Digitální transformace pro efektivní a udržitelný vodohospodářský průmysl

Ucelené portfolio z jednoho zdroje

Voda je nejdůležitějším základem života. Čím více lidí žije na Zemi, tím větší je poptávka po vodě. Změna klimatu, urbanizace a rostoucí znečištění životního prostředí však představují pro vodárenské společnosti po celém světě obrovskou výzvu. V souladu s cíli OSN umožnit do roku 2050 všem přístup k zařízením pro produkci čisté vody a hygienickým zařízením pomáháme zákazníkům z vodárenského průmyslu dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelného hospodaření s vodou. Jako technologická společnost zaměřená na inovace umožňujeme vodárenskému průmyslu zajistit zásobování čistou vodou i likvidaci odpadních vod mimořádně efektivním, hospodárným a udržitelným způsobem.

Individuální poradenství a řešení šitá na míru

Kontaktuje naše specialisty

Děláme to nejlepší pro náš nejcennější zdroj. Pro dnešek. Pro zítřek. Pro vodu. Pro efektivní a udržitelný vodohospodářský průmysl.

  

Lisy. Česle. Dopravníky. Pojezdové mosty. Rozdílné aplikace mají překvapivě jedno řešení: SIMOGEAR

  • Široký rozsah převodových poměrů, vysoká mechanická účinnost, třídy energetické účinnosti IE3 nebo IE4
  • Variabilita provedení včetně variant do prostředí s nebezpečím výbuchu s certifikací ATEX
  • Výběr převodovek v on-line konfigurátoru v češtině, dokumentace dostupná ke stažení
  • Technická podpora při výpočtu optimálního pohonu
  • Kompletní technika pohonů jednoho výrobce

Videa, odkaz na konfigurátory a další přehled portfolia naleznete na stránkách produktu.

Siemens Industry Suite pro vodohospodářský průmysl

Chytré aplikace pro lepší efektivitu a bezpečnost dodávek vody

Aplikace a digitální služby Siemens Industry Suite zajišťují větší transparentnost provozu a správy vodárenství, a pomáhají tak nalézt příležitosti pro optimalizaci a úspory v systémech dodávek vody. Díky aplikacím Siemens Water (SIWA), které byly vytvořeny speciálně pro vodohospodářský průmysl, provozovatelé vodního a odpadního hospodářství mohou optimalizovat energetickou účinnost, zamezit ztrátám vody, snížit znečištění vodních těles a usnadnit úkony v rámci preventivní údržby.

Vysoká přesnost lokalizace prasklého potrubí

Aplikace SIWA Burst provádí analýzu častého kolísání tlaku v potrubí s pomocí inteligentních algoritmů. Zaznamenané odchylku tlaku se roztřídí, a tak dokážou identifikovat praskliny v reálném čase. Poškozená místa lze detekovat a lokalizovat s přesností na 20 až 50 metrů.

Detekce úniků ve vodovodních potrubích

Systém SIWA Leak dokáže zjistit větší i pomalé, nenápadné úniky vody v potrubní dopravě. Slouží jako doplněk ke stávajícím řídicím a automatizačním systémům a průběžně odesílá obsluze informace o stavu potrubí. Operátoři tak mají v případě úniku vody k dispozici důležitá data pro rozhodování o nezbytných opatřeních.

Detekce úniků vody v rozvodných sítích

Inovativní řešení SIWA LeakPlus – powered by BuntPlanet* je určeno k detekci úniků ve vodovodních rozvodech. Technologie jako jsou cloud computing, umělá inteligence a hydraulické simulace umožňují snadnou a plně automatickou detekci úniků a jejich včasnou nápravu.

*Partner společnosti Siemens

Hospodárný provoz čerpadel ve vodovodních sítích

Řešení SIWA Optim umožňuje inteligentní, energeticky úsporné řízení čerpadel a ventilů na základě nejaktuálnějších dat ze systému, předpovědí poptávky a denně aktualizovaných cen energií. Díky tomuto řešení mohou provozovatelé zařízení snížit spotřebu energie až o 15 procent a zajistit optimální bezpečnost zásobování.

Konec s ucpanými čerpadly

Zabezpečené IoT řešení SIWA Pump Guardian pomáhá zamezit ucpávání čerpadel a zvyšuje maximální transparentnost výkonu čerpadel a čerpacích stanic.

Dokáže detekovat a zamezit ucpávání oběžných kol, potrubí i jednorázové ucpávky.

Centralizovaný řídicí systém pro kanalizační sítě zamezuje zaplavení a přispívá k udržitelné ochraně vody

Výkonná a inovativní aplikace SIWA Sewer pro řízení kanalizační sítě dokáže vypočítat potřebu řídicích zásahů v kanalizační soustavě pomocí optimalizačních algoritmů. Zajišťuje tak optimální využití sítě a zamazuje vypouštění odpadních vod do přírodních toků. 

Řešení SIWA Sewer optimalizuje proces úpravy vody díky stabilizaci jejího přívodu do úpravny. Napomáhá tak k účinnějšímu provozu celého zařízení.

Zabraňte ucpaným potrubím

SIWA Blockage Predictor, jež je součástí řešení Siemens MindSphere, vyhodnocuje situace v odlehčovacích komorách v reálném čase, což usnadňuje řešení možných problémů s výkonem systému. 

Dokáže zjistit případné ucpání kanalizačních stok nebo jejich nesprávný provoz nebo hrozící provozní problém v odlehčovací komoře. Součástí webové aplikace jsou analytické nástroje a funkce, které umožňují vzdálený přístup z mobilních zařízení nebo počítačů a předem informují uživatele o případných problémech.

Více informací o aplikacích Siemens Industry Suite

Aplikace Siemens Industry Suite (EN)

Převodovky SIMOGEAR do vodárenství a vodního hospodářství

Ať už hledáte ucelené kompaktní řešení s integrovaným motorem, či samostatnou převodovku s adaptérem, v nabídce společnosti SIEMENS naleznete vždy tu správnou pro jakýkoli úkol. SIMOGEAR je ideální volbou všude tam, kde je kladen důraz na kvalitu, robustnost a energetickou úspornost.

Frekvenční měniče řady SINAMICS G120X pro čerpadla a vzduchotechniku

Naše řada frekvenčních měničů byla vyvinuta speciálně pro čističky odpadních vod, vodárenství a vzduchotechniku. Doplňuje tak paletu uceleného a bezešvého portfolia techniky pohonů SIEMENS. Je robustním kompaktním řešením a je připravena pro digitalizaci. Zaujme Vás svou funkční vybaveností.

 

Co vše se skrývá pod jedním produktovým číslem:

  • Široký rozsah výkonů od 0,75 po 630 kW, pro sítě o napětí 230 V, 400 V a 690 V
  • Čistící funkce, detekce kavitace, detekce úniku média, režim pomalého napouštění potrubí, provoz více čerpadel a kaskádové řízení
  • Letmý start, požární mód, vynechání až 4 rezonančních pásem
  • Barevný operační panel v českém jazyce a možnost připojení modulu pro bezdrátové nastavování, diagnostiku, kopírování a ukládání parametrů
  • Integrovaná bezpečnostní funkce certifikovaná podle normy STO SIL3, integrovaná DC tlumivka, variantně 3C3 lakování desky plošných spojů

Další informace, brožury, konfigurátor a videa naleznete na stránkách produktu.

Standardizace

Standardizace pro efektivní digitální postupy

Modulární systém složený z konkrétně vybraných komponent a bohaté nabídky modelových řešení pro běžná zařízení a procesy otevírá cestu k větší efektivitě, produktivitě, dostupnosti a spolehlivému provozu a poskytuje pevný základ pro důslednou a komplexní digitalizaci.

Odborná podpora od plánování po inženýring a provoz

Specializovaný portál společnosti Siemens pro oblast vodárenství nabízí rozsáhlou a volně dostupnou kolekci modelových řešení a konfigurací, technických standardů a nástrojů pro automatizaci, procesní instrumentaci a elektrotechnické vybavení úpraven vod a odpadních vod. K dispozici jsou také pokyny související s průmyslovou bezpečností a komunikací. 

Osvědčené nástroje pro specialisty

Odborná podpora pro inženýrské společnosti, systémové integrátory a stavitele zařízení zaměřená na návrh, konfigurace a projektování úpraven vod a odpadních vod a jejich systémů, čerpacích stanic a odsolovacích zařízení. Tato progresivní modelová řešení umožňují koncovým zákazníkům minimalizovat náklady a rizika během celé životnosti zařízení.

Standardizované šablony pro projektování a provoz systémů zaměřených na řízení procesů

Standardizované projektování jednotlivých možností využití řídicího systému se vyplatí. Snižuje náklady a rizika během plánování, projektování, zprovoznění, údržby a servisu a usnadňuje budoucí modernizaci zařízení. Podnikům veřejných služeb zajišťuje hladké fungování, ergonomický provoz a diagnostiku.

Integrovaný inženýring a provoz

Bezplatné šablony pro oblast vodárenství jsou specificky navržené pro systémové integrátory, stavitele a provozovatele zařízení. Obsahují funkce pro řízení s otevřenou i uzavřenou smyčkou a ergonomický provoz a diagnostiku, včetně možností pro decentralizované dispečinky a externí stanice. Provozovatelé mají k dispozici připravené hardwarové komponenty pro automatizační systémy, technologie pohonů a průmyslovou komunikaci včetně vzdáleného řízení.

 

Šablony jsou součástí integrovaného inženýringu a zahrnují i simulace, testování a zprovoznění. Zároveň představují standardizovanou databázi nástrojů pro komplexní digitalizaci.

Oblasti využití

Řešení na míru konkrétním oblastem využití

Požadavky a nároky na pitnou vodu, odpadní vody a odsolování se v různých oblastech velmi liší. Proto společnost Siemens nabízí výběr specifických řešení navržených přesně na míru každým potřebám, která zajistí maximální efektivitu a udržitelnost.

Udržitelné zásobování pitnou vodou

Inteligentní řešení a služby společnosti Siemens pro plánování, projektování, provoz a údržbu zajišťují spolehlivou a udržitelnou úpravu pitné vody nejvyšší kvality po celém světě. Zahrnují nástroje pro řízení procesů, automatizaci, technologii pohonů i napájecí zdroje pro úpravny vod, potrubní systémy a velkokapacitní vodovodní sítě.

Efektivní a spolehlivé čištění odpadních vod

Společnost Siemens nabízí individuálně přizpůsobené hardwarové a softwarové systémy, komplexní služby a odborné specializované znalosti a zkušenosti v oblasti výstavby nových nebo modernizaci stávajících čistíren odpadních vod. Naše řešení zajišťuje bezpečné a spolehlivé zpracování odpadních vod prostřednictvím stokové sítě a čerpacích stanic i v případě silných dešťů a energeticky úsporné, ekologické a snadné provozní řízení čistíren odpadních vod.

Odsolování mořské vody – ochrana a záchrana života

Odsolování mořské vody hraje stále důležitější roli po celém světě, zejména v oblastech s rostoucím nedostatkem vody. Mořskou vodu dnes odsoluje více než 150 zemí. Naši zákazníci se spoléhají na energeticky úsporný proces reverzní osmózy. Software, systémy pro dodávky energie, hospodaření s energií a komplexní servis společnosti Siemens v oblasti návrhu, provozu a údržby přispívají k energeticky optimálnímu provozu odsolovacích zařízení po celém světě.

Inovace

Připraveni na budoucnost

Vodohospodářský sektor prochází velkými změnami. Nové výzvy a problémy po celém světě si vyžadují nové a konzistentní přístupy a rychlá řešení. Nejnovější inovace společnosti Siemens nabízejí technologicky sofistikovaná řešení pro dnešní kritické oblasti.
Reference

Maximální efektivita a dostupnost díky řešením na míru

Podívejte se, jak výkonná a inovativní technická řešení společnosti Siemens, přispívají k bezproblémovému, spolehlivému a udržitelnému chodu vodohospodářských soustav po celém světě.
Podívejte se na další zajímavé příklady z praxe v Siemens Reference Center.

Centrum referencí Siemens

Kontaktujte nás

Potřebujete pomoc nebo radu?

Máte dotaz k řešením pro vodárenství a čistírenství nebo pro kompletní vodárenské infrastruktury? Hledáte produkty, systémy nebo odborné znalosti? Naši experti vám pomohou nalézt to nejlepší řešení vašich specifických požadavků.

Individuální poradenství a řešení šitá na míru

Kontaktujte našeho specialistu