Historie společnosti

Pohled do historie společnosti Siemens

Aktivity skupiny Siemens mají v českých zemích dlouholetou tradici. První zastoupení bylo otevřeno v Praze a Brně na podzim roku 1890. Již před tím, v roce 1881, Siemens dokončil osvětlení v Roustonově libeňské strojírně a v roce 1885 dodal osvětlení do Stavovského divadla. Na přelomu století Siemens postavil řadu městských elektráren, v několika městech zprovoznil veřejné osvětlení, v Praze a Olomouci vybudoval tramvajový provoz a v Ostravě elektrifikoval parní dráhu.   Po vzniku Československa zde Siemens zřídil několik velkých závodů, ve kterých vyráběl jak silnoproudá zařízení pro elektrárny, průmyslové závody, doly, hutě a elektrické dráhy, tak elektromotory a generátory, telefony a ústředny, lékařské přístroje, hradlová zařízení pro dráhy, měřicí přístroje, elektrické nářadí a spotřebiče pro domácnost.   V roce 1945 bylo zastoupení firmy včetně výrobních závodů znárodněno. K oživení došlokoncem šedesátých let. V roce 1971 Siemens otevřel technicko - poradenskou kancelář a obnovil dodávky moderních technologií. Do Československa se Siemens naplno vrátil v prosinci 1990 a rychle se rozrostl ve skupinu sdružující řadu obchodních a servisních firem  a výrobních závodů.

Souhrnné informace o historii působení společnosti Siemens v České republice

125 let Siemens

Ze života Wernera von Siemense - zakladatele společnosti Siemens

Historické objevy a milníky zakladatele značky Siemens

Werner von Siemens se narodil 13. prosince 1816 v městečku Lenthe nedaleko Hannoveru jako čtvrté ze 14 dětí v rodině nájemce statku. V roce 1834 opustil střední školu bez formálního potvrzení o ukončení vzdělání a nastoupil do pruské armády, aby získal odborný technický výcvik. Tříletý program na berlínské škole pro dělostřelectvo a technické obory mu pak vytvořil solidní základ vzdělání v matematice, fyzice a chemii – oborech, které později využil pro svá bádání a konstrukce ve zcela novém vědním poli – elektrotechnice.

Historie koncernu Siemens

Historické objevy a milníky zakladatele značky Siemens