Získejte prestižní ocenění a vysokou finanční odměnu

Přihlašování ukončeno

O ceně Wernera von Siemense

Už více než 20 let oceňujeme nadané studenty, akademické osobnosti a nadšené vědce prestižní Cenou Wernera von Siemens. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří naše soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV.

 

Děkujeme všem přihlášeným a všem fanouškům vzdělávání a vědy. V následujících týdnech budou zasedat komise jednotlivých kategorií, aby vybraly vítěze letošního ročníku.

 

V březnu roku 2020 proběhne slavnostní vyhlášení výsledků.

 

Děkujeme za podporu Ceny Wernera von Siemense a všem přihlášeným držíme palce!

Vítězové Ceny Wernera von Siemense 2018

Naši vítězové

Podívejte se na rozhovory s vítězi jednotlivých soutěžních kategorií.

Předávání cen vítězům ročníku 2018 a jak vítězství pomáhá

Podívejte se na příběhy některých z vítězů, jež Siemens za posledních 21 let trvání soutěže ocenil. Připomeňte si také atmosféru ze slavnostního předávání vítězům ročníku Ceny Wernera von Siemense 2018.

Máte další otázky?

Možná už jsme na ně odpověděli. A pokud ne, neváhejte nám napsat.

Jakou odměnu můžu získat?

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým)

300 000 Kč

 

Nejlepší pedagogický pracovník

50 000 Kč


Nejlepší diplomová práce

1. místo – 50 000 Kč student  + 50 000 Kč vedoucí práce 
2. místo – 30 000 Kč student  + 30 000 Kč vedoucí práce 
3. místo – 20 000 Kč student  + 20 000 Kč vedoucí práce

 

Nejlepší disertační práce

1. místo – 50 000 Kč student  + 50 000 Kč vedoucí práce 
2. místo – 30 00 Kč student  + 30 000 Kč vedoucí práce 
3. místo – 20 000 Kč student  + 20 000 Kč vedoucí práce


Zvláštní ocenění: Ocenění za překonání překážek při studiu

20 000 Kč

Zvláštní ocenění: Nejlepší absolventská práce (diplomová/ disertační) zabývající se technologiemi spadajícími do konceptu Průmysl 4.0

20 000 Kč

Zvláštní ocenění: Cena generálního ředitele Siemens CZ za vynikající kvalitu 
ženské vědecké práce
20 000 Kč

Za doporučení kamaráda v kategoriích Nejlepší diplomová práce a Nejlepší disertační práce (v případě umístění na 1. místě)
10 000 Kč

Do kdy je možné se přihlašovat?

Poslední den, kdy je možné podat přihlášku, je 30. 11. 2019.

Mám se hlásit do zvláštních ocenění?

Do kategorie Cena generálního ředitele Siemens CZ za vynikající kvalitu ženské vědecké práce se nehlásíte. V této kategorii budou hodnoceny práce nebo projekty žen, které obsadí jedno ze tří oceněných míst v kategoriích Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce nebo Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Práce těchto žen pak budou zařazeny do hodnocení v rámci tohoto zvláštního ocenění.

Do kategorie Ocenění za překonání překážek musí být student nominován.


Do kategorie Nejlepší absolventská práce (diplomová/ disertační) zabývající se technologiemi spadajícími do konceptu Průmysl 4.0 se student hlásí v rámci přihlášení do kategorií o Nejlepší diplomovou/disertační práci zaškrtnutím pole v registračním formuláři. Tím potvrzuje, že jeho práce se konceptu Průmysl 4.0 věnuje.

Jelikož je tato kategorie v naší soutěži úplně nová, neradi bychom účastníky ochudili o možnost vyhrát, i když se sami nepřihlásí. Proto budou nominováni automaticky dodatečně i ty práce, které komise shledá vhodnými pro posouzení i v této kategorii.

Jaká témata se týkají Průmyslu 4.0?

Témata týkající se Průmyslu 4.0 jsou například kyberneticko-fyzické systémy, systémová integrace, datová úložiště, analýza velkých dat, průmyslová komunikace a komunikační infrastruktura, aditivní výroba, rozšířená a virtuální realita, autonomní roboty nebo kybernetika a umělá inteligence.

Tato kategorie reflektuje současné potřeby vývoje společnosti v rámci čtvrté průmyslové revoluce.

Komu je soutěž určena?

Studentům, autorům absolventských a vědeckých prací a pedagogům vysokých škol. Oceňujeme práce se zaměřením na všechny technické obory a přírodní vědy (včetně medicíny).

Mohu se přihlásit, i když nejsem české národnosti?

Ano, podporujeme české vysoké školství, a pokud práce vznikla na české univerzitě, neváhejte se přihlásit.

V jakém jazyce musí být práce napsaná?

V angličtině, češtině nebo slovenštině.

Existuje nějaké omezení ohledně data vzniku práce?

U kategorií Nejlepší disertační práce a Nejlepší diplomová práce lze přihlásit pouze práce obhájené v období mezi 1. 1. 2018 a 30. 11. 2019.

Mohu se přihlásit, i když už jsem se hlásil loni?

Ano, můžete, pokud práce splňuje termín obhajoby či publikace viz termíny výše.

Co když je práce pod schvalováním patentu?

Naše porota je složená z předních akademických osobností a všichni jsou vázáni přísnou mlčenlivostí.

Hlavní partneři