Produktová řada SITRANS LR100

SITRANS LR100 je řada 80 GHz kompaktních radarových vysílačů vybavena bezdrátovou technologií Bluetooth. Díky úzkému vyzařovacímu paprsku usnadňují flexibilní instalaci do stávajících otvorů nádob či nádrží nebo alternativně přes umělohmotné nádrže bez rušivého zásahu.

Individuální poradenství a řešení šitá na míru

Kontaktujte naše specialisty

  

Portfolio SITRANS LR100 obsahuje pět vysílačů: 

  • SITRANS LR100 – základní vysílač 4-20 mA, pro měření až 8 m s kabelem
  • SITRANS LR110 – s možností komunikace, zařízení schválené pro nebezpečná prostředí, dosah do 15 m
  • SITRANS LR120 – s možností komunikace, nejdelší dosah do 30 m a volitelný kryt proti ponoření na ochranu v případě zatopení
  • SITRANS LR140 – základní měření do 8 m, svorkové zapojení
  • SITRANS LR150 – s komunikací HART, zařízení schválené pro nebezpečná prostředí, možnost lokálního HMI rozhraní a dosah do 15 m
Siemens Industry Suite pro vodohospodářský průmysl

Chytré aplikace pro lepší efektivitu a bezpečnost dodávek vody

Aplikace a digitální služby Siemens Industry Suite zajišťují větší transparentnost provozu a správy vodárenství, a pomáhají tak nalézt příležitosti pro optimalizaci a úspory v systémech dodávek vody. Díky aplikacím Siemens Water (SIWA), které byly vytvořeny speciálně pro vodohospodářský průmysl, provozovatelé vodního a odpadního hospodářství mohou optimalizovat energetickou účinnost, zamezit ztrátám vody, snížit znečištění vodních těles a usnadnit úkony v rámci preventivní údržby. 

Vysoká přesnost lokalizace prasklého potrubí

Aplikace SIWA Burst provádí analýzu častého kolísání tlaku v potrubí s pomocí inteligentních algoritmů. Zaznamenané odchylku tlaku se roztřídí, a tak dokážou identifikovat praskliny v reálném čase. Poškozená místa lze detekovat a lokalizovat s přesností na 20 až 50 metrů.

Detekce úniků ve vodovodních potrubích

Systém SIWA Leak dokáže zjistit větší i pomalé, nenápadné úniky vody v potrubní dopravě. Slouží jako doplněk ke stávajícím řídicím a automatizačním systémům a průběžně odesílá obsluze informace o stavu potrubí. Operátoři tak mají v případě úniku vody k dispozici důležitá data pro rozhodování o nezbytných opatřeních.

Detekce úniků vody v rozvodných sítích

Inovativní řešení SIWA LeakPlus – powered by BuntPlanet* je určeno k detekci úniků ve vodovodních rozvodech. Technologie jako jsou cloud computing, umělá inteligence a hydraulické simulace umožňují snadnou a plně automatickou detekci úniků a jejich včasnou nápravu.

*Partner společnosti Siemens

Hospodárný provoz čerpadel ve vodovodních sítích

Řešení SIWA Optim umožňuje inteligentní, energeticky úsporné řízení čerpadel a ventilů na základě nejaktuálnějších dat ze systému, předpovědí poptávky a denně aktualizovaných cen energií. Díky tomuto řešení mohou provozovatelé zařízení snížit spotřebu energie až o 15 procent a zajistit optimální bezpečnost zásobování.

Konec s ucpanými čerpadly

Zabezpečené IoT řešení SIWA Pump Guardian pomáhá zamezit ucpávání čerpadel a zvyšuje maximální transparentnost výkonu čerpadel a čerpacích stanic.

Dokáže detekovat a zamezit ucpávání oběžných kol, potrubí i jednorázové ucpávky.

Centralizovaný řídicí systém pro kanalizační sítě zamezuje zaplavení a přispívá k udržitelné ochraně vody

Výkonná a inovativní aplikace SIWA Sewer pro řízení kanalizační sítě dokáže vypočítat potřebu řídicích zásahů v kanalizační soustavě pomocí optimalizačních algoritmů. Zajišťuje tak optimální využití sítě a zamazuje vypouštění odpadních vod do přírodních toků. 

Řešení SIWA Sewer optimalizuje proces úpravy vody díky stabilizaci jejího přívodu do úpravny. Napomáhá tak k účinnějšímu provozu celého zařízení.

Zabraňte ucpaným potrubím

SIWA Blockage Predictor, jež je součástí řešení Siemens MindSphere, vyhodnocuje situace v odlehčovacích komorách v reálném čase, což usnadňuje řešení možných problémů s výkonem systému. 

Dokáže zjistit případné ucpání kanalizačních stok nebo jejich nesprávný provoz nebo hrozící provozní problém v odlehčovací komoře. Součástí webové aplikace jsou analytické nástroje a funkce, které umožňují vzdálený přístup z mobilních zařízení nebo počítačů a předem informují uživatele o případných problémech.

Více informací o aplikacích Siemens Industry Suite

Aplikace Siemens Industry Suite (EN)

Standardizace

Standardizace pro efektivní digitální postupy

Modulární systém složený z konkrétně vybraných komponent a bohaté nabídky modelových řešení pro běžná zařízení a procesy otevírá cestu k větší efektivitě, produktivitě, dostupnosti a spolehlivému provozu a poskytuje pevný základ pro důslednou a komplexní digitalizaci.

Odborná podpora od plánování po inženýring a provoz

Specializovaný portál společnosti Siemens pro oblast vodárenství nabízí rozsáhlou a volně dostupnou kolekci modelových řešení a konfigurací, technických standardů a nástrojů pro automatizaci, procesní instrumentaci a elektrotechnické vybavení úpraven vod a odpadních vod. K dispozici jsou také pokyny související s průmyslovou bezpečností a komunikací. 

Osvědčené nástroje pro specialisty

Odborná podpora pro inženýrské společnosti, systémové integrátory a stavitele zařízení zaměřená na návrh, konfigurace a projektování úpraven vod a odpadních vod a jejich systémů, čerpacích stanic a odsolovacích zařízení. Tato progresivní modelová řešení umožňují koncovým zákazníkům minimalizovat náklady a rizika během celé životnosti zařízení.

Standardizované šablony pro projektování a provoz systémů zaměřených na řízení procesů

Standardizované projektování jednotlivých možností využití řídicího systému se vyplatí. Snižuje náklady a rizika během plánování, projektování, zprovoznění, údržby a servisu a usnadňuje budoucí modernizaci zařízení. Podnikům veřejných služeb zajišťuje hladké fungování, ergonomický provoz a diagnostiku.

Integrovaný inženýring a provoz

Bezplatné šablony pro oblast vodárenství jsou specificky navržené pro systémové integrátory, stavitele a provozovatele zařízení. Obsahují funkce pro řízení s otevřenou i uzavřenou smyčkou a ergonomický provoz a diagnostiku, včetně možností pro decentralizované dispečinky a externí stanice. Provozovatelé mají k dispozici připravené hardwarové komponenty pro automatizační systémy, technologie pohonů a průmyslovou komunikaci včetně vzdáleného řízení.

 

Šablony jsou součástí integrovaného inženýringu a zahrnují i simulace, testování a zprovoznění. Zároveň představují standardizovanou databázi nástrojů pro komplexní digitalizaci.

Oblasti využití

Řešení na míru konkrétním oblastem využití

Požadavky a nároky na pitnou vodu, odpadní vody a odsolování se v různých oblastech velmi liší. Proto společnost Siemens nabízí výběr specifických řešení navržených přesně na míru každým potřebám, která zajistí maximální efektivitu a udržitelnost.

Udržitelné zásobování pitnou vodou

Inteligentní řešení a služby společnosti Siemens pro plánování, projektování, provoz a údržbu zajišťují spolehlivou a udržitelnou úpravu pitné vody nejvyšší kvality po celém světě. Zahrnují nástroje pro řízení procesů, automatizaci, technologii pohonů i napájecí zdroje pro úpravny vod, potrubní systémy a velkokapacitní vodovodní sítě.

Efektivní a spolehlivé čištění odpadních vod

Společnost Siemens nabízí individuálně přizpůsobené hardwarové a softwarové systémy, komplexní služby a odborné specializované znalosti a zkušenosti v oblasti výstavby nových nebo modernizaci stávajících čistíren odpadních vod. Naše řešení zajišťuje bezpečné a spolehlivé zpracování odpadních vod prostřednictvím stokové sítě a čerpacích stanic i v případě silných dešťů a energeticky úsporné, ekologické a snadné provozní řízení čistíren odpadních vod.

Odsolování mořské vody – ochrana a záchrana života

Odsolování mořské vody hraje stále důležitější roli po celém světě, zejména v oblastech s rostoucím nedostatkem vody. Mořskou vodu dnes odsoluje více než 150 zemí. Naši zákazníci se spoléhají na energeticky úsporný proces reverzní osmózy. Software, systémy pro dodávky energie, hospodaření s energií a komplexní servis společnosti Siemens v oblasti návrhu, provozu a údržby přispívají k energeticky optimálnímu provozu odsolovacích zařízení po celém světě.

Inovace

Připraveni na budoucnost

Vodohospodářský sektor prochází velkými změnami. Nové výzvy a problémy po celém světě si vyžadují nové a konzistentní přístupy a rychlá řešení. Nejnovější inovace společnosti Siemens nabízejí technologicky sofistikovaná řešení pro dnešní kritické oblasti.
Reference

Maximální efektivita a dostupnost díky řešením na míru

Podívejte se, jak výkonná a inovativní technická řešení společnosti Siemens, přispívají k bezproblémovému, spolehlivému a udržitelnému chodu vodohospodářských soustav po celém světě.
Podívejte se na další zajímavé příklady z praxe v Siemens Reference Center.

Centrum referencí Siemens

Kontaktujte nás

Potřebujete pomoc nebo radu?

Máte dotaz k řešením pro vodárenství a čistírenství nebo pro kompletní vodárenské infrastruktury? Hledáte produkty, systémy nebo odborné znalosti? Naši experti vám pomohou nalézt to nejlepší řešení vašich specifických požadavků.

Individuální poradenství a řešení šitá na míru

Kontaktujte našeho specialistu