Čeká nás společná budoucnost? Společenská odpovědnost a etické podnikání

Jsme společensky odpovědnou českou firmou s mezinárodním zázemím, která svou činností, produkty a službami dlouhodobě podporuje prosperitu a rozvoj České republiky. V České republice vytváříme pracovní příležitosti pro více než 10 tisíc lidí, a patříme tak k největším českým zaměstnavatelům. Jako významný exportér dodáváme do celého světa české výrobky se značkou Siemens. Aktivně se zajímáme se o věci veřejné a vystupujeme jako odpovědný firemní občan. V České republice jsme rádi více než 130 let.