Objednací obchodní podmínky / Terms and Conditions for Orders

Zde naleznete Objednací obchodní podmínky Siemens a Zásady chování pro dodavatele Siemens a obchodní partnery Siemens

Here you can find Siemens Terms and Conditions for Orders and Code of Conduct for Siemens Suppliers and Third Party Intermediaries

Tyto obchodní podmínky platí pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2020.

These general terms and conditions are applicable for contracts concluded since 1st January 2020.

Tyto obchodní podmínky platí pro smlouvy uzavřené od 1. 7. 2019.

These general terms and conditions are applicable for contracts concluded since 1st July 2019.

Tyto obchodní podmínky platí pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2019. 

These general terms and conditions are applicable for contracts concluded since 1st January 2019.

Tyto obchodní podmínky platí pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2018 do 31.12. 2018. 

These general terms and conditions are applicable for contracts concluded since 1st January 2018 until 31st December 2018.

Tyto obchodní podmínky platily pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2017. 

These general terms and conditions were applicable for contracts concluded until 31st December 2017.

Zásady chování

Code of Conduct