Z provozu do kuchyně jistě a bezpečně

Umělá inteligence ve výrobě potravin a nápojů

Pomoc od digitálního parťáka

Průmyslový edge computing ve výrobě potravin a nápojů

Výpočetní výkon až na okraj sítě

Kybernetická bezpečnost v mlékárenství a výrobě nealkoholických nápojů

Minimalizace rizik v souladu s německou iniciativou KRITIS

Integrujte blockchain. Budujte důvěru.

Jak mohou podniky zajistit stoprocentní sledovatelnost a zabezpečit kvalitu v rámci celého řetězce - od původu zdrojů až k zákazníkům? Odpovědí je blockchain – revoluční technologie, která vám zajistí potřebné zabezpečení pro budování důvěry. Potřebnou transparentnost a sledovatelnost vám nabízí řešení Siemens Blockchain pracující na bázi operačního systému MindSphere.

Více informací

Reference

Podívejte se na výhody, které naše portfolio řešení přináší mlékárenským podnikům

Výrobci potravin a nápojů již úspěšně využívají celou řadu našich produktů a řešení. Podívejte se na výběr z různých možností využití.
Průmyslová bezpečnost

Jak zabezpečený máte svůj byznys?

Se zaváděním digitalizace jde ruku v ruce zajištění komplexní bezpečnosti
Jak zabezpečený máte svůj byznys? Naše nabídka hloubkového zabezpečení pro výrobce potravin a & nápojů

Se zaváděním digitalizace jde ruku v ruce zajištění komplexní bezpečnosti

Společně se Siemens na cestě k Průmyslu 4.0

Digitalizace se vyplatí

Klíčem k optimalizovaným obchodním procesům a udržitelnému úspěchu v oblasti výroby potravin a nápojů je individualizovaná velkovýroba, kterou zajistí digitální technologie. Naši odborníci vám poradí, jak vytvořit digitální dvojče celého hodnotového řetězce, od návrhu produktu, až po výrobu, servis a marketing. Můžete pak jednat flexibilněji, zvýšit marže a lépe a cíleně reagovat na nejnovější trendy.