Přišli jste na perpetuum mobile nebo jinou perlu?

300 000 Kč pro vítězný projekt

Vědci, teoretici, experimentátoři

Stojíte ve světě plném nových vědomostí? Experimentujete, pozorujete a zkoumáte? Zasloužili jste se o vývoj převratné technologické novinky? A jste přesvědčeni o tom, že by se o výsledcích vašeho bádání měla dozvědět širší veřejnost a že si zaslouží ocenění Nezáleží na tom, jestli pracujete v komerční či akademické instituci, jestli se zabýváte automatizacemi, medicínou, IT, přírodními vědami nebo třeba kybernetikou, jestli jste vlk samotář, nebo sehraný kolektiv. Ty nejlepší práce v kategorii Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu od nás obdrží 300 000 Kč!

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

Pro přihlášení si připravte stručnou charakteristiku práce a její význam a přínos, doklady o jejím prvním zveřejnění, doložené citační ohlasy a samotnou práci v PDF.  

Máte další otázky?

Možná už jsme na ně odpověděli. A pokud ne, neváhejte nám napsat. 

Jakou odměnu můžu získat?

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým)

300 000 Kč
 

Nejlepší pedagogický pracovník

100 000 Kč


Nejlepší diplomová práce

1. místo – 50 000 Kč student  + 50 000 Kč vedoucí práce 
2. místo – 30 00 Kč student  + 30 000 Kč vedoucí práce 
3. místo – 20 000 Kč student  + 20 000 Kč vedoucí práce

Nejlepší disertační práce

1. místo – 50 000 Kč student  + 50 000 Kč vedoucí práce 
2. místo – 30 00 Kč student  + 30 000 Kč vedoucí práce 
3. místo – 20 000 Kč student  + 20 000 Kč vedoucí práce


Zvláštní ocenění: Ocenění za překonání překážek při studiu

20 000 Kč

Zvláštní ocenění: Nejlepší absolventská práce (diplomová/ disertační) zabývající se technologiemi spadajícími do konceptu Průmysl 4.0

20 000 Kč

Zvláštní ocenění: Cena generálního ředitele Siemens CZ za vynikající kvalitu
ženské vědecké práce
20 000 Kč

Za doporučení kamaráda v kategoriích Nejlepší diplomová práce a Nejlepší disertační práce (v případě umístění na 1. místě)
10 000 Kč
 

Do kdy je možné se přihlašovat?

Poslední den, kdy je možné podat přihlášku, je 25. 11. 2018.

Mám se hlásit do zvláštních ocenění?

Do kategorie Cena generálního ředitele Siemens CZ za vynikající kvalitu ženské vědecké práce se nehlásíte. V této kategorii budou hodnoceny práce nebo projekty žen, které obsadí jedno ze tří oceněných míst v kategoriích Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce nebo Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Práce těchto žen pak budou zařazeny do hodnocení v rámci tohoto zvláštního ocenění.

Do kategorie Ocenění za překonání překážek musí být student nominován.


Do kategorie Nejlepší absolventská práce (diplomová/ disertační) zabývající se technologiemi spadajícími do konceptu Průmysl 4.0 se student hlásí v rámci přihlášení do kategorií o Nejlepší diplomovou/disertační práci zaškrtnutím pole v registračním formuláři. Tím potvrzuje, že jeho práce se konceptu Průmysl 4.0 věnuje.

Jelikož je tato kategorie v naší soutěži úplně nová, neradi bychom účastníky ochudili o možnost vyhrát, i když se sami nepřihlásí. Proto budou nominováni automaticky dodatečně i ty práce, které komise shledá vhodnými pro posouzení i v této kategorii.

Jaká témata se týkají Průmyslu 4.0?

Témata týkající se Průmyslu 4.0 jsou například kyberneticko-fyzické systémy, systémová integrace, datová úložiště, analýza velkých dat, průmyslová komunikace a komunikační infrastruktura, aditivní výroba, rozšířená a virtuální realita, autonomní roboty nebo kybernetika a umělá inteligence.

Tato kategorie reflektuje současné potřeby vývoje společnosti v rámci čtvrté průmyslové revoluce.

Komu je soutěž určena?

Studentům, autorům absolventských a vědeckých prací a pedagogům vysokých škol. Oceňujeme práce se zaměřením na všechny technické obory a přírodní vědy (včetně medicíny).

Mohu se přihlásit, i když nejsem české národnosti?

Ano, podporujeme české vysoké školství, a pokud práce vznikla na české univerzitě, neváhejte se přihlásit.

V jakém jazyce musí být práce napsaná?

V angličtině, češtině nebo slovenštině.

Existuje nějaké omezení ohledně data vzniku práce?

U kategorií Nejlepší disertační práce a Nejlepší diplomová práce

Lze přihlásit pouze práce obhájené v období mezi 1. 1. 2017 a 25. 11. 2018.

U výzkumných prací

První publikace výsledku (citační ohlas) nesmí být starší pěti let, musí tedy pocházet z doby od 1. 12. 2013 do data ukončení soutěže.

Mohu se přihlásit, i když už jsem se hlásil loni?

Ano, můžete, pokud práce splňuje termín obhajoby či publikace viz termíny výše.

Co když je práce pod schvalováním patentu?

Naše porota je složená z předních akademických osobností a všichni jsou vázáni přísnou mlčenlivostí.

Vítězové minulých ročníků Ceny Wernera von Siemense

Nechte se inspirovat příběhy a pracemi vítězů minulých ročníků.

Video: rozhovory

Podívejte se na rozhovory s vítězi kategorie Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu 2018