Digitální podnik pro vyšší flexibilitu a produktivitu ve výrobě nealkoholických nápojů

Bildunterschrift

Digitalizace usnadňuje rychlé změny ve výrobě

Trendy na trhu s nealkoholickými nápoji se mění poměrně často a jsou mnohdy jen krátkodobé. Výrobci nealkoholických nápojů, kteří si chtějí dlouhodobě udržet náskok před konkurencí, musí být schopni kdykoli a rychle přizpůsobit produkci novým požadavkům, fungovat efektivně a zachovávat optimální kvalitu. Digitalizace a portfolio řešení pro digitální podnik jim nabízí nejen potřebnou flexibilitu, ale i možnosti zvyšování energetické účinnosti. Řešení vytvořená na míru pro výrobu nealkoholických nápojů zajistí spolehlivé výrobní procesy a kvalitu výrobků, které lze neustále opakovat.

Využijte odborné znalosti našich expertů a získejte přístup do exkluzivní sekce

Exkluzivní obsah

Digitální dvojče

Komplexní digitální dvojče - podrobné informace

Ucelený přístup digitálního podniku k tvorbě digitálního dvojčete vám nabízí hmatatelné výhody: Můžete výrazně snížit počet potřebných prototypů, předpovídat výkon výrobní jednotky a samotných produktů a zajistit takovou výrobu, jakou zákazníci očekávají.

Digitální dvojče je přesným virtuálním modelem produktu nebo výrobního zařízení. Zobrazí jejich vývoj během celého životního cyklu a pomáhá obsluze předpovídat chování, optimalizovat výkon a zavádět poznatky na základě předchozích návrhů a zkušeností z výroby. 

 

Náš komplexní koncept digitálního dvojčete zahrnuje tři různé formy: digitální dvojče produktu, digitální dvojče výroby a digitální dvojče výkonu produktu i výroby. Díky komplexním odborným znalostem z oboru a optimalizovaným nástrojům je Siemens jedinou společností, která dokáže nabídnout ucelený přístup. 

 

Možnosti, které digitální dvojče nabízí v rámci scénářů ""co kdyby"" a prognóz budoucího výkonu, jsou obrovské. Hlavním cílem digitálního dvojčete je vytvořit zpětnovazebné spojení mezi virtuálním světem vývoje produktu a plánování výroby a fyzickým světem výrobního systému a výkonu produktu. Toto propojení přináší nové poznatky z fyzického světa, díky nimž je možné provádět informovaná rozhodnutí po celý životní cyklus produktů a výrobních operací.

Přečtěte si více o našich řešeních pro výrobce nealkoholických nápojů

Stáhnout brožuru

Jahodový džus nebo bezinkový sirup? Stačí stisknout jedno tlačítko:

Firma Spitz digitalizuje závod v rakouském Attnang-Puchheimu

 

• Siemens pomáhá připravit výrobu tradičního producenta potravin a nápojů na budoucnost
   a zajistit jeho konkurenceschopnost
• Společnost Spitz získá vysoce přesná data pro analýzu výroby
• Vyšší flexibilita, efektivita a kvalita ve výrobě
   džusů, šťáv a dalších produktů

Digitalizace

Digitální podniky nabízejí flexibilnější výrobu při zachování maximální kvality

Díky integraci a digitalizaci celého hodnotového řetezce se společnosti mění na digitální firmy. Společnost Siemens nabízí sjednocené portfolio hardwaru a softwaru pro každou fázi procesu: od vývoje nového produktu až po trvalou optimalizaci celého zařízení.
Pro více informací o digitálním podniku klikněte zde

siemens.com/digital-enterprise

Interaktivní výrobní proces

Naše interaktivní grafika vám názorně předvede produkty a řešení, která pomáhají optimalizovat procesy a splnit rozmanité požadavky vašich zákazníků.
Digital Enterprise - digitální podnik

Ucelený přístup k optimalizaci celého hodnotového řetězce

Výrobní proces podrobně

Společnost Siemens nabízí to pravé řešení pro každou fázi výrobního procesu.

Exkluzivní obsah

Využijte specializované znalosti našich odborníků

Zde vám nabízíme exkluzivní obsah – odbornou dokumentaci, videa a další média týkající se trendů, vývoje a digitalizačních strategií ve výrobě potravin a nápojů.

Správa energetických dat ve výrobě potravin a nápojů

Více než jen ušetřit náklady

Individuální řešení pro výrobce potravin a nápojů

Vyrábějte specializované zákaznické produkty za rozumné náklady pomocí digitálních technologií

Zaměřeno na digitální dvojče

S digitálním dvojčetem můžete již dnes posunout automatizaci na novou úroveň

Blockchain ve výrobě potravin a nápojů

Z provozu do kuchyně jistě a bezpečně

Umělá inteligence ve výrobě potravin a nápojů

Pomoc od digitálního parťáka

Průmyslový edge computing ve výrobě potravin a nápojů

Výpočetní výkon až na okraj sítě

Profesionální pomoc hned od začátku

Odborný článek

Předem nakonfigurovaná síť – rychlejší a bezpečnější stáčení

Kybernetická bezpečnost v mlékárenství a výrobě nealkoholických nápojů

Minimalizace rizik v souladu s německou iniciativou KRITIS

Integrujte blockchain. Budujte důvěru.

Jak mohou podniky zajistit stoprocentní sledovatelnost a zabezpečit kvalitu v rámci celého řetězce - od původu zdrojů až k zákazníkům? Odpovědí je blockchain – revoluční technologie, která vám zajistí potřebné zabezpečení pro budování důvěry. Potřebnou transparentnost a sledovatelnost vám nabízí řešení Siemens Blockchain pracující na bázi operačního systému MindSphere.

Více informací

Průmyslová bezpečnost

Jak zabezpečený máte svůj byznys?

Se zaváděním digitalizace jde ruku v ruce zajištění komplexní bezpečnosti
Jak zabezpečený máte svůj byznys? Naše nabídka hloubkového zabezpečení pro výrobce potravin a & nápojů

Se zaváděním digitalizace jde ruku v ruce zajištění komplexní bezpečnosti

Společně se Siemens na cestě k Průmyslu 4.0

Digitalizace se vyplatí

Klíčem k optimalizovaným obchodním procesům a udržitelnému úspěchu v oblasti výroby potravin a nápojů je individualizovaná velkovýroba, kterou zajistí digitální technologie. Naši odborníci vám poradí, jak vytvořit digitální dvojče celého hodnotového řetězce, od návrhu produktu, až po výrobu, servis a marketing. Můžete pak jednat flexibilněji, zvýšit marže a lépe a cíleně reagovat na nejnovější trendy.