Etika a transparentní podnikání

Od všech našich spolupracovníků vyžadujeme odpovědný a etický přístup. Všichni naši manažeři i řadoví zaměstnanci jsou povinni dodržovat přísné firemní zásady etického podnikání, a to jak uvnitř firmy, tak i ve vztahu ke všem obchodním partnerům a zákazníkům. Aktivně se podílíme na kultivaci českého podnikatelského prostředí. Svým příkladem zvyšujeme jeho transparentnost a etickou úroveň.