Hledáme nejlepší diplomku a disertačku!

Vyhrajte až 50 000 Kč. Navrhněte vítěze a získejte 10 000 Kč! 

Diplomové a disertační práce

Kategorie pro všechny talentované studenty, jejichž diplomové a disertační práce se zaměřují na veškerá IT, technická, medicínská nebo přírodovědná témata. Zároveň může autor absolventské práce obdržet zvláštní ocenění 20 000 Kč, pokud se ve své práci věnoval tématům z kategorie Průmysl 4.0 – digitalizace v průmyslové výrobě* a zaškrtne příslušné políčko při přihlašování své práce.

*Které práce do kategorie Průmysl 4.0 spadají? Ty, jež jsou zaměřené na kyberneticko-fyzické systémy, systémové integrace, datová úložiště, analýzu velkých dat, průmyslovou komunikaci a komunikační infrastrukturu, aditivní výrobu, rozšířenou a virtuální realitu, autonomní roboty, kybernetiku a umělou inteligenci.

Kategorie Průmysl 4.0 je v naší soutěži úplně nová, a proto bychom účastníky neradi ochudili o možnost vyhrát, i když se sami nepřihlásí. Proto budou nominováni automaticky dodatečně i ty práce, které komise shledá vhodnými pro posouzení i v této kategorii.


Hlavním kritériem hodnocení přihlášených prací je zejména odborná kvalita přihlášené práce a přínos současnému stavu poznání. Z obou kategorií vybereme tři vítězné práce, jejichž autoři a vedoucí si na odměnách rozdělí úžasných 400 000 Kč!

Nejlepší diplomová práce

Pro přihlášení si připravte základní informace, abstrakt práce a samotnou práci v PDF. Připojit můžete případně také vyjádření vedoucího práce a seznam publikací autora práce. Chcete práci nechat ohodnotit také v kategorii Průmysl 4.0? Nezapomeňte zaškrtnout příslušné políčko.

Nejlepší disertační práce

Pro přihlášení si připravte základní informace, abstrakt práce a samotnou práci v PDF. Připojit můžete případně také vyjádření vedoucího práce a seznam publikací autora práce. Chcete práci nechat ohodnotit také v kategorii Průmysl 4.0? Nezapomeňte zaškrtnout příslušné políčko.

Doporučte vítěze a získejte 10 000 Kč

Napsal jeden z vašich studentů nebývale kvalitní práci? Je váš spolužák, sourozenec či kolega nadaným vysokoškolákem a myslíte, že by jeho práce zasloužila naše ocenění? Neváhejte nám o nich napsat! My je oslovíme s výzvou k přihlášení do soutěže. A pokud zvítězí, obdržíte i vy finanční ohodnocení ve výši 10 000 Kč. Doporučit účastníky soutěže můžete také v ostatních kategoriích. 

Máte další otázky?

Možná už jsme na ně odpověděli. A pokud ne, neváhejte nám napsat.

Jakou odměnu můžu získat?

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým)

300 000 Kč

 

Nejlepší pedagogický pracovník

50 000 Kč


Nejlepší diplomová práce

1. místo – 50 000 Kč student  + 50 000 Kč vedoucí práce 
2. místo – 30 00 Kč student  + 30 000 Kč vedoucí práce 
3. místo – 20 000 Kč student  + 20 000 Kč vedoucí práce

 

Nejlepší disertační práce

1. místo – 50 000 Kč student  + 50 000 Kč vedoucí práce 
2. místo – 30 00 Kč student  + 30 000 Kč vedoucí práce 
3. místo – 20 000 Kč student  + 20 000 Kč vedoucí práce


Zvláštní ocenění: Ocenění za překonání překážek při studiu

20 000 Kč

Zvláštní ocenění: Nejlepší absolventská práce (diplomová/ disertační) zabývající se technologiemi spadajícími do konceptu Průmysl 4.0

20 000 Kč

Zvláštní ocenění: Cena generálního ředitele Siemens CZ za vynikající kvalitu 
ženské vědecké práce
20 000 Kč

Za doporučení kamaráda v kategoriích Nejlepší diplomová práce a Nejlepší disertační práce (v případě umístění na 1. místě)
10 000 Kč

Do kdy je možné se přihlašovat?

Poslední den, kdy je možné podat přihlášku, je 30. 11. 2019.

Mám se hlásit do zvláštních ocenění?

Do kategorie Cena generálního ředitele Siemens CZ za vynikající kvalitu ženské vědecké práce se nehlásíte. V této kategorii budou hodnoceny práce nebo projekty žen, které obsadí jedno ze tří oceněných míst v kategoriích Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce nebo Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Práce těchto žen pak budou zařazeny do hodnocení v rámci tohoto zvláštního ocenění.

Do kategorie Ocenění za překonání překážek musí být student nominován.


Do kategorie Nejlepší absolventská práce (diplomová/ disertační) zabývající se technologiemi spadajícími do konceptu Průmysl 4.0 se student hlásí v rámci přihlášení do kategorií o Nejlepší diplomovou/disertační práci zaškrtnutím pole v registračním formuláři. Tím potvrzuje, že jeho práce se konceptu Průmysl 4.0 věnuje.

Jelikož je tato kategorie v naší soutěži úplně nová, neradi bychom účastníky ochudili o možnost vyhrát, i když se sami nepřihlásí. Proto budou nominováni automaticky dodatečně i ty práce, které komise shledá vhodnými pro posouzení i v této kategorii.

Jaká témata se týkají Průmyslu 4.0?

Témata týkající se Průmyslu 4.0 jsou například kyberneticko-fyzické systémy, systémová integrace, datová úložiště, analýza velkých dat, průmyslová komunikace a komunikační infrastruktura, aditivní výroba, rozšířená a virtuální realita, autonomní roboty nebo kybernetika a umělá inteligence.

Tato kategorie reflektuje současné potřeby vývoje společnosti v rámci čtvrté průmyslové revoluce.

Komu je soutěž určena?

Studentům, autorům absolventských a vědeckých prací a pedagogům vysokých škol. Oceňujeme práce se zaměřením na všechny technické obory a přírodní vědy (včetně medicíny).

Mohu se přihlásit, i když nejsem české národnosti?

Ano, podporujeme české vysoké školství, a pokud práce vznikla na české univerzitě, neváhejte se přihlásit.

V jakém jazyce musí být práce napsaná?

V angličtině, češtině nebo slovenštině.

Existuje nějaké omezení ohledně data vzniku práce?

U kategorií Nejlepší disertační práce a Nejlepší diplomová práce lze přihlásit pouze práce obhájené v období mezi 1. 1. 2018 a 30. 11. 2019.

Mohu se přihlásit, i když už jsem se hlásil loni?

Ano, můžete, pokud práce splňuje termín obhajoby či publikace viz termíny výše.

Co když je práce pod schvalováním patentu?

Naše porota je složená z předních akademických osobností a všichni jsou vázáni přísnou mlčenlivostí.

Vítězové minulých ročníků Ceny Wernera von Siemense

Nechte se inspirovat příběhy a pracemi vítězů minulých ročníků.

Video: rozhovory

Podívejte se na rozhovory s vítězi kategorie Nejlepší diplomová práce a Nejlepší disertační práce.