V České republice, pro Českou republiku

Zpráva Business for Society
Business to Society

Jak Siemens přispívá k rozvoji České republiky?

Filozofie Business to Society vychází z potřeby vytvářet dlouhodobé hodnoty pro společnost, ve které firma Siemens působí. Cílem není spočítat investice a ohodnotit budování továren a kanceláří; cílem je změřit pozitivní ekonomický a společenský přínos toho, co v České republice děláme.

Výsledky takového měření nám dávají možnost co nejlépe porozumět tomu, jaký vliv v České republice máme:

  • jak přispíváme k ekonomické prosperitě

  • a k tvorbě pracovních míst

  • jak pomáháme zvyšování kvalifikace

  • pracovních sil a k podpoře vzdělání

  • jak posilujeme inovační potenciál země

  • jak přispíváme zlepšování životního prostředí a kvality života

  • a jaký je náš příspěvek k celkové společenské transformaci

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Česká verze zprávy Business to Society na hodnoty, kterými firma Siemens české společností přispívá, pohlíží také prostřednictvím Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj Spojených národů. Ta definovala 17 Cílů udržitelného rozvoje a česká zpráva Business to Society ukazuje, jak aktivity Siemens k dosahování těchto cílů přispívají.

Ve firmě Siemens věříme, že to, jak děláme byznys, je stejně důležité jako to, kolik ho děláme. A tuto filozofii uplatňujeme i v České republice již déle než jedno a čtvrt století.
Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika

Co je důležité pro Českou republiku?

Stejně jako všechny země, ve kterých společnost Siemens působí, má i České republika své specifické priority, plány a společenské potřeby. To, jak dnes Česká republika přistoupí k technologickým, společenským a klimatickým změnám je určující pro její budoucí prosperitu.

Podívejte se na přehled.

Přehled si stáhněte zde

Stáhnout přehled

Jak přispívá Siemens? Podívejte se na jednotlivé oblasti:

Zpráva Business to Society / Business to Society Report