Siemens: nedílná součást českého průmyslu už od roku 1890

U vzniku české pobočky společnosti Siemens stála elektřina. Prvními zakázkami byla veřejná osvětlení, konkrétně v Rustonově libeňské strojírně či ve slavném Stavovském divadle. Oficiální vznik společnosti se datuje až od roku 1890, kdy bylo otevřeno první zastoupení v Praze a Brně.

Pohled do historie

Již od počátku jsme se zásadně podíleli na rozvoji českého průmyslu. Prvními velkými zakázkami byly na přelomu minulého století městské elektrárny v Brně, Frýdlantu či Doksech. Až do konce první světové války Siemens elektrifikoval řadu českých měst, budoval elektrická osvětlení a podílel se na stavbě tramvajových tratí. Období velkého růstu pak přinesla první republika. V dobách největšího rozkvětu český Siemens zaměstnával v celé zemi 2 000 zaměstnanců. Mezi nejvýznamnější výrobní závody patřila pobočka v Mohelnici na Olomoucku, kde se od roku 1924 vyráběly elektromotory nesoucí naše logo. 

 

Naopak druhá světová válka a období komunismu znamenaly úplný odchod naší společnosti z Československa. Až na drobné výjimky (i když – dá se třeba dodávce úplně prvního počítačového tomografu CT v roce 1978 nebo první magnetické rezonance v ČSSR v roce 1987 říkat drobná výjimka?) se tento stav udržel až do roku 1990. Tehdy bylo v Praze obnoveno stálé zastoupení firmy v Československu.

 

Za uplynulých 25 let jsme dokázali vybavit většinu českých nemocnic nejmodernější medicínskou technikou, postavit mobilní a pevné telefonní sítě většiny operátorů, dodat nové vlaky pro linku C pražského metra, desítky vagonů pro České dráhy, stejně tak railjet – nejmodernější vlaky na českých kolejích. Dále jsme vybavili nejvýznamnější a největší české podniky stejně jako bezpočet těch menších řídicími systémy. Modernizovali jsme českou energetiku, budovy a infrastrukturu.

Siemens dnes

Siemens je důležitou součástí české ekonomiky – máme více než 9 tisíc zaměstnanců a našich 9 divizí nabízí komplexní portfolio řešení pro oblast energetiky, zdravotnictví, průmyslu a veřejné infrastruktury. Po celé republice působíme ve 12 zastoupeních, 7 výrobních závodech, 9 vývojových centrech a 3 centrech sdílených služeb. Dnes patří společnost Siemens mezi technologické lídry své doby. Základy naší strategie tvoří tři pilíře: elektrifikace, automatizace a digitalizace.

Related Content